Vaje operative – opremljanje z IDA

Na tokratnih vajah operative smo obnovili minutni test za preverjanje IDA in vadili hitro opremljanje z IDA. Vsak operativec se je moral samostojno, hitro in pravilno opremiti za vstop v prostor. Ob enem smo obnovili možne načine in vrstni red opremljanja z IDA.

Predavanje: Pristop k poškodovancu na terenu

Tudi med epidemijo se naši prvi posredovalci izobražujejo in obnavljajo znanje. Danes so se udeležili spletnega predavanja na temo pristopa k poškodovancu na terenu. Predaval je Kristjan Demian Sancin, dr. med., spec. urgentne medicine. Beseda je najprej tekla o sistematičnem pristopu k ponesrečencu v predbolnišničnem okolju, nato pa smo udeleženci lahko sodelovali pri reševanju praktičnih primerov.

Vaje operative – IDA

V opravljeni vaji smo skozi teorijo ponovili znanje o IDA ter nato na praktičnem primeru naredili napad v stanovanje iz hidranta. Ponovili smo vstop v prostor preko vrat in pravilni iznos ponesrečenega gasilca z IDA. Zunaj smo nato ponovili postopek oživljanja gasilca, ki je pred tem imel nameščen IDA. Mesto vaje smo zavarovali ter postavili mesto za PP. Fotografije.

Vaje operative – fotovoltaični sistemi

V mesecu februarju smo vaje namenili fotovoltaičnim sistemom. Skozi PPT predstavitev smo si pogledali kako so omenjeni sistemi zgrajeni, kakšne nevarnosti pretijo gasilcem ob posredovanju in kako gasilci sploh posredujemo na objektih s PV. Delovna skupina za PV je predstavila tudi analizo pregledov objektov s PV v Ivanjem selu. Operativno enoto je seznanila z objekti, kjer se nahaja PV, njihovimi lastnostmi, kje so odklopna stikala ter kako je na objektih poskrbljeno za varnost. Po predstavitvi smo si še ogledali objekt, na katerem so nameščeni moduli PV naprave. Lastniku objekta se zahvaljujemo za možnost ogleda.