Vaje operative – požar v garaži

Na opravljenih vajah smo delali po taktični nalogi za NGČ. Prišlo naj bi do požara v garaži, kjer se nahaja več nevarnih snovi (olja, bencin, plinska jeklenka). Mesto dogodka smo zavarovali. Iz hidranta smo preko motorne brizgalne vzpostavili en notranji napad za gašenje ter en zunanji napad za obrambo nadstreška. Vedno je bila na razpolago varovalna skupina. Enak scenarij smo večkrat ponovili, vsakič pa je bil vodja intervencije druga oseba. (M. Hribljan)

NS 01 20

Tečaj se je začel 30.1.2020 in se končal 1.2.2020. Prva dva dni je bila teorija. Govorili smo o stopnjah zaščite, ki jih moramo obleči za različne snovi, o taktiki posredovanja na takih nesrečah. Načeloma naj bi bila po P-prepoznaj, I-izoliraj, R-reši, S-saniraj postopku, a je realnost malo drugačna, kar se je na zaključni vaji tudi izkazalo. Za konec pa je bilo še nekaj o prvi pomoči, dekontaminaciji in o drugih službah, ki so prisotne na kraju nesreče.

Zadnji dan je bil praktičen. Razdelili so nas v dve skupini po osem in eno po devet gasilcev. Imeli smo tri delovne točke in zaključno vajo. Na prvi točki smo se pobližje spoznali z  zaščitnimi oblekami in vsi smo se oblekli v tretjo stopnjo zaščite (modri kombinezoni). Na drugi točki smo spoznali različna sredstva (blazine, mašila,…), s katerimi omejimo npr. iztekanje nevarne snovi in kako jih uporabiti. Na zadnji točki pa je bila predstavitev črpalk, ki jih uporabimo pri sanaciji nesreč. Sledila je zaključna vaja, na kateri smo imeli nesrečo osebnega avtomobila in cisterne s surovo nafto. Tečaj je bil zanimiv in poučen, zato ga priporočam tudi ostalim. (T. Hribljan)

Foto: PGD Velika Loka

INF 01 20

Na prvem tečaju za informatika letos se je udeležila ena članica iz društva. 
Spoznali smo, kako so včasih obdelovali podatke, ko še ni bilo digitalnih virov, kako delujejo današnji aktualni sistemi vodenja evidenc in obveščanja in pa splošne značilnosti programov Vulkan in SPIN.  Seznanili so nas tudi s pravno podlago varovanja podatkov, ki je postala zelo pomembna veja gasilstva. 
Naučili smo se  preko programa Vulkan test vnašati nove člane v sistem, opremo, vozila, priznanja, … ter kako se preko sistema Vulkan prijavlja na tekmovanja in usposabljanja in še mnogo drugih koristnih informacij glede vodenja inventure, evidenc ipd. 
Preko programa SPIN smo pisali poročila intervencij na nivoju centra in vodje intervencije ter se seznanili z dejanskim delovanjem sistema ob proženju enote na kraj dogodka.

Tečaj smo vsi udeleženi uspešno opravili. (N. Hribljan)

Obnovitveni PPO-januar 2020

V petek, 17.1.2020, je v prostorih ZD Cerknica potekal obnovitveni tečaj za prve posredovalce. Tečaj, na katerem smo prvi posredovalci obnovili postopke nudenje TPO z uporabo AED, posredovanje ob zapori dihalnih poti ter zaustavljanju hujših krvavitev, smo uspešno opravili štirje prvi posredovalci in tako podaljšali licenco za 1 leto.

IDA 04 20

15.1. in 16.1.2020 so se 3 tečajniki iz gasilske zveze Cerknica udeležili tečaja IDA in eden iz med njih je bil tudi naš operativni član.

Prvi dan smo tečajniki spoznali opremo gasilca za notranje napade, sestavo izolirnega dihalnega aparata in maske ter na koncu dneva še prvo pomoč in dihala.

Drugi dan je sledilo praktično usposabljanje, na njem smo se naučili sestaviti IDA, nameščanje reševalne maske, izvlek gasilca, po tem je pa sledilo ocenjevanje gasilca v labirintu, v katerem smo morali premagati tri kroge, na koncu vsakega prehoda pa je sledila še obremenitev. 2. krog smo pred prehodom v labirint opravili prehod skozi simulator jaška, se povzpeli po lestvi do 2. nadstropja stolpa ter nadaljevali po stopnicah do vrha objekta. V 3. krogu nas je čakalo opremljanje z IDA v vozilu in nato zadnji prehod skozi labirint. Nazadnje smo morali v zadimljeni požarni hiši v skupini treh gasilcev preiskati sobo 1. nadstropja in se vrniti nazaj. Pri tem nam je pomagala vrv, ki smo jo navezali na steber pred objektom.

Vsi trije tečajniki smo tečaj uspešno opravili. (P. Oblak)

Vaje operative – vodenje intervencije

Na prvih vajah v letu 2020 smo se operativci in operativke izobraževali o vodenju intervencij. Skozi PPT predstavitev smo spoznali kakšne so naloge vodje intervencije, katera načela je potrebno upoštevati, prioritete reševanja, prvi ukrepi prve enote, hitri ogled, … Na koncu smo se razdelili v dve skupini, vsaka skupina je morala napisati povelja, ki bi jih izdala svojim podrejenim oz. vodjem skupin.