Požar vozila, 12.1.2020

Ob 6.54 je v naselju Ivanje selo, občina Cerknica, gorelo osebno vozilo. Z gašenjem požara so pričeli mimoidoči že pred prihodom gasilcev PGD Ivanje selo in Rakek, ki smo nato požar v motornem delu osebnega avtomobila dokončno pogasili.

Vaje operative – vodenje intervencije

Na prvih vajah v letu 2020 smo se operativci in operativke izobraževali o vodenju intervencij. Skozi PPT predstavitev smo spoznali kakšne so naloge vodje intervencije, katera načela je potrebno upoštevati, prioritete reševanja, prvi ukrepi prve enote, hitri ogled, … Na koncu smo se razdelili v dve skupini, vsaka skupina je morala napisati povelja, ki bi jih izdala svojim podrejenim oz. vodjem skupin.

Blagoslov konj 2019

Leto je naokoli in konjarji iz okolice Ivanjega sela so se zbrali na Štefanovo za blagoslov konj. Po blagoslovu smo pri gasilskem domu poskrbeli za okrepčilo.

Sektorska vaja – požar v Uršulinem domu

Ob 18:01 smo prejeli poziv. Požar Uršulin dom Unec. Šlo je za vajo sektorja Rakek, na kateri je bil poudarek na delu gasilcev v primeru več poškodovanih oseb, triažiranju. Izvozili smo ob 18:07 s petimi gasilci. Trije gasilci so bili razporejeni na IDA, bolničar in vodja pa sta delovala na zbirnem mestu za ponesrečence. Med delom se je simuliralo poškodbo gasilca v NN, katerega smo oskrbeli in predali NMP. Pri analizi smo ugotovili, kje imamo šibke točke, katere bomo morali pri naslednjih vajah odpraviti, načeloma pa je delo potekalo tekoče. Prihod v gasilski dom smo zabeležili ob 19:24. (N. Hribljan)