Predavanje: Pristop k poškodovancu na terenu

Tudi med epidemijo se naši prvi posredovalci izobražujejo in obnavljajo znanje. Danes so se udeležili spletnega predavanja na temo pristopa k poškodovancu na terenu. Predaval je Kristjan Demian Sancin, dr. med., spec. urgentne medicine. Beseda je najprej tekla o sistematičnem pristopu k ponesrečencu v predbolnišničnem okolju, nato pa smo udeleženci lahko sodelovali pri reševanju praktičnih primerov.

Vaje operative – IDA

V opravljeni vaji smo skozi teorijo ponovili znanje o IDA ter nato na praktičnem primeru naredili napad v stanovanje iz hidranta. Ponovili smo vstop v prostor preko vrat in pravilni iznos ponesrečenega gasilca z IDA. Zunaj smo nato ponovili postopek oživljanja gasilca, ki je pred tem imel nameščen IDA. Mesto vaje smo zavarovali ter postavili mesto za PP. Fotografije.

Vaje operative – fotovoltaični sistemi

V mesecu februarju smo vaje namenili fotovoltaičnim sistemom. Skozi PPT predstavitev smo si pogledali kako so omenjeni sistemi zgrajeni, kakšne nevarnosti pretijo gasilcem ob posredovanju in kako gasilci sploh posredujemo na objektih s PV. Delovna skupina za PV je predstavila tudi analizo pregledov objektov s PV v Ivanjem selu. Operativno enoto je seznanila z objekti, kjer se nahaja PV, njihovimi lastnostmi, kje so odklopna stikala ter kako je na objektih poskrbljeno za varnost. Po predstavitvi smo si še ogledali objekt, na katerem so nameščeni moduli PV naprave. Lastniku objekta se zahvaljujemo za možnost ogleda.

Vaje operative – radijske zveze

Na začetku vaj smo obnovili znanje o radijskih postajah (kako poteka komunikacija, kako nastavimo radijske postaje na določen kanal, …), nato je sledil pregled vozila PV-1, ki smo si ga izposodili pri GZ Cerknica. Po ogledu smo nadaljevali z vajo “potres”, kjer smo PV-1 uporabili kot štab za vodenje. Iz njega smo dobivali napotke o pregledu in pomoči prizadetim domačinom. Po vasi so bile razpršene različne delovne točke, kot na primer posredovanje pri paničnemu napadu, oživljanje, goreča elektro omarica, podrt hlev, podrt električni drog, porušen dimnik, … Vaja je temeljila na komunikaciji preko radijskih postaj.