Tečaj NGČ 2019/2020

V organizaciji GZ Cerknica je vse od oktobra 2019 potekal tečaj za nižjega gasilskega častnika (NGČ). Tečaj so obiskovali gasilci iz GZ Cerknica, GZ Loška Dolina in GZ Logatec. Najprej se je izvedlo sprejemno testiranje, ki so ga vsi štirje člani našega društva tudi uspešno opravili. Nato so sledila predavanja o organizaciji gasilstva, osebnosti gasilca, gradbeništvu, prvi pomoči, itd., ki so se izvajala v prostorih PGD Grahovo. Največ poudarka se je dalo pri samem predmetu Gasilska taktika, za katerega so na tečaju imeli namenjenih največ ur, tako teoretičnih kot praktičnih. Pri tečaju smo nudili pomoč tudi s predavatelji, na praktičnih vajah pa z vozilom in strojnikom. Tečaj je vse skupaj obsegal 113 ur.

Po uspešnem delu pri vseh predmetih, je v začetku februarja 2020 sledil ustni izpit pred komisijo iz GZS. Uspešno opravljen izpit je bil pogoj za udeležbo na praktičnem izpitu na Igu, ki je bil izveden 15.2.2020. Tam so bili tečajniki razdeljeni v tri oddelke. Preko dneva so izvajali različne scenarije, vsak pa je moral biti enkrat v vlogi vodje intervencije.

S ponosom naznanjamo, da so vsi štirje tečajniki opravili tudi zadnji del tečaja. Tako smo v društvu bogatejši za 4 nižje gasilske častnike. Čestitke!

Praktične vaje med izvedbo tečaja.
Foto: Aleksandra Tegelj

Psihološka pomoč ob nesrečah – predavanje

V soboto, 8.2.2020, smo se udeležili predavanja na temo Psihološke pomoči ob nesrečah, ki je potekalo v prostorih PGD Unec. Gasilci se vsakodnevno srečujemo s stresnimi situacijami na terenu. Zato so se pred nekaj leti začeli izobraževati zaupniki. To so ljudje, ki so usposobljeni za psihološko podporo, ki je potrebuje posameznik ali skupina ljudi zaradi psihosocialnih obremenitev. Na območju občine Cerknica imamo 2 zaupnika. Ena izmed njiju je tudi Vesna Turšič, članica PGD Cerknica, ki nam je predstavila svoje prostovoljno delo. Slušatelji smo slišali, koliko stopenj psihološke pomoči poznamo, kako potekajo razbremenilni pogovori ter kaj predstavlja stres in travmatični dogodek pri gasilcih. Predavanja smo se udeležili gasilci sektorja Rakek na povabilo gasilcev PGD Unec, ki se jim zahvaljujemo za povabilo.

Vaje operative – požar v garaži

Na opravljenih vajah smo delali po taktični nalogi za NGČ. Prišlo naj bi do požara v garaži, kjer se nahaja več nevarnih snovi (olja, bencin, plinska jeklenka). Mesto dogodka smo zavarovali. Iz hidranta smo preko motorne brizgalne vzpostavili en notranji napad za gašenje ter en zunanji napad za obrambo nadstreška. Vedno je bila na razpolago varovalna skupina. Enak scenarij smo večkrat ponovili, vsakič pa je bil vodja intervencije druga oseba. (M. Hribljan)

NS 01 20

Tečaj se je začel 30.1.2020 in se končal 1.2.2020. Prva dva dni je bila teorija. Govorili smo o stopnjah zaščite, ki jih moramo obleči za različne snovi, o taktiki posredovanja na takih nesrečah. Načeloma naj bi bila po P-prepoznaj, I-izoliraj, R-reši, S-saniraj postopku, a je realnost malo drugačna, kar se je na zaključni vaji tudi izkazalo. Za konec pa je bilo še nekaj o prvi pomoči, dekontaminaciji in o drugih službah, ki so prisotne na kraju nesreče.

Zadnji dan je bil praktičen. Razdelili so nas v dve skupini po osem in eno po devet gasilcev. Imeli smo tri delovne točke in zaključno vajo. Na prvi točki smo se pobližje spoznali z  zaščitnimi oblekami in vsi smo se oblekli v tretjo stopnjo zaščite (modri kombinezoni). Na drugi točki smo spoznali različna sredstva (blazine, mašila,…), s katerimi omejimo npr. iztekanje nevarne snovi in kako jih uporabiti. Na zadnji točki pa je bila predstavitev črpalk, ki jih uporabimo pri sanaciji nesreč. Sledila je zaključna vaja, na kateri smo imeli nesrečo osebnega avtomobila in cisterne s surovo nafto. Tečaj je bil zanimiv in poučen, zato ga priporočam tudi ostalim. (T. Hribljan)

Foto: PGD Velika Loka