Vaje pripravnikov – IDA

V opravljenih vajah smo pripravnike seznanili z osnovami in uporabo IDA, teorijo reševanja ponesrečencev ter gašenja notranjih požarov. Predstavili smo jim sestavne dele IDA, pravilen transport tlačnih posod, pravilen postopek nameščanja IDA in vse pazljivosti pri uporabi. Po teoriji smo to utrdili na praktičnih primerih. (M. Hribljan)

Vaje operative – nevarne snovi

Današnja tema rednih mesečnih vaj so bile nevarne snovi. Ugotovili smo, da je pomembno, s kakšnimi snovmi smo vsakdanje v stiku ter kakšne nevarne snovi se lahko prevažajo in kako se označuje tovorna vozila, ki prevažajo take snovi. V praksi smo preizkusili, kako se na taki intervenciji z nevarnimi snovmi posreduje. V treh scenarijih smo uprizorili gorenje cisterne z nevarno snovjo, gorenje kabine tovornjaka, ki prevaža nevarno snov in iztekanje tekočine iz rezervoarja. Izvajali smo samo prve ukrepe, ki jih lahko kot društvo I. kategorije izvedemo kot prva enota. Pri taki intervenciji je pomembna komunikacija vodje intervencije z ReCO. Pri vsaki vaji smo z aplikacijo NevSnov identificirali nevarno snov, ki pripomore k prepoznavanju in pravilnem ukrepanju pri določenih nevarnih snoveh. Na vajah so sodelovali tudi pripravniki. (N. Hribljan)

Vaje PPO – krvavitve

Prvi petki v mesecu so rezervirani za vaje PPO in bolničarjev. Tudi ta mesec je bilo tako. Tema tokratnih vaj so bile krvavitve. Na teoretičnem delu smo ponovili, na kaj moramo biti previdni, kako posredujemo pri različnih vrstah krvavitev. Drugi del vaj je bil praktični, kjer smo preko različnih primerov uporabili in obnovili znanje. (T. Prešern Hrestak)

Vaje pripravnikov – prva pomoč

1x mesečno tedenske vaje pripravnikov popestrimo s temo, katera je pomembna priprava pred vstopom v operativno enoto. Tokrat smo imeli vaje na temo prve pomoči. Pomočnica poveljnika za PP je predstavila prvo pomoč na splošno, nato smo se dotaknili TPO in oživljanja z AED, krvavitev, tujkov, zlomov, šoka, itd. Sledil je praktični prikaz pristopa do poškodovanca in izvedba VODDO protokola, izvedba položaja za nezavestnega, TPO z uporabo AED in delo z zajemalnimi nosili.

Trening varne vožnje – simulator Rosenbauer

Nedeljsko dopoldne v februarju sta se 2 člana udeležila treninga varne vožnje v simulatorju Rosenbauer, ki se nahaja v Centru varne vožnje na Vranskem. Simulator uporabljajo v vseh evropskih državah in predstavlja napredno in varno učenje voznikov intervencijskih in reševalnih vozil. Omogoča simulacijo vožnje in natančno analizo, kjer voznik spozna svoje napake in tveganja med intervencijsko vožnjo ob uporabi zvočnih signalov in različnih motečih dejavnikov. Program je bil sestavljen s predavanjem, kako se izogniti pastem med intervencijsko vožnjo, z ogledi domačih in tujih posnetkov smo predebatirali napake in možne situacije na intervencijski vožnji ter preizkusili reakcijske čase voznika. Sledile so tri vožnje v simulatorju na različne vrste in stopnje nujnosti intervencije. Po vsaki vožnji je sledila skupna analiza. Oba tečajnika sta uspešno opravila trening in pridobila nove bogate izkušnje pri vožnji intervencijskih vozil.

Vaje PPO – februar 2019

Konec januarja 2019  je bil s strani Zdravstvenega doma Cerknica, Občine Cerknica in Gasilske zveze Cerknica podpisan dogovor, na osnovi katerega bodo v prvih dneh februarja lahko začeli z aktivacijo prvih posredovalcev (PPO). Zato smo so se prvi posredovalci PGD Ivanje selo, Unec in Rakek dobili na prvih skupnih vajah, saj smo ob morebitnem posredovanju aktivirani skupaj. Najprej smo na kratko ponovili teorijo pristopa do poškodovanca in hitri pregled, kateremu lahko sledijo temeljni postopki oživljanja (TPO). Razdelili smo se v dve skupini in vadili na scenarijih posredovanja ob aktiviranju PPO. Ekipe PPO so aktivirane v primeru suma na srčni zastoj, suma na tujek v zgornjih dihalih s hudo zaporo dihalne poti ali suma na hudo zunanjo krvavitev.

Obnovitveni tečaj PPO

V petek, 18.1.2019, je potekal obnovitveni tečaj za prve posredovalce, saj je licenco prvega posredovalca potrebno letno obnavljati. V uvodnem teoretičnem delu smo obnovili pristope in izvajanje TPO pri dojenčkih, otrocih in odraslih, zaustavljanje hude krvavitve ter izvajanje postopkov pri hudi zapori dihalnih poti. Sledile so praktične vaje TPO z uporabo AED-ja in kisika, kmalu za tem pa še teoretični preizkus znanja. Da se je licenco dokončno obnovilo, je bilo potrebno še praktično izvesti enega od scenarijev, ki ga vsak kandidat izžreba. Trije PPO iz našega društva so uspešno opravili obnovitveni tečaj.

Posvet za poveljnike

V soboto, 5.1.2019, je v prostorih PGD Cerknica potekal posvet za poveljnike ter ožja poveljstva PGD v organizaciji GZ Cerknica. Slušatelji smo prisluhnili lahko 4 predstavitvam. Bogdan Paternost, policist PP Cerknica, je predstavil sodelovanje Policija-Gasilci, podrobneje pa potek iskalne akcije. Naslednji je bil Andrej Tratnik iz PGD Postojna, ki je predstavil požar v industrijski coni Veliki Otok, kjer je zagorelo v grafičnem studiu. Tadej Slavec iz PGD Knežak je predstavil dogajanje ob požaru v naravi na strelišču Bač leta 2017, pri katerem sta se poškodovala dva gasilca. Na koncu pa je Goran Kovačevič predstavil analizo vaje GZ Cerknica – požar v garažni hiši soseske Jezero. Posveta sta se udeležila poveljnik in namestnik poveljnika. (Z. Hrestak)

Vaje pripravnikov – dimniški požari

Na prvih vajah pripravnikov v letu 2019 smo spoznali podrobnosti dimniških požarov. Skozi teorijo smo spoznali, kako ga prepoznamo in kako ukrepamo pri tovrstnih požarih. Pogledali smo si tudi opremo, ki jo pri dimniških požarih uporabljamo ter na primeru stanovanjskega objekta pregledali izgradnjo dimnika, kje se nahajajo dimniška vratca ter kje se zapre dotok zraka. Z IR merilnikom smo nato preverili temperaturo dimnika.

Vaje bolničarjev – uvodni sestanek

Prve letošnje vaje bolničarjev smo začeli s sestankom in planom dela na bolničarskih vajah v tekočem letu. Določili smo nov termin vaj, in sicer vsak prvi petek v mesecu ob 19. uri. Na letošnjih vajah bosta za vsak mesec določena po dva člana (bolničarja oz. prva posredovalca), ki bosta pripravila krajšo teoretično predstavitev teme, kateri sledi praktični del. Namen vaj je, da se permanentno obnavlja teorijo in prakso posredovanj prvih posredovalcev. Tako bo glavnina tem bolničarskih vaj temeljila na nudenju prve pomoči pri TPO, krvavitvah, zapori dihal s tujki in opeklinami. Poleg teh tem pa bo vzporedno dodano še drugo znanje bolničarjev, ki je potrebno ob posredovanjih.