OBVESTILO: Izobraževanje TPO z uporabo AED

Vaščane in druge, ki bi se radi naučili, kako ravnati ob nenadnem zastoju srca, vabimo, da se nam pridružijo v soboto, 2.12.2017, ob 18. uri v prostorih gasilskega doma Ivanje selo na izobraževanju o temeljnih postopkih oživljanja (TPO) z uporabo avtomatskega eksternega defibrilatorja (AED), ki je, kot ste verjetno že opazili, nameščen na našem gasilskem domu. Izobraževanje bo vodila izkušena zunanja ekipa in bo vsem omogočen praktičen preizkus. Zato upamo, da se udeležite izobraževanja v velikem številu, saj nikoli ne vemo, kdaj nam pridobljeno znanje pride prav.  Za življenje gre.

Ivanje selo dobilo javno dostopen AED

V Ivanjem selu smo v petek, 27.10.2017, dobili javno dostopen AED (Avtomatski eksterni defibrilator). Nahaja se na steni gasilskega doma ob glavni cesti Rakek – Logatec. Kaj je AED? AED je prenosna elektronska naprava, ki je sposobna zaznati zastoj srca pri človeku. S pomočjo električnega sunka pa lahko srce ponovno požene in s tem reši življenje. V mesecu decembru predvidevamo izobraževanje za vse vaščane, o točnem datumu boste tudi pravočasno obveščeni.

Vabilo na 7. Ivanjsko zankarjado in gasilsko veselico

Z veseljem Vam sporočamo, da letos 7. Ivanjska zankarjada in gasilska veselica BOSTA!

Vse ekipe, ki se želijo malo nasmejati, pridobiti novega znanja in imajo tekmovalni duh, vabimo, da se udeležijo našega tekmovanja, ki bo 1.7.2017 ob 17. uri v Ivanjem selu. Točke se bodo odvijale po vasi. Prijave se zbirajo na e-mail: zanhrestak1@gmail.com do vključno 25.6.2017. Veselimo se srečanja z vami.

VABILO
RAZPIS

Ostale, ki niso tako tekmovalni in raje kaj dobrega popijejo in pojejo, pa vabimo, da se nam pridružijo od 20. ure dalje na odlično zabavo, ki nam jo bodo ustvarili člani ansambla ERAZEM, domači gasilci pa bomo veseli vsake kupljene srečke iz našega bogatega srečolova. Izkupiček bo namenjen nakupu AED enote.

Lepo vabljeni!

OBVESTILO: Prenehanje velike požarne ogroženosti na nekaterih območjih

Na podlagi 8. člena uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 20/14), Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje

R A Z G L A Š A

prenehanje velike požarne ogroženosti naravnega okolja, razglašene 1. aprila 2017, na območju celotne države, RAZEN na območju občin Koper, Ankaran, Izola, Piran, Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna, Sežana, Divača, Hrpelje – Kozina, Komen, Vipava, Ajdovščina, Nova Gorica, Kanal, Brda, Miren – Kostanjevica, Renče – Vogrsko in Šempeter – Vrtojba. V navedenih občinah velika požarna ogroženost naravnega okolja ostaja v veljavi.

Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija bosta od 12. aprila 2017 na območjih, kjer je ukinjena velika požarna ogroženost naravnega okolja, prenehala izvajati poostren nadzor.

V občinah Koper, Ankaran, Izola, Piran, Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna, Sežana, Divača, Hrpelje – Kozina, Komen, Vipava, Ajdovščina, Nova Gorica, Kanal, Brda, Miren – Kostanjevica, Renče – Vogrsko in Šempeter – Vrtojba je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, kuriti kresove, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete. Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija bosta na območju teh občin še naprej izvajala poostren nadzor.

Datum: 12.4.2017

OBVESTILO: Požarna ogroženost naravnega okolja

Na podlagi 8. člena Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 20/14), Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje

R A Z G L A Š A

veliko požarno ogroženost naravnega okolja od 1. aprila 2017 na območju celotne države. Z dnem razglasitve velike požarne ogroženosti je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, kuriti kresove, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete. Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija bosta v času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja izvajala poostren nadzor. Prejemnike tega dokumenta prosimo, da z njegovo vsebino seznanijo pristojne organe, enote in osebe znotraj njihovih organizacij.

Datum: 31. 03. 2017

DOBRODELNA AKCIJA: Stara plastenka za nov inkubator

V PGD Ivanje selo smo se pridružili dobrodelni akciji zbiranja starih plastenk. Sredstva se zbirajo v okviru ozaveščevalno-humanitarnega projekta Jaz, ti, mi, za Slovenijo in bodo v celoti namenjena za sofinanciranje nakupa ogrevalne mizice v izolski porodnišnici. Več odpadnih plastenk kot bo zbranih po slovenskih vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, fakultetah, podjetij in drugih organizacijah, višji bo finančni prispevek DROE Unirec za nakup ogrevalne posteljice za novorojenčke v izolski porodnišnici. Zbrane plastenke lahko vaščani in ostali dostavite do gasilskega doma Ivanje selo (lahko jih pustite pod nadstreškom na spodnji stani doma) in bodo ob koncu akcije prepeljani na zbirno mesto. Zaključek akcije bo 22. aprila 2017.

Kako zbiramo?

  • Zbirajo se le ODPADNE PLASTENKE PIJAČ IN MLEČNIH IZDELKOV, saj morebitni ostanki druge vsebine v odpadnih plastenkah PET (olje, kis, prašek, mehčalec, šampon …) lahko otežijo njihovo predelavo.
  • Vse zbrane odpadne plastenke morajo biti ločene DOSLEDNO in PRAVILNO:
    biti morajo popolnoma izpraznjene, stisnjene, če je mogoče, zaprte s pokrovčkov (da se ne razprejo ali ne izteče morebiten ostanek vsebine) in zbrane v posebni vreči, škatli ali zabojniku, brez morebitnih drugih odpadkov.

zbiranje plastenk 2017

OBVESTILO

Vse člane in članice društva obveščamo, da bo letni Občni zbor PGD Ivanje selo v soboto, 18.2.2017, ob 19. uri v prostorih gasilskega doma Ivanje selo. Vljudno vabljeni!

Občni zbor mladine pa bo v soboto, 11.2.2017, ob 17. uri v prostorih gasilskega doma Ivanje selo. Mladina, lepo vabljena!