Aktivnosti članov v mesecu junij in julij

Najbolj vroča meseca poletja, junij in julij, sta se končala in je minilo kar nekaj časa, odkar smo zadnjič omenili aktivnosti naših članov. Za nami je kar nekaj dogodkov, usposabljanj, tekmovanj… tako da začnimo kar lepo po vrsti.

Že, zdi se, daljnega 4. junija, smo izvedli operativne vaje na temo gašenja z lestve ter vstop v objekt preko le te. Ponovili smo postopek postavitve same lestve ter pravilno vzpenjanje po njej.

6. junija se je na Rakeku zgodila nesreča. Oseba se je ob padcu poškodovala in krvavela, in s tem so priskočili na pomoč Prvi posredovalci do prihoda NMP Cerknica. Tu je bilo kar 20 prvih posredovalcev, med katerimi sta bila 2 iz našega društva.

Isti dan je bil uspešno narejen servis terenskega vozila GVGP-1 v podjetju Emil Frey Avtocenter.

Za vikend je bilo še v istem tednu v soboto, 10.6.2023, zjutraj Regijsko tekmovanje pri gradu Snežniku z ekipo pripravnikov in mladink, kjer so zaradi nekoliko smole za las zgrešini uvrstitev na državno tekmovanje. V Cerknici je isti čas potekalo tudi tekmovanje Prvih Posredovalcev, kjer je naša ekipa pometla s konkurenco ter osvojila 1. mesto.

V popoldanskih urah pa je potekal sprejem gasilskega vozila za moštvo (GVM) s parado ter tudi tekmovanje gasilskih vozil v Postojni, kjer si je naša ekipa nabirala nove ideje in tako krepila usposabljenost in iznajdljivost operativne enote.

V petek, 16.6.2023 smo sodelovali pri varovanju kolesarske dirke po Sloveniji in v soboto, se je en član udeležil seminarja o vodenju večjih intervencij z naslovom neurje 2023, ki ga je pripravila GZ Cerknica.

V torek, 20.6. smo z mladino zaključili naporno tekmovalno sezono prve polovice leta s tradicionalnim sladoledom. Hkrati pa smo pričeli odštevati do 100-letnice našega društva in se simbolično slikali z novo okrasitivo pred garažama. Hvala madini, ki je vestno hodila na vaje in se udeleževala vseh razpisanih tekmovanj ter seveda vsem mentorjem, brez vas ne gre.

Udeležili smo se zelo visoke 100-letne obletnice PGD Dolenje Jezero, ki je potekala v soboto 24.6., kjer je bilo v paradi 10 naših članov.

In smo že v mesecu juliju, ki se je začel v soboto 1.7., s 1. srečanjem gasilskih vozil Volkswagen v Sloveniji (–>VIDEO<–), kjer se je udeležilo kar 14 gasilskih društev iz celotne Slovenije! Organizacija je bila veliko težja, če nam ne bi pomagali naši donatorji, ki so občina Cerknica, Notranjski Park, Postojnske mesnine, Dolinšek Transport in SDS.
Več si lahko preberete v Notranjsko Primorskih novica na –> tej povezavi.

Po srečanju je sledila gasilska veselica z ansamblom Grom in se vam moramo zahvaliti, dragi obiskovalci in obiskovalke, ki ste nas obiskali in nas podprli. Zahvala gre tudi vam, podjetniki in podjetnice ter donatorji (veliko vas je), da ste prispevali svoj delež za nas srečolov. Nenazadnje pa brez naših pridnih mravljic, ki so delali in pomagali pred in po veselici, ne gre. Hvala vsem članom, ki ste svoj prosti čas namenili pripravi za skupni uspeh celotnega vikenda.

V soboto 8.7. smo se udeležili 90-let PGD Bezuljak, in 15.7. prevzema gasilskega vozila za moštvo v Begunjah pri Cerknici.

Naše članice so se udeležile tradicionalnega tekmovanja članic v Lazah. Tekmovale so v vseh treh skupinah, v kategoriji Članice A pa so osvojile odlično 2. mesto!


Od 17.7 do 20.7 je potekalo drugo usposabljanje za gašenje požarov v naravi katerega sta se udeležila dva naša člana ter ga tudi uspešno opravila.

23.7. smo se udeležili tekmovanja s starimi brizgalnami ter 130-let PGD Nova vas s parado.
Čestitamo jim za tako visoko obletnico!

Kot nazadnje pa je bila na zadnji dan v juliju intervencija, kjer je zagorela garaža na Cesti pod Srnjakom na Rakeku. Požar je pred prihodom gasilcev omejil mimoidoči. Gasilci PGD Rakek so požar dokončno pogasili, iznesli ožgan inventar, z absorbentom posuli razlite tekočine in prostor prezračili. Aktivirani so bili tudi gasilci PGD Unec in Ivanje Selo, kateri pa so bili med potjo preklicani.

Iz našega društva se je odzvalo 6 članov.


Tako so naši člani aktivno preživeli zadnja dva meseca, kjer se je zmeraj nekaj dogajalo.
Upamo, da ste zadnja 2 meseca kar se da najboljše izkoristili in uživali v lepem vremenu.

Vabilo na Občni zbor 2023

VABIMO 

na redni letni občni zbor PGD Ivanje selo, ki bo
v soboto 25.02.2023 ob 19:00 uri

 

v prostorih gasilskega doma v Ivanjem selu.

Dnevni red:

1. Otvoritev občnega zbora.
2. Izvolitev organov občnega zbora.
3. Poročila:

– predsednika,
– poveljnika,
– gospodarja,
– komisij (mladina, članice, veterani),
– finančno poročilo,
– nadzornega odbora,
– verifikacijske komisije.

4. Razprava na poročila in sprejem sklepov.
5. Razrešnica dosedanjemu predsedniku, poveljniku in organom društva.
6. Volitve novega predsednika in poveljnika ter organov društva.
7. Obravnava programa dela in nabav za leto 2023 in potrditev.
8. Podelitev činov in značk za dolgoletno delo.
9. Pobude in predlogi za tekoče leto.

Občni zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov, ki imajo glasovalno pravico. Če občni zbor ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je Občni zbor sklepčen, če se ugotovi, da so bili vabljeni vsi člani in je prisotna najmanj tretjina članov.

Občnega zbora se udeležimo v svečanih gasilskih uniformah ali delovnih uniformah.

Z gasilskim pozdravom NA POMOČ!

Predsednik PGD:
Nik Žorž, l.r.

RAZPIS KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA PGD IVANJE SELO 2023

Kandidacijska komisija izvoljena dne, 30.12.2022, v sestavi:

  1. Alja Čekada, predsednica Kandidacijske komisije
  2. Erik Grgič, podpredsednik Kandidacijske komisije
  3. Žan Hrestak, član kandidacijske komisije

objavlja

RAZPIS KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA PGD IVANJE SELO 2023
(PRENOS: Razpis_kandidacijski postopek_volitve 2023)

FUNKCIJE IN ORGANI ZA KATERE POTEKA KANDIDACIJSKI POSTOPEK

Kandidacijska komisija na osnovi Pravilnika o kandidacijskem postopku za volitve organov in funkcionarjev na volilnem Občnem zboru PGD Ivanje selo v letu 2023 razglaša, da izbira predloge kandidatov za naslednje funkcije vodstva PGD Ivanje selo:

  • Poveljnik PGD Ivanje selo
  • Predsednik PGD Ivanje selo
  • Predsednik in dva člana Nadzornega odbora PGD Ivanje selo
  • Predsednik in dva člana Disciplinske komisije PGD Ivanje selo

PREDLAGATELJI KANDIDATOV

Kandidate za predsednika PGD Ivanje selo lahko predlaga skupina najmanj 5 članov PGD Ivanje selo.

Kandidate za poveljnika PGD Ivanje selo lahko predlaga skupina 5 operativnih članov PGD Ivanje selo.

Kandidata za namestnika predsednika in člane Upravnega odbora predlaga izvoljeni predsednik v skladu s Statutom PGD Ivanje selo.

Kandidate za namestnika poveljnika in člane poveljstva pripravi izvoljeni poveljnik v skladu s Statutom PGD Ivanje selo.

ROK ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA KANDIDATE

Vloge morajo kandidati poslati na naslov društva: PGD IVANJE SELO, Ivanje selo 6, 1381 Rakek ali oddati osebno, najkasneje do vključno 11.02.2023.

PRENOS: Izjava-Sprejem_kandidature_za_predsednika,_poveljnika_in_druge_člane_organov
PRENOS: Podpisana_lista_članov_predlagateljev

Vloge oddajte v ZAPRTI KUVERTI s pripisom »NE ODPIRAJ – VOLITVE PGD IVANJE SELO 2023«.

Prispele vloge po tem datumu Kandidacijska komisija ne bo obravnavala.

Ivanje selo, 20.1.2023