Velika požarna ogroženost naravnega okolja, 25.6.2019

Na podlagi 8. člena Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št.20/14), Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje razglaša veliko požarno ogroženost naravnega okolja od 25. junija 2019 na območju občin:

Koper, Ankaran, Izola, Piran, Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna, Sežana, Divača, Hrpelje – Kozina, Komen, Vipava, Ajdovščina, Nova Gorica, Kanal, Brda, Miren – Kostanjevica, Renče – Vogrsko in Šempeter – Vrtojba.

Z dnem razglasitve velike požarne ogroženosti je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, kuriti kresove, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete.

Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija bosta v času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja izvajala poostren nadzor.

V občini Cerknica ni razglašena velika požarna ogroženost, vendar prebivalcem svetujemo, da so v teh vročih dneh pazljivi pri uporabi odprtega ognja na prostem.

50 let Dušan Jug

Ta vikend je praznoval naš hišnik in glavni strojnik Dušan. Za njegov Abraham smo ga obiskali tudi gasilci in mu eno ušpičili. Dušan, še veliko zdravja in uspehov na življenjski in gasilski poti.

Tehnična in druga pomoč, 22.6.2019

Zaradi prečrpavanja požarne vode iz Fragmata ter njenega odvoza na biološko čistilno napravo, se je določene dele kanalizacije v coni začepilo. Sedaj ob padavinah grozi nevarnost poplavljanja objektov v IC. Zato smo gasilci PGD Ivanje selo z ostalimi enotami iz GZ Cerknica prečrpavali vodo iz meteornih jaškov v novi IC Podskrajnik ter nudili pomoč na sprejemnem mestu.

Tehnična in druga pomoč, 17.6.2019

Ob 16.57 smo gasilci PGD Ivanje selo, Rakek in Unec zaradi posledic požara v podjetju Fragmat očistili betonske in asfaltne površine ter igrala v okolici OŠ Rakek in vrtca Rakek, občina Cerknica. Prav tako smo gasilci PGD Ivanje selo očistili igrala pri gasilskem domu Ivanje selo.

Foto: Klemen Purkart