Požar v naravi, 2.4.2020

Ob 12.18 je na Planinskem polju, občina Cerknica, gorel kup vej. Ogenj smo pogasili gasilci PGD Ivanje selo in Planina ter občana opozorili, da je po celotni Slovenji razglašena požarna ogroženost. Po intervenciji je sledila dekontaminacija opreme.

Vse prebivalce še enkrat pozivamo, da je še vedno razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Velika požarna ogroženost naravnega okolja, 20.3.2020

Na podlagi sklepa, sprejetega pod točko 6 na dopisni seji Vlade Republike Slovenije dne 18. 3. 2020 in v povezavi z 8. členom Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 20/14), Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje

R A Z G L A Š A

veliko požarno ogroženost naravnega okolja od 20. marca 2020 na območju celotne države. Razglas ne velja za območja s snežno odejo.

Z dnem razglasitve velike požarne ogroženosti je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, kuriti kresove, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete.

Pristojni organi bodo v času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja izvajali poostren nadzor.

Sklep o prepovedi kurjenja na prostem

Na območju občine Cerknica je v naravnem okolju začasno prepovedano:

  • kuriti kresove,
  • požigati na območju ob infrastrukturnih objektih,
  • izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar,
  • izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar, zaradi zatiranja preveč razmnoženih insektov in bolezni gozdnega drevja, ki lahko ogrozijo gozd,
  • izvajati ognjemete.

Ta sklep velja do preklica.

Prošnja krajanom!

Zaradi trenutnih izrednih razmer v državi, povezanih z epidemijo Covid-19, gasilci PGD Ivanje selo naprošamo vse občanke in občane, prav tako tudi vse ostale prebivalce Slovenije, da pri kmetijskih opravilih na njivah, gozdovih, vrtovih in v okolici hiš ne sežigajo drevesnih ostankov in trave, ampak naj to opravijo takrat, ko bo trava ozelenela in bo verjetnost razširitve požara v naravnem okolju zmanjšana!

S tem boste preprečili nepotrebne izvoze naših gasilcev na intervencije, kjer bi posledično lahko ogrozili vaše, svoje in ne nazadnje, zdravje vaših bližnjih!

Za vaše vestno ravnanje vam bomo gasilci zelo hvaležni!

Pazite nase in ostanite doma!