Vaje operative – dimniški požar

Na tokratnih zadnjih vajah v letu 2016 smo pozornost namenili dimniškim požarom. Najprej smo skozi predstavitev teoretično ponovili, kako prepoznamo dimniški požar, katere nevarnosti pretijo ob nastanku požara, kako posredujemo v takem primeru, itd. Ob koncu smo si pogledali še opremo, katero imamo v vozilu za posredovanje ob dimniškem požaru.

20161203_094126

Vaje bolničarjev – prvi pregled, AED, kisik

Na tokratnih vajah bolničarjev smo obdelali temo prvega pregleda in uporabo AED v kombinaciji s kisikom. Pregledali smo, kaj je pomembno pri prvem pregledu, kaj in na kakšen način opravimo pregled, katere stvari imajo prednost, itd. Nato smo si ogledali uporabo kisika v kombinaciji z AED, na kaj moramo biti previdni, če ju uporabljamo skupaj in v katerih primerih nudimo poškodovancu kisik.

Foto: Sergej Trebec
Foto: Sergej Trebec

Trening mentorjev 2016

V petek, 25.11.2016, sva se dva člana našega društva udeležila 12. treninga mentorjev mladine z naslovom MENTOR IN VZGOJA v organizaciji PGD Šinkov Turn. Trening je potekal v Bistri. Po prihodu nas je čakala nastanitev v hotelu Bistra in spoznavanje. Spoznali smo se s preostalimi člani treninga (PGD Izola, PGD Šinkov Turn, PGD Preska – Medvode, PGD Dvor ter kolegi iz Hrvaške). Pogovarjali smo se o problemih, s katerimi se spopada mentor, kdo sploh je mentor, kakšne so njegove naloge. Po večerji smo se posedli v krog in si ob pripovedi naše zgodbe izmenjali darila. V soboto smo odšli v prostore tehničnega muzeja bistra, kjer je vsak izpostavil prednost svojega društva in odprli razpravo na ta račun. Ogledali smo si film z naslovom V iskanju sreče. Po razpravi o filmu smo se odpravili na iskanje žetonov, ki so bili skriti po dvorišču. Le-te smo potrebovali pri reševanju križanke. Za sprostitev pa smo se šli človek ne jezi se na malo drugačen način. Zvečer sva člana iz Ivanjega sela, skupaj s kolegi iz Hrvaške in Izole, odšla na ogled praznične Ljubljane. Zadnji dan, v nedeljo, smo tako kot tudi v soboto, dan začeli z jutranjimi novicami, pri katerih ni manjkalo smeha. Potem smo prisluhnili trenerju Marjanu Fabjanu, ki nam je povedal nekaj pomembnih in zanimivih stvari v zvezi s mentorstvom. Za konec pa smo imeli delavnico z naslovom Kako do virov financiranja. Ob razhodu je vsak dobil diplomo. Trening mi je bil osebno zelo zanimiv, saj ne da sem zvedela na delavnicah mnogo koristnih metod za delo z mladimi, sem namreč tudi izmenjala izkušnje z mentorji iz drugih društev. Tako sem poleg znanja pridobila tudi nove prijatelje.

Zapisala:
Sara Žorž

tm1

tm2

tm4

IDA OBN 08 16

Pridobljene specialne veščine naših članov je potrebno redno obnavljati. Tako se je v novembru naš član udeležil obnovitvenega tečaja za nosilca izolirnih dihalnih aparatov na Igu. Enodnevni tečaj začenja dopoldanski teoretski del, ki mu sledi izvajanje predpisanih nalog, ki preverjajo psiho-fizične sposobnosti in usposobljenost kandidatov. Praktične vaje tako sestavljata dva prehoda preko steze z ovirami, vaje iz izvlačenja poškodovancev, vaje iz vstopanja v požarno hišo in gibanje po njej ter vaja iz preiskovanja v dimni hiši. Naš član je uspešno opravil z nalogami in tako obnovil svojo specialnost za naslednji dve leti, po katerih vse nosilce čaka nov obnovitveni tečaj.

ida-obn

Vaje bolničarjev – imobilizacija, položaji in prenos poškodovancev

Skupina gasilcev je po daljšem premoru ponovno začela z vajami bolničarjev. Pridružili smo se ekipi bolničarjev PGD Rakek, s katerimi skupaj obnavljamo znanje iz nudenja prve pomoči. Na tokratnih vajah smo najprej skozi teorijo ponovili kdaj, kako in zakaj je potrebna imobilizacija, v kakšne položaje vse damo poškodovance v različnih situacijah, itd. Nato smo vse skupaj še praktično preizkusili ter obnovili znanje z delom z zajemalnimi nosili.

dsc_0692

Vaje operative – notranji požari

Na tokratnih vajah operative smo vadili gašenje in reševanje ob požarih v objektih – notranjih požarih skupaj z gasilci PGD Unec in PGD Rakek. Usposabljanje se je začelo s kratkim predavanjem, kjer smo teoretično obnovili osnove, pregledali nove smernice posredovanja ob notranjih požarih, nadaljevalo pa se je s praktično vadbo.

Praktična vadba se je izvajala preko dveh delovnih točk. Na prvi delovni točki se je na improviziranih vratih vadilo postopke priprave cevovodov in pravilnega vstopa v objekt, na drugi pa se je izvajalo notranje napade v zadimljen objekt. V objektu se je izvajalo istočasno gašenje in preiskavo prostorov z dvema napadalnima skupinama, po vsaki izvedbi pa so inštruktorji z gasilci naredili kratko analizo posredovanja. Pogoji v objektu so bili zelo približani realnim situacijam, na katere lahko naletimo gasilci. Ob zaključku usposabljanja smo si pogledali še prezračevanje s pomočjo nadtlačnega prezračevalnika prostorov, katero bistveno olajša posredovanje notranjih napadalcev. Usposabljanja se je udeležilo 6 gasilcev iz PGD Ivanje selo. Več si lahko preberete na strani PGD Rakek, fotografije iz usposabljanja pa najdete v naši fotogaleriji in tukaj.

dsc_6884

Vaje pripravnikov – zavarovanje in prva pomoč

Tokratne vaje pripravnikov smo morali prilagoditi vremenu, zato so se izvajale v orodišču gasilskega doma. Najprej smo si ogledali opremo, ki jo imamo v vozilu GV-1 za zavarovanje (prometni stožci, triopana z različnimi prometnimi znaki, zavarovalni trakovi in loparček za usmerjanje prometa). Nato smo simulirali različne scenarije in preizkusili popolno in delno zaporo prometa ter usmerjanje prometa v praksi. Sledil je pregled opreme za prvo pomoč, ki jo imamo v društvu. Za praktični del prve pomoči smo se odpravili v Mercator Cerknica, kjer je danes v okviru Evropskega dneva oživljanja potekala predstavitev TPO in uporaba AED.

dsc_0519

dsc_0521

Gasilci v prometu – predavanje

V torek, 11.10.2016, je na Policijski postaji Cerknica potekalo predavanje na temo Gasilci v prometu. Predaval je pomočnik komandirja PP Cerknica, Alojzij Perko. Govora je bilo o vožnji osebnih vozil do gasilskega doma ob pozivu na intervencijo, vožnji vozil s prednostjo, kdo lahko vozi ta vozila, kakšne pogoje mora izpolnjevati, kdo je v primeru nesreče med intervencijsko vožnjo kriv, kdaj se uporabljajo modre luči in kdaj zvočni signali na intervencijskih vozilih, … Predavanja so se udeležili trije operativci.

dsc_0514

Vaje operative – taktični nastopi

Na tokratnih vajah operative smo vadili taktične nastope gasilske enote. Na začetku smo pregledali opremo v vozilu GV-1. Nato je sledil prvi scenarij vaje, pri kateri je prišlo do lažje prometne nesreče. Poudarek je bil na prometnem in požarnem zavarovanju kraja ter nudenju prve pomoči poškodovanemu vozniku. Drugi scenarij je bil gašenje nestanovanjskega objekta z zunanjimi napadi. Poudarek pri tem scenariju je bil predvsem na pravilnem delu gasilcev, poročanju ter sami izvedbi vaje. Pri tretjem scenariju je prišlo do požara tovornega vozila na regionalni cesti. Tukaj smo predvsem preizkusili pripravo potrebnih stvari za gašenje s peno, katero bi nato opravili gasilci, ki po načrtu aktiviranja še posredujejo v takih situacijah. Zadnji scenarij pa je predvideval, da je zagorelo osebno vozilo. Po vsaki vaji je sledila analiza. Fotografije iz vaj najdete v fotogaleriji.

dsc_0496

Nenapovedana vaja na OŠ Rakek

V petek, 7.10.2016, okoli 9.30 nas je ReCO Postojna obvestil o požaru na OŠ Rakek. Seveda je šlo le za nenapovedano vajo sektorja Rakek in PGD Cerknica. Sprožil se je javljalnik požara na OŠ in sledila je evakuacija zaposlenih in učencev. Do požara naj bi prišlo v pralnici, ki se nahaja v kletnih prostorih šole. Po prihodu na kraj smo bili zadolženi za izvedbo enega notranjega napada preko glavnega vhoda za iskanje uslužbenke, ki naj bi se nahajala v pralnici, preostali del ekipe pa je pripravil napad za vstop v objekt iz igrišča šole. Po končani vaji je sledila analiza in pospravljanje opreme. Na vajo se je odzvalo skupaj 17 gasilcev, od tega 5 iz PGD Ivanje selo. Fotografije.

dsc_0461