Vaje pripravnikov – curki

Tokratne vaje pripravnikov smo namenili postavljanju cevovodov, delo z MB in uporabo curkov v praksi. Najprej smo postavili cevovod od hidranta do ročnika, vmes postavili MB in opravili zagon. Nato je vsak pripravnik preizkusil delo s turbo ročnikom in obnašanje le tega. Sledil je prikaz pravilne uporabe curkov oz. turbo ročnika pri vstopu in gašenju notranjih požarov, nato delo v skupinah in pravilno delo s curki.

Vaje PPO – scenariji

Tokrat smo se prvi posredovalci sektorja Rakek zbrali v GD Ivanje selo, kjer smo obnovili znanje. Ekipo se sestavljali trije PPO, kasneje pa so se ji priključili še ostali PPO. Potrebno je bilo oskrbeti opeklino, zaustaviti hudo krvavitev na roki zaradi odrezanega prst, sprostitev dihalne poti zaradi dušenja s tujkom in izvajanje TPO zaradi srčnega zastoja ter imobilizacija ter prenos poškodovane osebe, ki ni čutila spodnjih okončin.

Vaje operative – helikopter

Na današnjih vajah operative smo prisluhnili analizi intervencije PGD Rakek, kjer je bilo zaradi hudih poškodb potrebno posredovanje helikopterja in izbira primernega mesta za pristanek le tega. Poudarek smo dali na posebnostih takega posredovanja, izbiri in pregledu terena ter znakih, ki jih je potrebno podati pilotu. Nato smo na terenu vse še povadili. Najprej smo pregledali teren, z vozili označili koridor pristajanja, vsak pa se je nato preizkusil v podajanju znakov pilotu ter približevanju helikopterju. Zahvaljujemo se poveljniku in članu PGD Rakek za odlično predstavitev in simulacijo helikopterja z dronom.

Vaje pripravnikov – delo s črpalkami, cevovodi

Zaradi slabega vremena smo na tokratnih vajah pripravnikov teoretično predelali delo s črpalkami in napeljavo cevovodov. Spoznali smo, katere vrste črpalk uporabljamo v gasilstvu, kako se z njimi rokuje, za kaj jih uporabljamo. Pri napeljavi cevovodov smo se pogovarjali o težavah, ki se nam pojavijo pri napeljavi cevovoda po stopnišču, kako to težavo najlažje odpravimo ter kako se najhitreje pripravi cevovod za potrebe gašenja. Na koncu smo še ponovili, kje se nahaja določen kos opreme v vozilu GV-1.

dav

Vrni mi utrip

V soboto, 25. maja, je pred nakupovalnim centrom Mercator v Cerknici potekala predstavitev prvih posredovalcev občine Cerknica z naslovom Vrni mi utrip. Mimoidoči so si lahko ogledali reševalno vozilo NMP Cerknica in reševalni motor UKC Ljubljana. Prvi posredovalci pa smo utrdili naše znanje oživljanja na zelo realnih lutkah SIM centra. Oživljanje smo povadili na odrasli lutki kot tudi na otroku in dojenčku. Lutke so izgledale kot resnične osebe, dobili smo del izkušnje kako izgleda oživljanje prave osebe. Za nas je bila ta izkušnja zelo dragocena in nam bo prišla prav na posredovanjih. (A. Čekada)

Vaje operative – požar vozila

V nedeljo, 12.5.2019, smo izvedli majske vaje operative na temo požara na vozilu. Na začetku smo skozi teorijo povedali nevarnosti pri gašenju, postopke gašenja in kako bodo potekale vaje. Razdelili smo se v dve skupini, kjer smo vadili postavitev B cevovoda do trojaka in priprave klasičnega napada in napad s peno za gašenje.

Sledila je zaključna vaja. Scenarij je predvideval aktiviranje po planu aktiviranja za občino Cerknica, kjer se za požar osebnega vozila aktivira teritorialno PGD ter osrednjo enoto v sektorju. Prvi smo na kraj posredovanja odšli gasilci PGD Ivanje selo, nekaj minut za nami pa še PGD Rakek. Pred prihodom PGD Rakek na kraj je bila že postavljena B linija do trojaka ter dve C napadalni liniji za gašenje. Gašenje z vodo se je v začetni fazi izvajalo iz vozila GVGP-1 PGD Ivanje selo. Po prihodu PGD Rakek se je B linija priklopila na GVC 16-25, napadalci PGD Ivanje selo pa so lahko začeli gasiti z vodo. Med tem je napad PGD Rakek pripravil napad za gašenje s peno ter nato pomagal napadalcema na klasičnem napadu pri delu na vozilu. Vozilo se je na koncu prekrilo s peno ter pregledalo s termo kamero. Po vaji je sledila skupna analiza. Hvala PGD Rakek za pomoč pri izvedbi vaje. Fotografije pa si lahko ogledate TUKAJ.

Končni izlet – tečaj pripravnik 2019

V mesecu marcu smo se pripravniki udeležili tečaja za pripravnika. Spoznali smo delo gasilca. Ob zaključku smo v sklopu izobraževanja odšli na izlet v ICZR na Igu, kjer smo si ogledali predstavitveni video centra, izobraževalne učilnice, poligone na katerih se gasilci izobražujejo za določeno delo. Po koncu predstavitve smo se odpravili v Postojno. Tam smo si ogledali Regijski center za obveščanje. (E. Grgič)

Tako smo v društvu bogatejši za 3 nove pripravnike. Čestitamo!

Vaje PPO – scenariji

Na majskih vajah so se nam poleg prvih posredovalcev sektorja Rakek pridružili še člani tekmovalne ekipe bolničarjev RK Cerknica. Vaje smo tokrat izvedli na Uncu, kjer smo v skupnem sodelovanju izpeljali 3 različne scenarije. V prvem scenariju smo PPO PGD Rakek, Unec in Ivanje selo sodelovali kot imitatorji-poškodovanci, na katerih so scenarij vadili člani RK Cerknica, v drugem in tretjem scenariju, pa so člani RK Cerknica nam kot prvim posredovalcem pripravili dva različna scenarija posredovanj in oni sodelovali kot imitatorji. Pri prvem scenariju za RK Cerknica je šlo za poudarek na pravilnem tekmovalnem pristopu in organiziranosti ekipe ter čim krajšem in pravilnem postopku reševanja, v drugem in tretjem scenariju pa tudi poudarek na aktivaciji s strani ReCO, vodenju intervencije in poročanju o stanju na kraju namišljene nesreče.

Sektorska vaja – požar v objektu

V soboto, 27.4.2019, smo z gasilci sektorja Rakek izvedli sektorsko vajo na objektu stare osnovne šole na Rakeku. Zaradi eksplozije na podstrešju je prišlo do požara na podstrešju, posledica je bila porušitve stropa in širjenje požara na dva prostora v 1. nadstropju, gori tudi na stopnišču med 1. nadstropjem in podstrešjem. Piha močan JZ, Z veter, možna širitev požara na sosednji stanovanjski objekt. Pogrešani sta 2 osebi. Po prihodu na kraj smo dobili zadolžitev za postavitev zbirnega mesta za rezervne in prazne tlačne posode in eno skupino IDA za rezervo. Dodatno smo za tem postavili mesto za PP, en zunanji napad za varovanje sosednjega stanovanjskega objekta ter z IDA nudili rezervne ekipe za notranji napad.

Namen vaje je bila zagotovitev zadostne količine vode za gašenje, vzpostavitev zbirnega mesta za rezervne in prazne tlačne posode, vzpostavitev ustreznega nadzora nad uporabniki IDA, sektorizacija ter štabno vodenje intervencije. Na koncu je vaja kot celota uspela, pojavile so se manjše napakice, katere pa bomo do naslednjič odpravili. Fotografije najdete TUKAJ.