Videoposnetki – koronavirus

URSZR je ob pomoči ICZR Ig pripravila video navodila pristopa, nameščanja in slačenja OVO.

1. Postopek nameščanja OVO:

2. Postopek nameščanja OVO čez intervencijsko obleko:

3. Postopek slačenja OVO:

4. Postopek dezinfekcije in slačenja zaščitne obleke:

5. Pristop k poškodovani osebi s sumom na okužbo:

6. Pristop k okuženi osebi ob življenjsko ogroženem stanju:

7. Postopek dezinfekcije prostorov: