VSE O AED

Zaradi srčnega zastoja v Sloveniji vsak dan umre pet ali šest ljudi. Najpogostejši vzrok zanj je migetanje srčnih prekatov, ki se lahko pozdravi le s sunkom električnega toka (tako imenovano defibrilacijo), katerega čez srce spustimo z avtomatskim eksternim defibrilatorjem (AED). Ta naprava omogoča defibrilacijo prek dveh elektrod, ki jih nalepimo na kožo prsnega koša. Je varna in namenjena za uporabo laikom. Če defibrilator uporabimo v prvih dveh minutah po srčnem zastoju, lahko s tem možnost preživetja človeka z zastojem srca povečamo za več kot trikrat. Zato je nujno, da vsak ve, kje se defibrilatorji nahajajo.
Kaj je AED?
Avtomatski eksterni defibrilator (AED) je prenosna elektronska naprava, ki je sposobna zaznati zastoj srca pri človeku. S pomočjo električnega sunka pa lahko srce ponovno požene in s tem reši življenje. Sestavljen je iz ohišja z baterijo, iz katerega izhajata dve nalepki – elektrodi. Odvisno od modela lahko na ohišju najdemo največ 2 gumba (za vklop in proženje električnega sunka), zvočnik (preko katerega nam aparat daje glasovna navodila v slovenskem jeziku) ter pri nekaterih ekran, kjer se navodila tudi izpišejo. Uporaba je varna in enostavna, uporablja ga lahko prav vsak. Sam po sebi pa aparat seveda ne rešuje življenj, je pa izredno dobrodošel dodatek pri oživljanju s pritiski na prsni koš (masažo srca) in umetnim dihanjem. Z oživljanjem z uporabo AED lahko narediš toliko kot celotna reševalna ekipa, ki prispe kasneje in rešiš življenje.
POMNI!
  • AED je popolnoma in varna naprava, ki jo lahko uporablja vsakdo!
  • Samo uporaba AED, brez stiskov prsnega koša in umetnega dihanja, je neučinkovita!
Zakaj oživljati?
Če se srce ustavi, ga s pritiski na prsni koš stiskaš ti z lastnimi rokami. Kar pomeni, da takrat črpa kri po telesu. Ne toliko, kot če deluje samo, vendar v možgane priteka dovolj sveže krvi, da se bodo le ti pričeli okvarjati kasneje. Torej podaljšuješ čas do okvar in višaš možnosti za preživetje. Z umetnim dihanjem pa v telo žrtve dovajaš še več svežega kisika, ki ga je v tvojem izdihanem zraku veliko in ga s stiski potisneš do možganov.
Zakaj je AED pomemben?
Če se človeku ustavi srce in mu nihče ne pomaga, umre v približno 10 minutah (možnost preživetja je vsako minuto manjša za 10%), možgani pa se nepopravljivo pričnejo okvarjati že po nekaj minutah. Večina zastojev srca in posledične smrti se pripeti izven bolnišnic, ob prisotnosti očividcev. Vzroki za tako stanje se lahko večinoma pozdravijo le s sunkom električnega toka. Z AED damo možnost vsakemu očividcu, da prične z postopki oživljanja že veliko preden prispe reševalna ekipa (povprečno potrebujejo 10-15 minut). Hitreje kot začnemo oživljati, več možnosti za preživetje ostane. Strokovnjaki si želijo, da bi človeka prvič stresli z električnim sunkom v 3-5 minutah od tega ko se je zgrudil, kar seveda reševalna ekipa z rešilcem ne zmore. Očividec, ki je ob dogodku prisoten, pa to zmore
Kaj lahko očividec naredi?
  • toliko, kot zdravnik brez opreme,
  • z AED pa skoraj toliko, kot reševalna ekipa z vso opremo!
POMNI!
  • Če se človeku ustavi srce in mu ne pomagamo, umre po 10 minutah. Možgani se okvarijo že veliko prej!
  • Hiter električni sunek zelo poveča možnosti za preživetje!
  • Hitreje ukrepaš, več možnosti za preživetje bo žrtev imela!
Kako AED uporabim?
Četudi se z njim še nisi srečal, je uporaba povsem enostavna, saj ob vklopu apart prične dajati navodila v slovenskem jeziku. Najpomembneje je, da napravo vklopimo (če se ne sama), iz embalaže vzamemo nalepki – elektrodi, odstranimo zaščitno folijo in ju nalepimo na gol prsni koš žrtve, kot je na njima narisano (pod desno ključnico in na levo spodnjo stran prsnega koša, pod pazduho).
V trenutku, ko sta elektrodi na svojem mestu, prične naprava analizirati dogajanje v srcu. V primeru, da oceni, da je električni sunek potreben, te na to jasno in glasno opozori. Preden pritisneš na gumb za elektrošok pa je zelo pomembno, da se nihče ne dotika žrtve, tudi ti ne! Zato pogledaš okoli žrtve, preveriš, da se je ne dotikaš sam, zakričiš »vsi stran!« in pritisneš na osvetljeni gumb. Telo osebe bo trznilo, ti pa takoj nadaljuješ z masažo srca in umetnim dihanjem. Če opaziš življenjske znake, npr. da oseba zadiha, jo zvrni na bok in pusti elektrode na prsnem košu, saj aparat neprestano nadzoruje delovanje srca.
Če aparat oceni, da električni sunek ni potreben, ponovno preveri življenjske znake in če jih ni, oživljaj s stiski prsnega koša in umetnim dihanjem, brez električnega sunka. Aparat bo kasneje ponovno preveril srčni ritem.
V primeru, da električni sunek ni potreben, pa vseeno pritisneš na gumb, se sunek ne bo sprožil, saj ima aparat varovalo. Tako z njim nikakor ne moreš škoditi.
POMNI!
  • Prilepi elektrodi na gol prsni koš in sledi navodilom!
  • Ob električnem sunku se žrtve ne sme dotikati nihče!
  • Z AED ne moreš škoditi!
Vir: AED baza Slovenije
Prikaz oživljanja in uporabe AED