IDA 16 18

12. in 13. decembra je v ICZR na Igu potekal tečaj za nosilce izolirnih dihalnih aparatov, ki se ga je udeležila naša članica.
Prvi dan je potekal v učilnici, kjer smo se tečajniki najprej naučili osnove pravilne uporabe in gibanja z IDA, po kosilu pa smo spoznali dele, sestavo in delovanje izolirnega dihalnega aparata. Na koncu prvega dne pa smo poslušali predavanje o anatomiji človeških dihal in srca ter kako ukrepamo pri motnjah dihanja in delovanja srca.
Drugi dan je potekal v telovadnici, kjer smo se opremili z IDA in po skupinah odšli na poligon, katerega smo morali premagati 3x. Po vsakem izstopu iz poligona smo opravili še obremenitvene teste: hoja po neskončni lestvi, hoja po neskončnem traku in potegovanje uteži. Na koncu smo se vstopili v zadimljeno hišo in jo preiskali. (A. Čekada)

Vaje operative – požari plinskih napeljav

Tokrat smo operativci vadili s plinom. Ogledali smo si intenziteto gorenja plina butan-propan, če jeklenka stoji ali je obrnjena na glavo. Teoretično smo nadgradili znanje z gašenjem plinskih napeljav v večstanovanjskih zgradbah, nato pa smo to še s simulacijo na prostem preizkusili. Vsak je nato preizkusil gašenje izhajajočega plina iz plinske jeklenke, ki jo najdemo v vseh gospodinjstvih.

VČL 01 18

V soboto, 1.12 2018, se je na ICZR Ig zaključil tridnevni tečaj za vodjo članic. Predavatelji so nas popeljali skozi teme: Izdelava programa za delo s članicami, Posebnosti pri delu z odraslimi, Prireditve in javno nastopanje, Priprava in vodenje sestankov ter Gasilska organizacija na Slovenskem in drugod. Na tečaju smo članice izvedele veliko novega o delu s članicami, izmenjale smo si izkušnje in mnenja, katera nam bodo v prihodnosti močno pripomogle za nadaljnje delo. Pogledali smo si tudi uniformiranost članic skozi preteklost ter omenili pomembnost pravilne uniformiranost danes.
Zadnji dan smo izdelale letni in petletni plan dela, sledil pa je zagovor plana ter analiza nastopov. Tečaj smo vse članice uspešno zaključile. (I. Hribljan)

Tečaj za varno delo z motorno žago – november 2018

V petek, 16. in v soboto, 17. novembra 2018, se je odvijal tečaj za varno delo z motorno žago. Poučevali so nas mentorji iz Srednje gozdarske in lesarske šole Postojna. Prvi dan je tečaj potekal v prostorih PGD Grahovo, kjer so nam predstavili osnove motorne žage in potek varnega dela v gozdu. Po predavanju je sledil pregled motornih žag ter brušenje verig za praktično delo naslednji dan. V soboto smo se v obvezni zaščitni opremi odpravili na teren, kjer so inštruktorji prikazali pravilno podiranje dreves, nato pa smo se razdelili v tri skupine, kjer smo tečajniki pod budnim očesom in navodili inštruktorja podrli vsak svoje drevo. Tečaj smo vsi tečajniki uspešno opravili. (I. Hribljan)

Simulator Dräger Fire Dragon 7000

Podjetje Dräger Slovenija in Webo med 6. in 8 novembrom 2018 v GC Stična organizirata taktično usposabljanje gašenja notranjih požarov z realno simulacijo požarov v simulatorju Fire Dragon 7000, pri izvajanju usposabljanja pa jim pomagajo priznani gasilski inštruktorji iz Slovenije. Mobilni objekt Dräger Fire Dragon 7000 gostuje po celotni Evropi. Objekt omogoča simulacijo gašenja požarov v varnem in nadzorovanjem okolju, ki vsebuje različne prostore, kot so stopnišče, kuhinja, spalnica…
Usposabljanje je eden ključnih elementov, s katerim se gasilci pripravljamo na nenadne dogodke. Med zahtevnejše intervencije sodijo notranji požari, kjer je potrebna avtomatizacija gibov, sprejemanje hitrih in tehtnih odločitev, pri tem pa uporabiti pravo mero občutkov.

Usposabljanja sva se udeležila tudi dva operativna gasilca PGD Ivanje selo. Na začetku smo teoretično ponovili delo pri gašenju notranjih požarov, nato je sledil opis simulatorja. Delo je potekalo v dvojicah, vsaka dvojica je v objekt vstopila dvakrat. Znotraj mobilnega objekta se je simuliralo požar v spalnem prostoru ter kuhinji, vmes pa je bilo potrebno preiskovanje prostora. Za konec nas je pričakal še požar v kletnih prostorih. Med gašenjem se je poškodovala plinska napeljava. Le-to je bilo potrebno ustrezno hladiti in zapreti ventil. Ob povratku iz kleti je med vzpenjanjem po stopnicah ravno pod njimi izbruhnil požar. Do takšne nepredvidljive situacije lahko pride tudi na intervenciji. S tem so preverili našo reakcijo, ki mora biti v dani situaciji hitra in odločna. Po vsakem prehodu je sledila analiza, na koncu pa še analiza celotne skupine. (Ž. Hrestak)

Vaje operative – prva pomoč

Na tokratnih vajah operative smo najprej teoretično ponovili osnove prve pomoči, nato pa smo na praktičnem delu obnovili VODDO pristop do poškodovanca ter trauma pregled. Ponovili smo temeljne postopke oživljanja z zunanjo masažo srca, uporabo AED-ja in predihavanje poškodovanca z AMBU balonom. Obnovili smo uporabo zajemalnih nosil in nameščanje vratne opornice, za konec pa smo simulirali zastoj srca pri gasilcu z IDA in mu nudili ustrezno pomoč. (A. Čekada) Fotografije.

Vaje pripravnikov – zavarovanje in RP

V soboto, 3.11.2018, smo se pripravniki zbrali v gasilskem domu. Odšli smo v IOC Podskrajnik II, kjer smo spoznali, kako se izvede delno in popolno zaporo cestišča in kako delujejo radijske postaje ter kako se z njimi rokuje. Po predstaviti smo pričeli z vajami, v katerih smo izvedli popolne in delne zapore. Komunikacija je potekala po radijskih postajah, saj smo s tem trenirali pogovor po njih. (E. Grgič)

Vaja GZC – Požar v garažni hiši

V soboto, 13.10., je v dopoldanskem času potekala vaja GZ Cerknica v garažni hiši soseske Jezero. Predpostavka vaje je bil požar v garažni hiši, zaradi dima pa je bilo potrebno evakuirati vse stanovalce, ki živijo nad garažno hišo v blokih. Naše društvo je na vaji sodelovalo s 7 člani, ki so bili razporejeni v ekipo bolničarjev ter kot nosilci IDA preiskovali prostore blokov. Na vaji so sodelovala vsa društva GZ Cerknica, NMP Cerknica in PP Cerknica. Slike najdete v fotogaleriji.

Prispevek Notranjsko primorskih novic

Vaje operative – naravne nesreče

Tema vaj so bile naravne nesreče. Ponovili smo ukrepe ob poplavah in katera območja so poplavno ogrožena. Opozorili smo na nevarnost potresa in v teoriji povedali ukrepe ob potresih, saj je naše območje potresno ogroženo. Zaradi močnega vetra, ki je povzročil odkrite strehe lansko leto na Rakeku, smo ponovili varno delo na strehi in kako prekrivati strehe. V praksi smo ponovili postavitev trodelne lestve in sestavo sesalnega voda. Na vajah so sodelovali tudi trije pripravniki. (T. Hribljan)

MEN 03 18 Notranjska

V soboto, 6.10.2018, se je v Logatcu za 31 tečajnikov uspešno zaključil tečaj za pridobitev specialnosti Mentor mladine. Tečaj je potekal 4 dni in zajemal različne teme: gasilska organizacija na Slovenskem, mladi v gasilski organizaciji, namen naloge dela z mladimi na vseh nivojih, programi dela z mladimi, vzgoja in usposabljanje mladine, načrtovanje učnega procesa, oblike, metode in učna sredstva, izvajalec in udeleženec učno-vzgojnega procesa, tekmovanja, odnos – mladina – mentor mladine, ter delo po skupinah na teme: kviz, orientacija, preventivne značke, veščine, družabne igre, letni program dela, zbor mladih, organizacija izletov. Z delom v skupinah smo se tečajniki med seboj tudi bolje spoznali in povezali ter delili izkušnje. Tečaj je bil zelo poučen in zanimiv, z njim pa smo pridobili nova znanja, ki jih bomo lahko širili na našo mladino, saj so oni naša prihodnost. (I. Hribljan)