Zgodovina

Z ustanavljanjem prvih gasilskih društev po letu 1919 se je Ivanje selo vključilo v prostovoljno gasilsko četo Unec. V letu 1925 pa je bila ustanovljena samostojna prostovoljna gasilska četa Ivanje selo. Že kmalu po ustanovitvi PGČ je bila nabavljena osnovna oprema ter zgrajen prvi del starega gasilskega doma.

Ob odprtju novega - spodnjega gasilskega doma

Z začetkom 2. svetovne vojne, oziroma okupacije s strani Italije in kasneje Nemčije, je dejavnost čete počasi čisto zamrla. Tudi orodje ni bilo vzdrževano, zato ob prvem povojnem požaru ni delovalo. Od leta 1945 pa do leta 1952 v Ivanjem selu ni bilo gasilskega društva, temveč smo bili spet vključeni pod Unec. Leta 1952 so sklicali občni zbor in ponovno ustanovili gasilsko društvo, kar je pomenilo veliko vzpodbudo za nadaljnje delo.

Skupinska slika ob odprtju prvega gasilskega doma na vasi

Danes je društvo sodobno opremljeno, z ambicijami po še sodobnejši opremi. Spadamo med društva 1. kategorije, delujemo pa v sektorju Rakek, kjer s PGD Rakek in PGD Unec zgledno sodelujemo. Operativno enoto sestavlja 26 operativnih gasilcev, ki se redno izobražujejo in usposabljajo.