Izlet veteranov GZC 2018

V torek, 2.10.2018, smo se zbrali pred gasilskim domom. Ob 7.10 je prišel avtobus že poln tovarišev iz celotne GZ Cerknica. Ustavili smo še na Uncu in pot nadaljevali po avtocesti za Ljubljano. Prvi postanek je bil na Lomu, kjer smo imeli čas za kavico. Pot smo nadaljevali do geometrijskega središča Slovenije. Tam so nas pričakali prijetni vodiči in nam predstavili, kako je nastalo to središče. Ob koncu smo zapeli Zdravljico in nazdravili. Naslednji postanek je bil v rudniku Sitarjevec v Litiji. Nadeli smo si čelade in odšli v rudnik. Vodička nam je predstavila delo in življenje rudarjev. Pot nas je peljala po oglarski deželi, kjer so nam na domačiji pri Brinovec predstavili delo oglarjev. Poizkusili smo tudi kruh, v katerega je primešano oglje. Bil je zelo dober. Peljali smo se še nekaj kilometrov in prispeli na domačijo Povše, kjer so nam pripravili kosilo. Polni novih spoznanj smo se v večernih urah vrnili domov. (M. Modic)

Maraton Franja – Matjaž

V nedeljo, 10.6.2018, je od Ljubljane pa preko Logatca, Idrije in Škofje Loke potekal kolesarski maraton Franja. Na omenjene maratonu je nastopil tudi naš član Matjaž Hribljan. Gasilci PGD Ivanje selo mu ob njegovih podvigih na kolesu stojimo ob strani, zato smo ga v Kalcah pri Logatcu počakali in glasno navijali za njega in ostale tekmovalce. Bravo Matjaž, le tako naprej.

Zbiranje zamaškov za Najdo

Najda je 7-letna deklica iz Ljubljane. Pred kratkim so ji diagnosticirali Bohring-Opitz syndrom, ki je na svetu zelo redek in cerebralno paralizo. Že od rojstva je deležna posebne nege, saj se ne razvija in ne pridobivana telesne teže. Pri svojih 5-ih letih ne govori, ne sedi, tudi ne hodi in nosi pleničke. Potrebuje namreč dodatne terapije in pripomočke.
Zato smo gasilci PGD Ivanje selo zbirali zamaške za Najdo. V mesecu maju smo zbrane zamaške predali naprej. Zbrali smo dobre 3 vreče zamaškov, a mi se ne damo. Zbiramo še naprej! Dostavite jih lahko kadarkoli in jih pustite pri gasilskem domu. Naj zamaški omogočijo boljše življenje.

Vabilo na čistilno akcijo

Vse vaščane in vaščanke vabimo, da se nam pridružijo na letni čistilni akciji, ki bo v soboto, 14.4.2018, s pričetkom ob 9. uri. Zberemo se pred gasilskim domom, nato pa se bomo razdelili v skupine in očistili našo vas, ker nam je mar za njo. Lepo vabljeni!

Dan Civilne zaščite 2018

V četrtek, 1.3.2018, so na osrednji slovesnosti ob dnevu Civilne zaščite na Brdu pri Kranju posameznikov in organizacijam, ki delujejo v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami podelili priznanja Civilne zaščite. Priznanja za izjemno delo na področju zaščite in reševanja je letos prejelo 358 posameznikov oziroma organizacij, in sicer 217 bronastih, 77 srebrnih in 33 zlatih znakov, 30 plaket ter kipec Civilne zaščite. Na osrednji slovesnosti so podelili 45 priznanj, preostala pa bodo podeljena na 13 regijskih prireditvah v začetku marca. Osrednje slovesnosti ob dnevu Civilne zaščite so se udeležili tudi predsednik Republike Slovenije, Borut Pahor, predsednik Vlade Republike Slovenije, Dr. Miro Cerar, predsednik Državnega zbora Republike Slovenije, Milan Brglez, ministrica za obrambo, Andreja Katič in ostali visoki gostje.
Letos je bronasti znak Civilne zaščite prejela tudi naša članica, tajnica, Lucija Milavec. Bronasti znak Civilne zaščite se podeljuje za požrtvovalno in uspešno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči. Luciji iskreno čestitamo in smo ponosni, da imamo tako članico v naših vrstah.

Foto: URSZR

Volilni Občni zbor 2018

V soboto, 24.2.2018, smo v PGD Ivanje selo izvedli letni Občni zbor društva, ki pa je bil v letošnjem letu tudi volilni. Po uvodnem nagovoru predsednika društva, je Občni zbor vodil Matjaž Hribljan. Sledila so poročila predsednika, poveljnika in ostalih komisij v društvu. Zaradi volilnega leta smo morali razrešiti staro vodstvo. Po poročilu kandidacijske komisije in planu predsednika ter poveljnika za mandatno obdobje, smo predlagana kandidata izvolili. Na Občnem zboru se je podelilo čine za tečaj Mladinec in Višji gasilec ter značke za dolgoletno delo in za operativno delo. Vabilu na Občni zbor se je odzval župan Občine Cerknica, predstavniki GZ Cerknica, PGD Planina, PGD Nova vas na Blokah, PGD Unec in PGD Rakek. Novemu vodstvu želimo obilo upseha v tem mandatu. Prispevek občine Cerknica.

Za mandatno obdobje 2018-2023 je Občni zbor izvolil naslednje vodstvo:

Predsednik:

Nik Žorž
Nam. predsednika:Matjaž Hribljan
Tajnik:Lučka Milavec
Predsednik Nadzornega odbora:Stanislav Modic
Predsednik Disciplinske komisije:Leopold Novak
Predsednik komisije za mladino:Sara Žorž
Predsednik komisije za članice:Tina Hribljan
Predsednik komisije za veterane:Stanislav Oblak
Praporščak:Patrik Oblak

Poveljstvo:

Poveljnik:Zdenko Hrestak
Nam. poveljnika:Žan Hrestak
Pomočnik pov. za IDA:Matjaž Hribljan
Pomočnik pov. za PP:Alja Čekada
Pomočnik pov. za RZ:Katja Braniselj
Orodjar:Patrik Oblak
Glavni strojnik:Dušan Jug

OBVESTILO

OBČNI ZBOR MLADINE

Vso mladino PGD Ivanje selo vabimo na letni Občni zbor mladine, ki bo v soboto, 17.2.2018, ob 18. uri v prostorih gasilskega doma Ivanje selo. Pridite v delovnih oblekah. Vljudno vabljeni!

OBČNI ZBOR DRUŠTVA

Vse članice in člane društva VABIMO na letni Občni zbor PGD Ivanje selo v soboto, 24.2.2018, ob 19. uri v prostorih gasilskega doma Ivanje selo. Na letošnjem zboru potekajo tudi volitve za novo mandatno obdobje. Vljudno vabljeni!

RAZPIS KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA PGD IVANJE SELO 2018-2023

Kandidacijska komisija izvoljena dne, 30.11.2017, v sestavi:

  1. Sara Žorž, predsednica Kandidacijske komisije
  2. Matjaž Hribljan, podpredsednik Kandidacijske komisije
  3. Maksimiljan Jug, član kandidacijske komisije

objavlja

RAZPIS KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA PGD IVANJE SELO 2018
(PRENOS: Razpis_kandidacijski postopek_volitve 2018)

FUNKCIJE IN ORGANI ZA KATERE POTEKA KANDIDACIJSKI POSTOPEK

Kandidacijska komisija na osnovi Pravilnika o kandidacijskem postopku za volitve organov in funkcionarjev na volilnem Občnem zboru PGD Ivanje selo v letu 2018 razglaša, da izbira predloge kandidatov za naslednje funkcije vodstva PGD Ivanje selo:

  • Poveljnik PGD Ivanje selo
  • Predsednik PGD Ivanje selo
  • Predsednik in dva člana Nadzornega odbora PGD Ivanje selo
  • Predsednik in dva člana Disciplinske komisije PGD Ivanje selo

PREDLAGATELJI KANDIDATOV

Kandidate za predsednika PGD Ivanje selo lahko predlaga skupina najmanj 5 članov PGD Ivanje selo.

Kandidate za poveljnika PGD Ivanje selo lahko predlaga skupina 5 operativnih članov PGD Ivanje selo.

Kandidata za namestnika predsednika in člane Upravnega odbora predlaga izvoljeni predsednik v skladu s Statutom PGD Ivanje selo.

Kandidate za namestnika poveljnika in člane poveljstva pripravi izvoljeni poveljnik v skladu s Statutom PGD Ivanje selo.

ROK ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA KANDIDATE
 

Vloge morajo kandidati poslati na naslov društva: PGD IVANJE SELO, Ivanje selo 6, 1381 Rakek ali oddati osebno, najkasneje do vključno 04.02.2018.

Vloge oddajte v ZAPRTI KUVERTI s pripisom »NE ODPIRAJ – VOLITVE PGD IVANJE SELO 2018«.

Prispele vloge po tem datumu Kandidacijska komisija ne bo obravnavala.

 

Ivanje selo, 22.1.2018

Predsednica Kandidacijske komisije:
Sara Žorž

OBRAZCI:
(Klikni na izbran obrazec za prenos na računalnik)

PODPISNA LISTA ČLANOV PREDLAGATELJEV

IZJAVA-SPREJEM KANDIDATURE ZA PREDSEDNIKA, POVELJNIKA IN DRUGE ČLANE ORGANOV