Prošnja za pomoč pri srečolovu

Spoštovani,

po dveh letih premora zaradi ukrepov za obvladovanje epidemije se je letos upravni odbor PGD Ivanje selo odločil, da ponovno organiziramo gasilsko veselico v naši vasi in tako oživimo tradicijo druženja vaščanov na zdaj že tradicionalni poletni prireditvi. 

Kot ponavadi bo dogodek prvo soboto v juliju, torej v soboto, 2.7.2022, s pričetkom ob 20. uri pod gasilskim domom. Za glasbo in zabavo dolgo v noč bo poskrbel ansambel Štravs, za dobro jedačo in osvežilno pijačo pa pridne roke naših članov društva in drugih vaščank in vaščanov.

Za popestritev dogodka pripravljamo tudi srečelov, saj z izkupičkom le-tega lahko uresničimo načrte za nakup nove opreme in posodobitev stare. Ob tej priložnosti se obračamo na Vas s prošnjo za praktične dobitke.

Če bi radi donirali dobitke za srečelov, se obrnite na telefonsko številko 031 846 137 (Tadeja) in se dogovorite za termin prevzema. Naprošamo pa vas, da vse dobitke pripravite do 26.6., saj jih le tako lahko ustrezno razvrstimo in opremimo. Če bi nam radi pomagali, pa nimate možnosti oddaje praktičnih dobitkov, nam lahko pomagate tudi z donacijo na TRR društva – veseli bomo vsake pomoči.

Za vse morebitne dodatne informacije smo vam na voljo na mailu kontakt@pgd ivanjeselo.si

Veselimo se tudi vašega obiska na prireditvi, da skupaj preživimo lep poletni večer.

Za pomoč in sodelovanje se vam zahvaljujemo in vas pozdravljamo z gasilskim pozdravom NA  POMOČ!

Predsednik
Nik ŽORŽ

Opozorilo in napotki pri kurjenju kresov

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje obvešča organizatorje morebitnih javnih
prireditev s kresovanjem ter vse druge, ki bodo ob prvomajskih praznikih kurili kresove, da
morajo pri tem upoštevati predvsem naslednje napotke, omejitve in prepovedi:


– prostor okoli kurišča kresa mora biti očiščen vseh gorljivih snovi vsaj v obsegu enega metra od roba kresa,
– če požarna straža ni zagotovljena, mora biti kurišče kresa obdano z negorljivimi materiali (npr. peskom, kamni, opeko ali kovino),
– kres mora biti ves čas pod nadzorom odrasle osebe,
– ob vetrovnem vremenu se kresa ne sme prižigati oziroma je treba kurjenje prekiniti,
– pri kurjenju kresov je priporočljivo uporabiti čim bolj suh les,
– prepovedano je uporabljati nevarne, vnetljive in eksplozivne snovi ter kuriti odpadke,
– po končanem kurjenju je treba ogenj in žerjavico povsem pogasiti, priporočljivo je kurišče prekriti z negorljivim materialom (npr. peskom ali zemljo),
– na javnih prireditvah s kresovanjem morajo biti zagotovljeni ustrezni ukrepi, predvsem požarna straža, ki pa jo lahko izvajajo le gasilci,
– če kres povzroči požar v naravnem okolju, je treba na telefonsko številko 112 takoj obvestiti pristojni regijski center za obveščanje, ki bo na mesto požara napotil krajevno pristojne gasilske enote.


Dodatne zahteve v zvezi s kurjenjem v gozdu, tudi s kurjenjem kresov, določajo tudi predpisi o
gozdovih (npr. Pravilnik o varstvu gozdov). Prav tako lahko tudi občine s svojimi predpisi
določijo dodatne pogoje, omejitve in prepovedi kurjenja, tudi kurjenja kresov v naravnem okolju,
ali/ter omejitve in prepovedi širijo iz naravnega tudi v druga okolja (npr. bivalno okolje). Dodatne
omejitve in prepovedi lahko veljajo za določena posebej zavarovana območja. Zato se je treba
pred začetkom aktivnosti za izvedbo kresovanja prepričati, kakšne so morebitne omejitve in
prepovedi na konkretnem območju, kjer nameravate kuriti kres.

Vir: URSZR

PRENEHANJE velike požarne ogroženosti naravnega okolja, 31.3.2022

Na podlagi 8. člena Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 20/14), Uprava RS za zaščito in reševanje z 31. marcem 2022 razglaša preklic velike požarne ogroženosti naravnega okolja, razglašene 14. marca 2022, na območju celotne države.

Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija sta z 31. marcem 2022 prenehala izvajati poostren nadzor.

Velika požarna ogroženost naravnega okolja, 14.3.2022

Na podlagi 8. člena Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 20/14), Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje razglaša veliko požarno ogroženost naravnega okolja od 14. marca 2022 na območju celotne države. Razglas velja za območja naravnega okolja brez snežne odeje.


Z dnem razglasitve velike požarne ogroženosti naravnega okolja je v naravnem okolju prepovedano:

 • požiganje in odmetavanje gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar,
 • prepovedano kuriti, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih,
 • kuriti kresove,
 • izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar
 • izvajati ognjemete.

Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija bosta v času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja izvajala poostren nadzor.

Vabilo Občni zbor 2022

V A B I L O

na redni letni občni zbor PGD Ivanje selo, ki bo
v soboto 12.03.2022 ob 19:00 uri
v prostorih gasilskega doma v Ivanjem selu.

Dnevni red:

1. Otvoritev občnega zbora.
2. Izvolitev organov občnega zbora.
3. Poročila:

 • predsednika,
 • poveljnika,
 • gospodarja,
 • komisij (mladina, članice, veterani),
 • finančno poročilo,
 • nadzornega odbora,
 • verifikacijske komisije.

4. Razprava na poročila in sprejem sklepov.
5. Obravnava programa dela in nabav za leto 2022 in potrditev.
6. Podelitev činov in značk za dolgoletno delo.
7. Pobude in predlogi za tekoče leto.

Občni zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov, ki imajo glasovalno pravico. Če
Občni zbor ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je Občni zbor
sklepčen, če se ugotovi, da so bili vabljeni vsi člani in je prisotna najmanj tretjina članov.


Občnega zbora se udeležimo v svečanih gasilskih uniformah ali delovnih uniformah.

Z gasilskim pozdravom NA POMOČ!

Predsednik PGD:
Nik Žorž