Vabilo Občni zbor 2020

Skladno z 21. členom Statuta Prostovoljnega gasilskega društva Ivanje selo in sklepom Upravenga odbora dne 4.2.2020

VABIMO

na redni letni Občni zbor vse člane društva in vabljene goste, ki bo v soboto, 29.2.2020 ob 19. uri v prostorih gasilskega doma.

Udeležba na Občnem zboru je v svečanih ali delovih uniformah. Vabilo najdete na POVEZAVI.

NA POMOČ!

Reševanje obolelih oseb, 20.2.2020

Ob 10.06 je bila v naselju Ivanje selo, občina Cerknica, neodzivna oseba. Prvi posredovalci AED Cerknica smo osebo oživljali do prihoda ekipe NMP Cerknica in jim pomagali pri nadaljnjem oživljanju. Obolela oseba je kljub hitri pomoči preminula.

Tečaj NGČ 2019/2020

V organizaciji GZ Cerknica je vse od oktobra 2019 potekal tečaj za nižjega gasilskega častnika (NGČ). Tečaj so obiskovali gasilci iz GZ Cerknica, GZ Loška Dolina in GZ Logatec. Najprej se je izvedlo sprejemno testiranje, ki so ga vsi štirje člani našega društva tudi uspešno opravili. Nato so sledila predavanja o organizaciji gasilstva, osebnosti gasilca, gradbeništvu, prvi pomoči, itd., ki so se izvajala v prostorih PGD Grahovo. Največ poudarka se je dalo pri samem predmetu Gasilska taktika, za katerega so na tečaju imeli namenjenih največ ur, tako teoretičnih kot praktičnih. Pri tečaju smo nudili pomoč tudi s predavatelji, na praktičnih vajah pa z vozilom in strojnikom. Tečaj je vse skupaj obsegal 113 ur.

Po uspešnem delu pri vseh predmetih, je v začetku februarja 2020 sledil ustni izpit pred komisijo iz GZS. Uspešno opravljen izpit je bil pogoj za udeležbo na praktičnem izpitu na Igu, ki je bil izveden 15.2.2020. Tam so bili tečajniki razdeljeni v tri oddelke. Preko dneva so izvajali različne scenarije, vsak pa je moral biti enkrat v vlogi vodje intervencije.

S ponosom naznanjamo, da so vsi štirje tečajniki opravili tudi zadnji del tečaja. Tako smo v društvu bogatejši za 4 nižje gasilske častnike. Čestitke!

Praktične vaje med izvedbo tečaja.
Foto: Aleksandra Tegelj

Psihološka pomoč ob nesrečah – predavanje

V soboto, 8.2.2020, smo se udeležili predavanja na temo Psihološke pomoči ob nesrečah, ki je potekalo v prostorih PGD Unec. Gasilci se vsakodnevno srečujemo s stresnimi situacijami na terenu. Zato so se pred nekaj leti začeli izobraževati zaupniki. To so ljudje, ki so usposobljeni za psihološko podporo, ki je potrebuje posameznik ali skupina ljudi zaradi psihosocialnih obremenitev. Na območju občine Cerknica imamo 2 zaupnika. Ena izmed njiju je tudi Vesna Turšič, članica PGD Cerknica, ki nam je predstavila svoje prostovoljno delo. Slušatelji smo slišali, koliko stopenj psihološke pomoči poznamo, kako potekajo razbremenilni pogovori ter kaj predstavlja stres in travmatični dogodek pri gasilcih. Predavanja smo se udeležili gasilci sektorja Rakek na povabilo gasilcev PGD Unec, ki se jim zahvaljujemo za povabilo.