Vabilo na Občni zbor 2023

VABIMO 

na redni letni občni zbor PGD Ivanje selo, ki bo
v soboto 25.02.2023 ob 19:00 uri

 

v prostorih gasilskega doma v Ivanjem selu.

Dnevni red:

1. Otvoritev občnega zbora.
2. Izvolitev organov občnega zbora.
3. Poročila:

– predsednika,
– poveljnika,
– gospodarja,
– komisij (mladina, članice, veterani),
– finančno poročilo,
– nadzornega odbora,
– verifikacijske komisije.

4. Razprava na poročila in sprejem sklepov.
5. Razrešnica dosedanjemu predsedniku, poveljniku in organom društva.
6. Volitve novega predsednika in poveljnika ter organov društva.
7. Obravnava programa dela in nabav za leto 2023 in potrditev.
8. Podelitev činov in značk za dolgoletno delo.
9. Pobude in predlogi za tekoče leto.

Občni zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov, ki imajo glasovalno pravico. Če občni zbor ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je Občni zbor sklepčen, če se ugotovi, da so bili vabljeni vsi člani in je prisotna najmanj tretjina članov.

Občnega zbora se udeležimo v svečanih gasilskih uniformah ali delovnih uniformah.

Z gasilskim pozdravom NA POMOČ!

Predsednik PGD:
Nik Žorž, l.r.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja