Tečaj za nevarne snovi na Igu – 6.5.2023

Naša operativka je uspešno zaključila 3-dnevni tečaj za reševanje iz nevarnih snovi. Prva dva dneva sta bila namenjena teoriji, zadnji tretji dan pa praktičnim vajam.
Pri teoretičnem delu so tečajniki spoznali osebno zaščitno opremo za zaščito pred nevarnimi snovmi, prvo pomoč pri nesrečah z nevarnimi snovmi, taktiko ravnanja z nevarnimi snovmi, glede na nevarno snov ter spoznavanje programa NevSnov. Na koncu so izdelali še skupinsko seminarsko nalogo, pri kateri so morali uporabiti vse znanje iz prejšnjih predavanj in v teoriji izvesti “intervencijo”. Vse znanje se je tretji dan uporabilo na praktičnih vajah, pri katerih se je v praksi spoznalo opremo ter se naučilo rokovati z njo. Na zaključni vaji so vse skupaj združili in izvedli večjo intervencijo, pri kateri je iz cisterne iztekala kislina. Cisterno je bilo potrebno zavarovati in preprečiti iztekanje, poškodovano osebo, ki je bila v stiku z nevarno snovjo pa pravilno oskrbeti. Potrebna je bila postavitev cone nevarnosti in dekontaminacijska linija za dekontaminacijo vseh v stiku z nevarno snovjo.

Vaje operative – vrvna tehnika, 30.4.2023

Tema tokratnih mesečnih vaj operative je bila vrvna tehnika. Operativci smo se seznanili in naučili uporabljati novo opremo za vrvno tehniko. Najprej smo šli v teoriji pogledali osnovne vozle in se seznanili s terminologijo, ter se pogovorili, kje v gasilstvu se uporablja vrvna tehnika. Potem je sledil praktični del, kjer se je vsak naučil izdelavo vozlov. Sledila je izdelava vozlov in premikanje po vrvni ograji.

Tečaj za gašenje notranjih požarov – modul B, 24.3.2023

Naša operativka se je 23. in 24. marca udeležila in uspešno končala dvodnevni tečaj za gašenje notranjih požarov – modul B. Prvi dan dopoldan so tečajniki skozi teorijo obnovili znanje o gorenju in gašenju, operativnih postopkih dela, prezračevanju ter varnosti in zdravja pri delu. Popoldne so na poligonu vadili curke, vstop v prostor, gibanje in samo gašenje.
Drugi dan so se ponovno gibali po poligonu. Pogledali so si delo s prezračevalniki, vadili vstop v objekt in gašenje preko lestve ter gašenje kletnih požarov. Sledila je podelitev priznanj za uspešno opravljen tečaj.

Vaje operative – prva pomoč, 5.3.2023

Danes je potekala redna mesečna nedeljska vaja operative na temo prve pomoči. Najprej smo ponovili teorijo o ranah, kakšne vrste poznamo in kako jih oskrbimo, razliko med zvinom in izpahom ter  ozeblinami in omrzlinami, kakšne zlome poznamo in kako jih oskrbimo ter kako ravnamo pri opeklinah in oparinah. Pogovorili smo se o nujnih stanjih, kot so epilepsija, možganska kap, poslabšanje sladkorne bolezni in zastrupitve. Nato smo na različnih scenarijih praktično vadili pristop do poškodovanca in oskrbo.