Dan Civilne zaščite 2018

V četrtek, 1.3.2018, so na osrednji slovesnosti ob dnevu Civilne zaščite na Brdu pri Kranju posameznikov in organizacijam, ki delujejo v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami podelili priznanja Civilne zaščite. Priznanja za izjemno delo na področju zaščite in reševanja je letos prejelo 358 posameznikov oziroma organizacij, in sicer 217 bronastih, 77 srebrnih in 33 zlatih znakov, 30 plaket ter kipec Civilne zaščite. Na osrednji slovesnosti so podelili 45 priznanj, preostala pa bodo podeljena na 13 regijskih prireditvah v začetku marca. Osrednje slovesnosti ob dnevu Civilne zaščite so se udeležili tudi predsednik Republike Slovenije, Borut Pahor, predsednik Vlade Republike Slovenije, Dr. Miro Cerar, predsednik Državnega zbora Republike Slovenije, Milan Brglez, ministrica za obrambo, Andreja Katič in ostali visoki gostje.
Letos je bronasti znak Civilne zaščite prejela tudi naša članica, tajnica, Lucija Milavec. Bronasti znak Civilne zaščite se podeljuje za požrtvovalno in uspešno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči. Luciji iskreno čestitamo in smo ponosni, da imamo tako članico v naših vrstah.

Foto: URSZR

Volilni Občni zbor 2018

V soboto, 24.2.2018, smo v PGD Ivanje selo izvedli letni Občni zbor društva, ki pa je bil v letošnjem letu tudi volilni. Po uvodnem nagovoru predsednika društva, je Občni zbor vodil Matjaž Hribljan. Sledila so poročila predsednika, poveljnika in ostalih komisij v društvu. Zaradi volilnega leta smo morali razrešiti staro vodstvo. Po poročilu kandidacijske komisije in planu predsednika ter poveljnika za mandatno obdobje, smo predlagana kandidata izvolili. Na Občnem zboru se je podelilo čine za tečaj Mladinec in Višji gasilec ter značke za dolgoletno delo in za operativno delo. Vabilu na Občni zbor se je odzval župan Občine Cerknica, predstavniki GZ Cerknica, PGD Planina, PGD Nova vas na Blokah, PGD Unec in PGD Rakek. Novemu vodstvu želimo obilo upseha v tem mandatu. Prispevek občine Cerknica.

Za mandatno obdobje 2018-2023 je Občni zbor izvolil naslednje vodstvo:

Predsednik:

Nik Žorž
Nam. predsednika:Matjaž Hribljan
Tajnik:Lučka Milavec
Predsednik Nadzornega odbora:Stanislav Modic
Predsednik Disciplinske komisije:Leopold Novak
Predsednik komisije za mladino:Sara Žorž
Predsednik komisije za članice:Tina Hribljan
Predsednik komisije za veterane:Stanislav Oblak
Praporščak:Patrik Oblak

Poveljstvo:

Poveljnik:Zdenko Hrestak
Nam. poveljnika:Žan Hrestak
Pomočnik pov. za IDA:Matjaž Hribljan
Pomočnik pov. za PP:Alja Čekada
Pomočnik pov. za RZ:Katja Braniselj
Orodjar:Patrik Oblak
Glavni strojnik:Dušan Jug

OBVESTILO

OBČNI ZBOR MLADINE

Vso mladino PGD Ivanje selo vabimo na letni Občni zbor mladine, ki bo v soboto, 17.2.2018, ob 18. uri v prostorih gasilskega doma Ivanje selo. Pridite v delovnih oblekah. Vljudno vabljeni!

OBČNI ZBOR DRUŠTVA

Vse članice in člane društva VABIMO na letni Občni zbor PGD Ivanje selo v soboto, 24.2.2018, ob 19. uri v prostorih gasilskega doma Ivanje selo. Na letošnjem zboru potekajo tudi volitve za novo mandatno obdobje. Vljudno vabljeni!

RAZPIS KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA PGD IVANJE SELO 2018-2023

Kandidacijska komisija izvoljena dne, 30.11.2017, v sestavi:

  1. Sara Žorž, predsednica Kandidacijske komisije
  2. Matjaž Hribljan, podpredsednik Kandidacijske komisije
  3. Maksimiljan Jug, član kandidacijske komisije

objavlja

RAZPIS KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA PGD IVANJE SELO 2018
(PRENOS: Razpis_kandidacijski postopek_volitve 2018)

FUNKCIJE IN ORGANI ZA KATERE POTEKA KANDIDACIJSKI POSTOPEK

Kandidacijska komisija na osnovi Pravilnika o kandidacijskem postopku za volitve organov in funkcionarjev na volilnem Občnem zboru PGD Ivanje selo v letu 2018 razglaša, da izbira predloge kandidatov za naslednje funkcije vodstva PGD Ivanje selo:

  • Poveljnik PGD Ivanje selo
  • Predsednik PGD Ivanje selo
  • Predsednik in dva člana Nadzornega odbora PGD Ivanje selo
  • Predsednik in dva člana Disciplinske komisije PGD Ivanje selo

PREDLAGATELJI KANDIDATOV

Kandidate za predsednika PGD Ivanje selo lahko predlaga skupina najmanj 5 članov PGD Ivanje selo.

Kandidate za poveljnika PGD Ivanje selo lahko predlaga skupina 5 operativnih članov PGD Ivanje selo.

Kandidata za namestnika predsednika in člane Upravnega odbora predlaga izvoljeni predsednik v skladu s Statutom PGD Ivanje selo.

Kandidate za namestnika poveljnika in člane poveljstva pripravi izvoljeni poveljnik v skladu s Statutom PGD Ivanje selo.

ROK ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA KANDIDATE
 

Vloge morajo kandidati poslati na naslov društva: PGD IVANJE SELO, Ivanje selo 6, 1381 Rakek ali oddati osebno, najkasneje do vključno 04.02.2018.

Vloge oddajte v ZAPRTI KUVERTI s pripisom »NE ODPIRAJ – VOLITVE PGD IVANJE SELO 2018«.

Prispele vloge po tem datumu Kandidacijska komisija ne bo obravnavala.

 

Ivanje selo, 22.1.2018

Predsednica Kandidacijske komisije:
Sara Žorž

OBRAZCI:
(Klikni na izbran obrazec za prenos na računalnik)

PODPISNA LISTA ČLANOV PREDLAGATELJEV

IZJAVA-SPREJEM KANDIDATURE ZA PREDSEDNIKA, POVELJNIKA IN DRUGE ČLANE ORGANOV

OBVESTILO: Izobraževanje TPO z uporabo AED

Vaščane in druge, ki bi se radi naučili, kako ravnati ob nenadnem zastoju srca, vabimo, da se nam pridružijo v soboto, 2.12.2017, ob 18. uri v prostorih gasilskega doma Ivanje selo na izobraževanju o temeljnih postopkih oživljanja (TPO) z uporabo avtomatskega eksternega defibrilatorja (AED), ki je, kot ste verjetno že opazili, nameščen na našem gasilskem domu. Izobraževanje bo vodila izkušena zunanja ekipa in bo vsem omogočen praktičen preizkus. Zato upamo, da se udeležite izobraževanja v velikem številu, saj nikoli ne vemo, kdaj nam pridobljeno znanje pride prav.  Za življenje gre.

Ivanje selo dobilo javno dostopen AED

V Ivanjem selu smo v petek, 27.10.2017, dobili javno dostopen AED (Avtomatski eksterni defibrilator). Nahaja se na steni gasilskega doma ob glavni cesti Rakek – Logatec. Kaj je AED? AED je prenosna elektronska naprava, ki je sposobna zaznati zastoj srca pri človeku. S pomočjo električnega sunka pa lahko srce ponovno požene in s tem reši življenje. V mesecu decembru predvidevamo izobraževanje za vse vaščane, o točnem datumu boste tudi pravočasno obveščeni.

Vabilo na 7. Ivanjsko zankarjado in gasilsko veselico

Z veseljem Vam sporočamo, da letos 7. Ivanjska zankarjada in gasilska veselica BOSTA!

Vse ekipe, ki se želijo malo nasmejati, pridobiti novega znanja in imajo tekmovalni duh, vabimo, da se udeležijo našega tekmovanja, ki bo 1.7.2017 ob 17. uri v Ivanjem selu. Točke se bodo odvijale po vasi. Prijave se zbirajo na e-mail: zanhrestak1@gmail.com do vključno 25.6.2017. Veselimo se srečanja z vami.

VABILO
RAZPIS

Ostale, ki niso tako tekmovalni in raje kaj dobrega popijejo in pojejo, pa vabimo, da se nam pridružijo od 20. ure dalje na odlično zabavo, ki nam jo bodo ustvarili člani ansambla ERAZEM, domači gasilci pa bomo veseli vsake kupljene srečke iz našega bogatega srečolova. Izkupiček bo namenjen nakupu AED enote.

Lepo vabljeni!

OBVESTILO: Prenehanje velike požarne ogroženosti na nekaterih območjih

Na podlagi 8. člena uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 20/14), Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje

R A Z G L A Š A

prenehanje velike požarne ogroženosti naravnega okolja, razglašene 1. aprila 2017, na območju celotne države, RAZEN na območju občin Koper, Ankaran, Izola, Piran, Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna, Sežana, Divača, Hrpelje – Kozina, Komen, Vipava, Ajdovščina, Nova Gorica, Kanal, Brda, Miren – Kostanjevica, Renče – Vogrsko in Šempeter – Vrtojba. V navedenih občinah velika požarna ogroženost naravnega okolja ostaja v veljavi.

Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija bosta od 12. aprila 2017 na območjih, kjer je ukinjena velika požarna ogroženost naravnega okolja, prenehala izvajati poostren nadzor.

V občinah Koper, Ankaran, Izola, Piran, Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna, Sežana, Divača, Hrpelje – Kozina, Komen, Vipava, Ajdovščina, Nova Gorica, Kanal, Brda, Miren – Kostanjevica, Renče – Vogrsko in Šempeter – Vrtojba je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, kuriti kresove, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete. Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija bosta na območju teh občin še naprej izvajala poostren nadzor.

Datum: 12.4.2017