Trening varne vožnje na simulatorju 2022

Dve operativki sva se v soboto, 26.11.2022, udeležili treninga intervencijske vožnje na Vranskem. Najprej smo poslušali kratko predavanje, potem pa smo vadili različne scenarije vožnje na simulatorju. Po koncu vsake simulacije smo se pogovorili, kje smo dobro odreagirali in kaj bi lahko storili drugače. Pridobljeno znanje nama ne pride prav samo na intervencijah, temveč tudi pri vsakdanji vožnji. (A. Čekada)

Vaje operative – nesreča v gozdu

Operativna enota je izvedla vajo s predpostavko, da je v nočnem času prišlo do nesreče v gozdu. Točna lokacija ponesrečene osebe ni bla znana, zato je bila prioriteta iskanje in lociranje osebe. Ko smo osebo našli, smo zaradi oviranega dostopa z večjimi vozili vso potrebno opremo naložili v GVGP-1 in prepeljali do mesta nesreče. Kraj nesreče smo razsvetlili, oskrbeli poškodovano osebo ter prenesli do ceste.

Vaje operative – radijske zveze in delo s termo kamero

Novembrske vaje operative so potekale na temo radijskih zvez in delom s termo kamero. Pri delu s termo kamero smo ponovili, kakšne so ovire pri delu z njo, kaj zaznava in kakšne informacije nam posreduje. Pri radijskih zvezah smo obnovili pravilen protokol pogovora, kanale, ki jih uporabljamo, predstavljen pa je bil tudi e-SPIN in samo delo z njim. Praktično smo nato vadili pogovor po postajah in iskali predmete z različno temperaturo po prostoru s pomočjo termo kamere.

Praktične vaje OG – nevarne snovi in lestve

Ta vikend so potekale še zadnje vaje na tečaju za operativnega gasilca. V petek so tečajniki spoznali nevarne snovi (prehod med conami in dekontaminacija gasilcev, omejitev iztekanja tekočin in prečrpavanje, označevanje con), v soboto pa so spoznavali lestve (postavitev tridelne lestve s podporniki, stikalne lestve, gibanje po lestvi in samovarovanje, napeljava cevovoda po lestvi). Na koncu so tečajniki opravili še nekaj taktičnih nastopov skupin, da so inštruktorji preverili njihovo znanje še v različnih situacijah. Tečajnike sedaj čaka še teoretični in praktični del izpita.

Vaja GZ Cerknica – Požar Fragmat

V soboto, 22.10.2022, je v dopoldanskem času potekala vaja GZ Cerknica na objektu podjetja Fragmat v Podskrajniku. Namen vaje je bil preveriti učinkovitost vodenja na vseh nivojih – sektorizacija, hitrega in strokovnega ukrepanja gasilcev, sodelovanja med enotami ter preverjanje uporabnosti podpore vodenja z droni. Scenarij vaje je predvideval, da je prišlo do požara v silosnem skladišču surovinskega polistirena, požar pa se hitro širi še na skladišče polizdelkov. Naloge gasilskih enot so bile aktivno gašenje požara od zunaj in notri, preiskovanje ter reševanje pogrešanih oseb. Na vaji je sodelovalo 135 gasilcev iz GZ Cerknica, ALK PGD Postojna in Vrhnika, PIGD Kovinoplastika Lož, NMP Cerknica ter 2 predstavnika Civilne zaščite. Vajo si je ogledal tudi župan ter poveljnik Notranjske regije.

Foto (FB PGD Ivanje selo)

Foto (Tine Šubic)

Praktične vaje OG – gasilska taktika

Tudi ta vikend so potekale praktične vaje na tečaju za operativnega gasilca. V petek so potekale na temo postavitve napada za gašenje s peno od trojaka do požarne linije, gašenje dimniškega požara ter gašenje požara na vozilu. V soboto pa so se tečajniki spoznali z gašenjem požara v naravi s pehotno in motorizirano enoto ter podaljševanjem cevovodov. Na vajah smo sodelovali tudi z dvema inštruktorjema.