fbpx

Raznos zaščitnih mask za vaščane

Danes v popoldanskem času bomo po vasi raznosili zaščitne maske, ki smo jih prejeli s strani CZ občine Cerknica in na vsako gospodinjstvo (hišo) pripada ena maska. Maske vas bodo čakale v poštnih nabiralnikih.

Maske so pralne na 60 °C oziroma 90 °C. Pred uporabo jih je treba še polikati. Previdnost pri nošenju in ravnanju z masko je ključna za zaščito pred okužbo.

Požar v naravi, 2.4.2020

Ob 12.18 je na Planinskem polju, občina Cerknica, gorel kup vej. Ogenj smo pogasili gasilci PGD Ivanje selo in Planina ter občana opozorili, da je po celotni Slovenji razglašena požarna ogroženost. Po intervenciji je sledila dekontaminacija opreme.

Vse prebivalce še enkrat pozivamo, da je še vedno razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Velika požarna ogroženost naravnega okolja, 20.3.2020

Na podlagi sklepa, sprejetega pod točko 6 na dopisni seji Vlade Republike Slovenije dne 18. 3. 2020 in v povezavi z 8. členom Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 20/14), Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje

R A Z G L A Š A

veliko požarno ogroženost naravnega okolja od 20. marca 2020 na območju celotne države. Razglas ne velja za območja s snežno odejo.

Z dnem razglasitve velike požarne ogroženosti je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, kuriti kresove, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete.

Pristojni organi bodo v času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja izvajali poostren nadzor.

Sklep o prepovedi kurjenja na prostem

Na območju občine Cerknica je v naravnem okolju začasno prepovedano:

  • kuriti kresove,
  • požigati na območju ob infrastrukturnih objektih,
  • izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar,
  • izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar, zaradi zatiranja preveč razmnoženih insektov in bolezni gozdnega drevja, ki lahko ogrozijo gozd,
  • izvajati ognjemete.

Ta sklep velja do preklica.