GNPB 05 21

V prejšnjem tednu sva se dvodnevnega tečaja za gašenje notranjih požarov – modul B udeležila Žan in Matjaž. Prvi dan dopoldan smo skozi teorijo obnovili znanje o gorenju in gašenju, operativnih postopkih dela, prezračevanju ter varnosti in zdravja pri delu. Popoldne smo na poligonu vadili curke, vstop v prostor, gibanje in samo gašenje.

Drugi dan smo se ponovno gibali po poligonu. Pogledali smo si delo s prezračevalniki, vadili v U-kontejnerju, betonski stavbi ter gašenje kletnih požarov. Sledila je podelitev listin za uspešno opravljen tečaj, ki smo ga opravili vsi tečajniki. (Ž. Hrestak)

Vaje operative – opremljanje z IDA

Na tokratnih vajah operative smo obnovili minutni test za preverjanje IDA in vadili hitro opremljanje z IDA. Vsak operativec se je moral samostojno, hitro in pravilno opremiti za vstop v prostor. Ob enem smo obnovili možne načine in vrstni red opremljanja z IDA.

Predavanje: Pristop k poškodovancu na terenu

Tudi med epidemijo se naši prvi posredovalci izobražujejo in obnavljajo znanje. Danes so se udeležili spletnega predavanja na temo pristopa k poškodovancu na terenu. Predaval je Kristjan Demian Sancin, dr. med., spec. urgentne medicine. Beseda je najprej tekla o sistematičnem pristopu k ponesrečencu v predbolnišničnem okolju, nato pa smo udeleženci lahko sodelovali pri reševanju praktičnih primerov.