Vaje PPO – delovna nesreča

Septembrske vaje PPO smo skupaj s PGD Rakek izvedli pod viaduktom, kjer smo simulirali delovno nezgodo, na katero smo bili aktivirani kot pomoč NMP. Po scenariju je prišlo do delovne nezgode, pri kateri je en od poškodovancev utrpel več zlomov in ostalih poškodb, drugi pa je doživel zastoj srca. Pri zastoju srca se je dalj časa izvajalo TPO, pri drugemu poškodovancu pa se je izvedlo pregled ter oskrbelo vse poškodbe. Po oskrbi je sledil transport z nosili, pri tem pa je bilo potrebno uporabiti vrvno tehniko, saj teren ni omogočal normalnega transporta.

HEL 04 19

V petek, 6. 9. 2019, se je zaključil program temeljnega usposabljanja za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči z uporabo zrakoplovov – modul B. Teoretični del tečaja je potekal 15. 6. 2019 na Igu, kjer smo se tečajniki seznanili z tehničnimi podatki helikopterja in opremo, ki se uporablja pri gašenju gozdnih požarov s pomočjo le tega. Po predavanju je sledilo pisno preverjanje znanja, katerega smo vsi tečajniki uspešno opravili. Praktični del tečaja je potekal v Sežani. Tu smo se najprej seznanili s postavitvijo in polnjenjem bazena. Ob prihodu helikopterja smo izvajali vaje pravilnega približevanja, vstopanja in oddaljevanja od helikopterja, vajo zajemanja vode iz bazena pa smo zaradi močnega vetra morali izpustiti. Za konec so nam predstavili še opremo in orodje za gašenje požarov v naravi, ki se uporablja na Krasu. (I. Hribljan)

GNPA 19 19

Dve dekleti iz našega društva sva se 2. in 3. septembra udeležili tečaja za gašenje notranjih požarov modul A. Prvi dan smo presedeli v učilnici in okrepili naše znanje iz področja gorenja in gašenja, osnovnih gasilskih veščin, varnosti in zdravja pri delu in za zaključek še kratko predavanje o prvi pomoči pri opeklinah.

Drugi dan so nas čakale štirih točke. Inštruktorji so prikazali faze gorenja, povratni ogenj in požarni preskok. V dveh vajah smo tudi sami vstopili v goreč zabojnik, kjer smo najprej začeli z ohlajevanjem prostora in nato gašenjem požara ter razbijanjem žarišča. Vidljivosti ni bilo zaradi gostega dima, zato smo se morali zanašati na ostala čutila, kot so sluh in dotik. Tečaj sva obe članici uspešno opravile. (A. Čekada, N. Hribljan)

Vaje PPO – obnovitev znanja

Po krajših počitnicah smo tudi prvi posredovalci pljunili v roke in se vrnili k rednim vajam. Pregledali smo torbo z AED in pripomočki za nudenje TPO ter nahrbtnik s sanitetnim materialom za oskrbo krvavitev in opeklin. Ponovili smo teorijo pristopa do poškodovanca in nudenje prve pomoči s TPO in uporabo AED ter praktično ponovili postopke.

GNO 01 19

Na tečaju za gašenje požarov v naravnem okolju smo prvi dan spoznali različne zadeve o gozdnih požarih (pristop h gašenju ob večjih požarih, varnost in zdravje gasilca ter taktiko gašenja). Po koncu dneva smo bili vsi tečajniki povabljeni na ogled prostorov ZGRS in PGD Sežana.

Drugi dan tečaja smo pogledali, kakšni nalogo ima okolje pri širjenju požarov (veter, podrast, različni vetrovi na Primorskem). Predstavili so nam več vrst vozil, ki se uporabljajo pri gašenju požarov v naravi (GVGP-1, GVGP-2, GCGP-1, GCGP-2, GCGP-3), ter katere zrakoplove uporabljamo v Sloveniji za gašenje. Po končanem predavanju smo si vozila ogledali v živo ter prisluhnili predstavitvi rokovanja z njimi. Spoznali smo tudi vozilo PV-2 , ki je namenjeno vodenju večjih intervencij.

Tretji dan smo imeli preko celotnega dne praktično usposabljanje. Dopoldne smo se učili uporabljati visokotlačne naprave in armature, napeljevali cevovode ter delali z ročnim orodjem. Popoldan pa smo zakurili večjo travnato površino in vadili postopke pravilnega dostopa do požarov, gibanje po bokih požara ter pravilno postavitev vozil za možnost umika.

Četrti dan je bil rezerviran za kartografijo. Pregledali smo, kakšne zemljevide poznamo, kako se iz štaba koordinira ekipe na terenu ter pregledali preventivo na področju požarov v naravi. Na koncu je sledilo testiranje, ki smo ga vsi uspešno opravili. Sledila je še podelitev priznanj in značk ter vrnitev v svoje gasilske sredine. (P. Oblak)

Vaje pripravnikov – curki

Tokratne vaje pripravnikov smo namenili postavljanju cevovodov, delo z MB in uporabo curkov v praksi. Najprej smo postavili cevovod od hidranta do ročnika, vmes postavili MB in opravili zagon. Nato je vsak pripravnik preizkusil delo s turbo ročnikom in obnašanje le tega. Sledil je prikaz pravilne uporabe curkov oz. turbo ročnika pri vstopu in gašenju notranjih požarov, nato delo v skupinah in pravilno delo s curki.

Vaje PPO – scenariji

Tokrat smo se prvi posredovalci sektorja Rakek zbrali v GD Ivanje selo, kjer smo obnovili znanje. Ekipo se sestavljali trije PPO, kasneje pa so se ji priključili še ostali PPO. Potrebno je bilo oskrbeti opeklino, zaustaviti hudo krvavitev na roki zaradi odrezanega prst, sprostitev dihalne poti zaradi dušenja s tujkom in izvajanje TPO zaradi srčnega zastoja ter imobilizacija ter prenos poškodovane osebe, ki ni čutila spodnjih okončin.

Vaje operative – helikopter

Na današnjih vajah operative smo prisluhnili analizi intervencije PGD Rakek, kjer je bilo zaradi hudih poškodb potrebno posredovanje helikopterja in izbira primernega mesta za pristanek le tega. Poudarek smo dali na posebnostih takega posredovanja, izbiri in pregledu terena ter znakih, ki jih je potrebno podati pilotu. Nato smo na terenu vse še povadili. Najprej smo pregledali teren, z vozili označili koridor pristajanja, vsak pa se je nato preizkusil v podajanju znakov pilotu ter približevanju helikopterju. Zahvaljujemo se poveljniku in članu PGD Rakek za odlično predstavitev in simulacijo helikopterja z dronom.