Vaje operative – prezračevanje in termovizija

Junijske vaje operative smo izvedli na temo prezračevanja in termovizije. Pogledali smo, kaj z odvodom dima in toplote dosežemo v prostoru, zakaj je prezračevanje pri gašenju notranjih požarov pomembno, kako delimo prezračevanje, kakšne so prednosti in slabosti različnih tipov prezračevanja ter kakšne prezračevalnike uporabljamo v gasilstvu. Pri termoviziji smo spoznali, na kakšen način delujejo termokamere, za kaj jih lahko uporabljamo in kakšne omejitve imamo pri njihovi uporabi. Praktični del smo izvedli v zadimljenem prostoru gasilskega doma, kjer smo se podrobneje spoznali s funkcijami termokamere, ki jo uporabljamo. Nato smo še hidravlično prezračili prostor. Sledila je analiza in pospravljanje opreme.

Večji obseg – poplave, 17.5.2021

Ob 8:50 so se v občini Cerknica, zaradi pričakovanega razlivanja vodotoka Cerkniščica, pričele aktivnosti v zvezi s poplavami in aktivacija Občinskega Štaba CZ Cerknica. Ob 11:27 je bila prožena sirena za splošno nevarnost. Komunala Cerknica je sanirala jaške pri VDC Cerknica in postavljala zapore za tri poplavljene ceste (Gerbičeva ulica, Cesta na Jezero in Cesta v Dolenjo vas). Gasilci so postavljali protipoplavno zaščito, tesnili komunalne jaške in črpali vodo pri šestih stanovanjskih objektih, enemu večstanovanjskem objektu s pripadajočimi garažami, eni žagi in na črpališču vode na Komunali Cerknica.

Ob 11.47 je naša enota dobila poziv za pomoč pri poplavah na območju Cerknice. Ob prihodu na štabno mesto smo bili poslani v Begunje, kjer smo postavili protipoplavno zaščito. Kasneje smo bili napoteni na Gerbičevo ulico, kjer smo skupaj s PGD Rakek in Unec črpali vodo pri večstanovanjskem objektu z garažami. Skupaj je na intervenciji sodelovalo 61 gasilcev iz osmih gasilskih enot na desetih različnih lokacijah.

Prispevek RTV Slo