Tečaj za nevarne snovi na Igu – 6.5.2023

Naša operativka je uspešno zaključila 3-dnevni tečaj za reševanje iz nevarnih snovi. Prva dva dneva sta bila namenjena teoriji, zadnji tretji dan pa praktičnim vajam.
Pri teoretičnem delu so tečajniki spoznali osebno zaščitno opremo za zaščito pred nevarnimi snovmi, prvo pomoč pri nesrečah z nevarnimi snovmi, taktiko ravnanja z nevarnimi snovmi, glede na nevarno snov ter spoznavanje programa NevSnov. Na koncu so izdelali še skupinsko seminarsko nalogo, pri kateri so morali uporabiti vse znanje iz prejšnjih predavanj in v teoriji izvesti “intervencijo”. Vse znanje se je tretji dan uporabilo na praktičnih vajah, pri katerih se je v praksi spoznalo opremo ter se naučilo rokovati z njo. Na zaključni vaji so vse skupaj združili in izvedli večjo intervencijo, pri kateri je iz cisterne iztekala kislina. Cisterno je bilo potrebno zavarovati in preprečiti iztekanje, poškodovano osebo, ki je bila v stiku z nevarno snovjo pa pravilno oskrbeti. Potrebna je bila postavitev cone nevarnosti in dekontaminacijska linija za dekontaminacijo vseh v stiku z nevarno snovjo.