Vabilo na Občni zbor 2023

VABIMO 

na redni letni občni zbor PGD Ivanje selo, ki bo
v soboto 25.02.2023 ob 19:00 uri

 

v prostorih gasilskega doma v Ivanjem selu.

Dnevni red:

1. Otvoritev občnega zbora.
2. Izvolitev organov občnega zbora.
3. Poročila:

– predsednika,
– poveljnika,
– gospodarja,
– komisij (mladina, članice, veterani),
– finančno poročilo,
– nadzornega odbora,
– verifikacijske komisije.

4. Razprava na poročila in sprejem sklepov.
5. Razrešnica dosedanjemu predsedniku, poveljniku in organom društva.
6. Volitve novega predsednika in poveljnika ter organov društva.
7. Obravnava programa dela in nabav za leto 2023 in potrditev.
8. Podelitev činov in značk za dolgoletno delo.
9. Pobude in predlogi za tekoče leto.

Občni zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov, ki imajo glasovalno pravico. Če občni zbor ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je Občni zbor sklepčen, če se ugotovi, da so bili vabljeni vsi člani in je prisotna najmanj tretjina članov.

Občnega zbora se udeležimo v svečanih gasilskih uniformah ali delovnih uniformah.

Z gasilskim pozdravom NA POMOČ!

Predsednik PGD:
Nik Žorž, l.r.

RAZPIS KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA PGD IVANJE SELO 2023

Kandidacijska komisija izvoljena dne, 30.12.2022, v sestavi:

 1. Alja Čekada, predsednica Kandidacijske komisije
 2. Erik Grgič, podpredsednik Kandidacijske komisije
 3. Žan Hrestak, član kandidacijske komisije

objavlja

RAZPIS KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA PGD IVANJE SELO 2023
(PRENOS: Razpis_kandidacijski postopek_volitve 2023)

FUNKCIJE IN ORGANI ZA KATERE POTEKA KANDIDACIJSKI POSTOPEK

Kandidacijska komisija na osnovi Pravilnika o kandidacijskem postopku za volitve organov in funkcionarjev na volilnem Občnem zboru PGD Ivanje selo v letu 2023 razglaša, da izbira predloge kandidatov za naslednje funkcije vodstva PGD Ivanje selo:

 • Poveljnik PGD Ivanje selo
 • Predsednik PGD Ivanje selo
 • Predsednik in dva člana Nadzornega odbora PGD Ivanje selo
 • Predsednik in dva člana Disciplinske komisije PGD Ivanje selo

PREDLAGATELJI KANDIDATOV

Kandidate za predsednika PGD Ivanje selo lahko predlaga skupina najmanj 5 članov PGD Ivanje selo.

Kandidate za poveljnika PGD Ivanje selo lahko predlaga skupina 5 operativnih članov PGD Ivanje selo.

Kandidata za namestnika predsednika in člane Upravnega odbora predlaga izvoljeni predsednik v skladu s Statutom PGD Ivanje selo.

Kandidate za namestnika poveljnika in člane poveljstva pripravi izvoljeni poveljnik v skladu s Statutom PGD Ivanje selo.

ROK ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA KANDIDATE

Vloge morajo kandidati poslati na naslov društva: PGD IVANJE SELO, Ivanje selo 6, 1381 Rakek ali oddati osebno, najkasneje do vključno 11.02.2023.

PRENOS: Izjava-Sprejem_kandidature_za_predsednika,_poveljnika_in_druge_člane_organov
PRENOS: Podpisana_lista_članov_predlagateljev

Vloge oddajte v ZAPRTI KUVERTI s pripisom »NE ODPIRAJ – VOLITVE PGD IVANJE SELO 2023«.

Prispele vloge po tem datumu Kandidacijska komisija ne bo obravnavala.

Ivanje selo, 20.1.2023

Oktober – mesec požarne varnosti

Letos je tema meseca požarne varnosti preprečevanje požara litij-ionskih baterij in poteka pod sloganom »Tudi baterije lahko zagorijo. Preprečite požar baterij.«

Litij-ionske baterije so v mobilnih telefonih, prenosnih in tabličnih računalnikih, igračah, orodju, invalidskih vozičkih, električnih skirojih, kolesih, vozilih itd., ki se dnevno uporabljajo. Zato v mesecu požarne varnosti želimo uporabnike in prebivalce opozoriti, da te naprave lahko tudi zagorijo, vam dati napotke, kako ravnati v takem primeru, ter vas seznaniti z ukrepi za preprečevanje požarov na tovrstnih napravah.

BROŠURA

Interna analiza požarov na Krasu, 30.7.2022

V soboto zvečer smo v dvorani gasilskega doma izvedli interno analizo posredovanj na največjem požaru v naravi v zgodovini Slovenije, na Krasu. Predstavljeni so bili podatki o požaru, sodelujočih enotah, podrobneje so bila predstavljena naša posredovanja in stroški, ki so nastali med intervencijo ter si ogledali foto in video material. Predebatirali smo taktiko, ki smo jo uporabljali in zaključili s potrebami po nabavi opreme, ki so se pokazale tekom intervencije. Po predstavitvi je sledila zakuska.

Na koncu bi se rad zahvalil celotni operativi, ki je sodelovala na požaru, vsem krajanom za podporo in finančno pomoč ter Kraševcem, ki so nam dajali vzpodbudo na terenu.

Nam. poveljnika

Prošnja za pomoč – požar na Krasu

Gasilska zveza Slovenije sporoča, da je za finančno pomoč pri zagotovitvi nesorazmerno visokih stroškov uničene opreme pri gašenju požarov na Krasu pri mobilnih operaterjih aktivirana ključna beseda GASILEC5. S ključno besedo GASILEC5, poslano preko sms sporočila na 1919, boste Gasilski zvezi Slovenije za namen odprave nastale škode na opremi darovali 5€.

Če pa želite donirati direktno prav našemu društvu (PGD Ivanje selo), lahko to storite z nakazilom na:

TRR: SI56 0202 6001 7791 892

HVALA VSEM ZA POMOČ IN PODPORO

Velika požarna ogroženost naravnega okolja, 20.7.2022

Na podlagi 8. člena Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Ur. list RS, št. 20/14), Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje z 20. julijem 2022

R A Z G L A Š A
zelo veliko požarno ogroženost naravnega okolja:

 • na območju Izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje Koper v občinah Ankaran, Izola, Koper in Piran,
 • na območju Izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje Postojna v občinah Hrpelje-Kozina, Divača, Sežana, Komen, Postojna, Ilirska Bistrica in Pivka,
 • na območju Izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje Nova Gorica v občinah Nova Gorica, Kanal, Brda, Šempeter-Vrtojba, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko, Ajdovščina in Vipava.

Na ostalih območjih države Uprava RS za zaščito in reševanje z 20. julijem 2022

R A Z G L A Š A
veliko požarno ogroženost naravnega okolja.

Povsod po državi je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, kuriti kresove, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete. Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija bosta nad spoštovanjem razglasa oziroma upoštevanjem prepovedi izvajala poostren nadzor.

PREKLIC velike požarne ogroženosti za občino Cerknica, 8.7.2022

Na podlagi 8. člena Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Ur. list RS, št. 20/14), Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje

R A Z G L A Š A

prenehanje velike požarne ogroženosti naravnega okolja, razglašene 1. julija 2022:

 • na območju Izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje Nova Gorica v občinah Ajdovščina, Bovec, Brda, Cerkno, Idrija, Kanal, Kobarid, Šempeter-Vrtojba, Tolmin in Vipava. V občinah Miren-Kostanjevica in Renče-Vogrsko prenehanje velike požarne ogroženosti naravnega okolja velja na območju severno od reke Vipave, v občini Nova Gorica pa na območju severno od rek Vipava in Branica.
 • na območju Izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje Postojna v občinah Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška dolina, Pivka in Postojna.

Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija bosta z 8. julijem 2022 na teh območjih prenehala izvajati poostren nadzor.

Velika požarna ogroženost naravnega okolja, razglašena 1. julija 2022, ostane v veljavi:

 • na območju Izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje Koper v občinah Ankaran, Izola, Koper in Piran,
 • na območju Izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje Postojna v občinah Hrpelje-Kozina, Divača, Sežana in Komen,
 • na območju Izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje Nova Gorica na območju Krasa in sicer v občinah Miren Kostanjevica in Renče-Vogrsko na območju južno od reke Vipave, in v občini Nova Gorica na območju južno od rek Branica in Vipava.

Na območjih, kjer je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja, je v naravnem okolju do preklica poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, kuriti kresove, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete. Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija bosta na območjih teh občin še naprej izvajala poostren nadzor.

Velik požarna ogroženost za občino Cerknica ostaja v veljavi, 5.7.2022

Na podlagi 8. člena Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Ur. list RS, št. 20/14), Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje razglaša prenehanje velike požarne ogroženosti naravnega okolja, razglašene 1. julija 2022, v občinah na območju izpostav Uprave RS za zaščito in reševanje Kranj, Ljubljana, Celje, Slovenj Gradec, Trbovlje, Maribor, Murska Sobota, Ptuj, Brežice in Novo mesto. Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija bosta s 5. julijem 2022 na teh območjih prenehala izvajati poostren nadzor.


V občinah Ankaran, Izola, Koper in Piran na območju Izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje Koper, v občinah Ajdovščina, Bovec, Brda, Cerkno, Idrija, Kanal, Kobarid, Miren-Kostanjevica, Nova Gorica, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba, Tolmin in Vipava na območju Izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje Nova Gorica ter v občinah Bloke, Cerknica, Divača, Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Komen, Loška dolina, Pivka, Postojna in Sežana na območju Izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje Postojna velika požarna ogroženost naravnega okolja, razglašena 1. julija 2022, še naprej ostaja v veljavi.


Na območju teh občin je, do preklica, v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, kuriti kresove, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete. Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija bosta na območjih teh občin še naprej izvajala poostren nadzor.