Občinski kviz 2019

V soboto, 9.3.2019, smo se udeležili občinskega tekmovanja iz gasilskega znanja (kviz). Udeležile so se: 2 ekipi pionirjev, ki so zasegli 3. in 6. mesto, 1 ekipa mladincev, ki je zasedla 12. mesto in 1 ekipa pripravnikov, ki je zasedla 5. mesto. Na tekmovanju smo se pomerili z znanjem iz gasilstva, prve pomoči in gasilske zgodovine. (T. Grgič)

Vaje operative – nevarne snovi

Današnja tema rednih mesečnih vaj so bile nevarne snovi. Ugotovili smo, da je pomembno, s kakšnimi snovmi smo vsakdanje v stiku ter kakšne nevarne snovi se lahko prevažajo in kako se označuje tovorna vozila, ki prevažajo take snovi. V praksi smo preizkusili, kako se na taki intervenciji z nevarnimi snovmi posreduje. V treh scenarijih smo uprizorili gorenje cisterne z nevarno snovjo, gorenje kabine tovornjaka, ki prevaža nevarno snov in iztekanje tekočine iz rezervoarja. Izvajali smo samo prve ukrepe, ki jih lahko kot društvo I. kategorije izvedemo kot prva enota. Pri taki intervenciji je pomembna komunikacija vodje intervencije z ReCO. Pri vsaki vaji smo z aplikacijo NevSnov identificirali nevarno snov, ki pripomore k prepoznavanju in pravilnem ukrepanju pri določenih nevarnih snoveh. Na vajah so sodelovali tudi pripravniki. (N. Hribljan)

PRENEHANJE velike požarne ogroženosti v nekaterih občinah, 5.3.2019

Na podlagi 8. člena Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Ur. list RS, št. 20/14), Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje razglaša prenehanje velike požarne ogroženosti naravnega okolja, razglašene 25. februarja 2019, v občinah na območju Izpostav Uprave RS za zaščito in reševanje Kranj, Celje, Slovenj Gradec, Maribor, Ptuj in Murska Sobota ter v občinah Bovec, Kobarid in Tolmin na območju Izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje Nova Gorica. Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija bosta od 5. marca 2019 na zgoraj navedenih območjih prenehala izvajati poostren nadzor.

V preostalih občinah na območju Izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje Nova Gorica ter v občinah na območju Izpostav Uprave RS za zaščito in reševanje Ljubljana, Trbovlje, Brežice, Novo mesto, Postojna (občina Cerknica) in Koper velika požarna ogroženost naravnega okolja še naprej ostaja v veljavi. Na teh območjih bosta Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija še vedno izvajala poostren nadzor.

Vaje PPO – krvavitve

Prvi petki v mesecu so rezervirani za vaje PPO in bolničarjev. Tudi ta mesec je bilo tako. Tema tokratnih vaj so bile krvavitve. Na teoretičnem delu smo ponovili, na kaj moramo biti previdni, kako posredujemo pri različnih vrstah krvavitev. Drugi del vaj je bil praktični, kjer smo preko različnih primerov uporabili in obnovili znanje. (T. Prešern Hrestak)

Razglas velike požarne ogroženosti, 22.2.2019


Na podlagi 8. člena uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 20/14), Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje

RAZGLAŠA

veliko požarno ogroženost naravnega okolja 23. februarja in 24. februarja 2019 na območju občin: Koper, Ankaran, Izola, Piran, Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna, Sežana, Divača, Hrpelje – Kozina, Komen, Vipava, Ajdovščina, Nova Gorica, Kanal, Brda, Miren – Kostanjevica, Renče – Vogrsko in Šempeter – Vrtojba;

veliko požarno ogroženost naravnega okolja od 25. februarja 2019 dalje na območju celotne države. Razglas velja za območja brez snežne odeje.

Od dne razglasitve velike požarne ogroženosti dalje je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, kuriti kresove, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete.

Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija bosta v času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja izvajala poostren nadzor.