Sektorska vaja – DS Smith Rakek 2021

Danes v dopoldanskem času se je na objektu DS Smith Rakek odvijala vaja sektorja Rakek. Po predpostavki vaje je prišlo do požara pri stiskalnici papirja, ujete in poškodovane pa so tudi osebe. Izvedlo se je več notranjih napadov iz zahodne in vzhodne smeri objekta, varovalo silos, preiskalo proizvodnjo halo nad požarom, rešilo ujete osebe ter postavilo mesto za PP, kjer se je oskrbelo poškodovane osebe. Na vaji je sodelovalo 36 gasilcev iz treh PGD.

Vaje pripravnikov – cevovodi

Na vajah pripravnikov smo tokrat spoznavali kakšne cevovode uporabljamo od vodnega vira do MB, od MB do trojaka in od trojaka do ročnika. Spoznali smo tehnike polaganja cevovodov za notranji napad ter v višjih stavbah, kako se rokuje s trojakom ter seznanili pripravnike z internimi dogovori odlaganja določenih kosov opreme.

Vaje operative – črpalke

Na tokratnih vajah operative smo obnovili znanje o črpalkah. Pogledali smo, kako deluje in se upravlja z MB in potopno črpalko, kakšne so nevarnosti, ki lahko pretijo strojniku, na kaj moramo biti pozorni pri delu z MB in potopno črpalko. Opravili smo tudi odvzem vode iz potoka ter vadili upravljanje z MB.

Mednarodna praktična vaja #SIQUAKE2020

V okviru projekta #SIQUAKE2020 med 4. in 8. oktobrom 2021 poteka mednarodna praktična vaja na temo potresa v osrednji Sloveniji, ki je bila zaradi epidemije COVID-19 prvotno načrtovana v maju 2020. Scenarij vaje predvideva, da je osrednjo Slovenijo z 32. občinami v zgodnjih jutranjih urah prizadel potres z intenziteto VII-VIII po evropski potresni lestvici EMS, z žariščem potresa 10 km JV od Ljubljane.

6. oktobra sta na vaji sodelovala tudi 2 naša člana skupaj z gasilci PGD Rakek in Unec z vozilom GVC 16/25. Napoteni smo bili na lokacijo bivše raketne baze, kjer je bilo pripravljenih 10 delovišč. Naša prva naloga je bila, da smo iz poškodovanega objekta rešili ujeto osebo. Dostop do osebe je bil možen samo preko balkona objekta. Pred vstopom je nadstropje pregledal statik in po njegovi odobritvi, da je objekt varen, je sledilo reševanje osebe. Kmalu zatem je bil del ekipe napoten na drugo delovišče, kjer je nudil pomoč enoti USAR Slovenija, del ekipe pa je ostal na požarnem varovanju prejšnjega objekta. Ekipa, ki je pomagala enoti USAR, se je morala prebiti do osebe v vozilu, na katerega je padel večji kos betona. Ekipa za požarno varovanje je med tem opravila gašenje požara v naravi, ob povratku pa prejela informacijo o stavbnem požaru na enem izmed objektov. Ekipa je pričela z gašenjem požara, kmalu pa se ji je priključil še del ekipe, ki je pomagal enoti USAR. Požar je zajel 1. nadstropje in podstrešje, dostop v objekt pa je bil mogoč samo preko lestve, ker je bilo stopnišče porušeno. Požar smo uspešno pogasili. Po malici je sledila nova naloga. Iz objekta je potrebno rešiti ujete osebe. Dostop je samo preko jaška v pritličje in okna v 1. nadstropje. Skupina je s pomočjo razpirala naredila odprtino za vstop statika in druge skupine za reševanje. Po pregledu objekta s strani statika, je le-ta določil mesto, kjer se bo delalo odprtino za reševanje ujete osebe. Sledilo je prebijanje zidu in reševanje osebe. Prav tako se je postopek ponovil v 1. nadstropju. Vse osebe so bile nato predane ekipi PP. FOTO

bsh