NS 01 20

Tečaj se je začel 30.1.2020 in se končal 1.2.2020. Prva dva dni je bila teorija. Govorili smo o stopnjah zaščite, ki jih moramo obleči za različne snovi, o taktiki posredovanja na takih nesrečah. Načeloma naj bi bila po P-prepoznaj, I-izoliraj, R-reši, S-saniraj postopku, a je realnost malo drugačna, kar se je na zaključni vaji tudi izkazalo. Za konec pa je bilo še nekaj o prvi pomoči, dekontaminaciji in o drugih službah, ki so prisotne na kraju nesreče.

Zadnji dan je bil praktičen. Razdelili so nas v dve skupini po osem in eno po devet gasilcev. Imeli smo tri delovne točke in zaključno vajo. Na prvi točki smo se pobližje spoznali z  zaščitnimi oblekami in vsi smo se oblekli v tretjo stopnjo zaščite (modri kombinezoni). Na drugi točki smo spoznali različna sredstva (blazine, mašila,…), s katerimi omejimo npr. iztekanje nevarne snovi in kako jih uporabiti. Na zadnji točki pa je bila predstavitev črpalk, ki jih uporabimo pri sanaciji nesreč. Sledila je zaključna vaja, na kateri smo imeli nesrečo osebnega avtomobila in cisterne s surovo nafto. Tečaj je bil zanimiv in poučen, zato ga priporočam tudi ostalim. (T. Hribljan)

Foto: PGD Velika Loka

Kviz Spojka 2020

V petek, 31.1.2020, je v OŠ Louisa Adamiča v Grosupljem potekal 5. gasilski kviz Spojka. Kviza se udeležujejo člani v trojkah in vseh starosti iz regije Ljubljana 1, Ljubljana 2, Notranjske ter tovariši iz Varaždina. Prvič smo se ga udeležili tudi mi in to z dvema ekipama. Pisali smo enourni test z različnimi vprašanji iz različnih gasilskih tematik. Med popravljanjem testov smo se posladkali s krofi in sokovi ter se prijetno družili. Ekipa Ivanje selo 1 je osvojila 35. mesto, ekipa Ivanje selo 2 pa si je 2. mesto delila z ekipo Golo 1 in Sostro. 1. mesto je zasedla ekipa Notranje Gorice-Plešivica. Na tekmovanju je nastopilo 39 mešanih ekip.

INF 01 20

Na prvem tečaju za informatika letos se je udeležila ena članica iz društva. 
Spoznali smo, kako so včasih obdelovali podatke, ko še ni bilo digitalnih virov, kako delujejo današnji aktualni sistemi vodenja evidenc in obveščanja in pa splošne značilnosti programov Vulkan in SPIN.  Seznanili so nas tudi s pravno podlago varovanja podatkov, ki je postala zelo pomembna veja gasilstva. 
Naučili smo se  preko programa Vulkan test vnašati nove člane v sistem, opremo, vozila, priznanja, … ter kako se preko sistema Vulkan prijavlja na tekmovanja in usposabljanja in še mnogo drugih koristnih informacij glede vodenja inventure, evidenc ipd. 
Preko programa SPIN smo pisali poročila intervencij na nivoju centra in vodje intervencije ter se seznanili z dejanskim delovanjem sistema ob proženju enote na kraj dogodka.

Tečaj smo vsi udeleženi uspešno opravili. (N. Hribljan)

Reševanje obolelih oseb, 18.1.2020

Ob 10.58 smo na Postojnski cesti na Rakeku, občina Cerknica, prvi posredovalci AED Cerknica nudili prvo pomoč oboleli osebi do prihoda reševalcev NMP Cerknica. Na intervenciji so posredovali tudi naši prvi posredovalci.