RAZPIS KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA PGD IVANJE SELO 2023

Kandidacijska komisija izvoljena dne, 30.12.2022, v sestavi:

  1. Alja Čekada, predsednica Kandidacijske komisije
  2. Erik Grgič, podpredsednik Kandidacijske komisije
  3. Žan Hrestak, član kandidacijske komisije

objavlja

RAZPIS KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA PGD IVANJE SELO 2023
(PRENOS: Razpis_kandidacijski postopek_volitve 2023)

FUNKCIJE IN ORGANI ZA KATERE POTEKA KANDIDACIJSKI POSTOPEK

Kandidacijska komisija na osnovi Pravilnika o kandidacijskem postopku za volitve organov in funkcionarjev na volilnem Občnem zboru PGD Ivanje selo v letu 2023 razglaša, da izbira predloge kandidatov za naslednje funkcije vodstva PGD Ivanje selo:

  • Poveljnik PGD Ivanje selo
  • Predsednik PGD Ivanje selo
  • Predsednik in dva člana Nadzornega odbora PGD Ivanje selo
  • Predsednik in dva člana Disciplinske komisije PGD Ivanje selo

PREDLAGATELJI KANDIDATOV

Kandidate za predsednika PGD Ivanje selo lahko predlaga skupina najmanj 5 članov PGD Ivanje selo.

Kandidate za poveljnika PGD Ivanje selo lahko predlaga skupina 5 operativnih članov PGD Ivanje selo.

Kandidata za namestnika predsednika in člane Upravnega odbora predlaga izvoljeni predsednik v skladu s Statutom PGD Ivanje selo.

Kandidate za namestnika poveljnika in člane poveljstva pripravi izvoljeni poveljnik v skladu s Statutom PGD Ivanje selo.

ROK ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA KANDIDATE

Vloge morajo kandidati poslati na naslov društva: PGD IVANJE SELO, Ivanje selo 6, 1381 Rakek ali oddati osebno, najkasneje do vključno 11.02.2023.

PRENOS: Izjava-Sprejem_kandidature_za_predsednika,_poveljnika_in_druge_člane_organov
PRENOS: Podpisana_lista_članov_predlagateljev

Vloge oddajte v ZAPRTI KUVERTI s pripisom »NE ODPIRAJ – VOLITVE PGD IVANJE SELO 2023«.

Prispele vloge po tem datumu Kandidacijska komisija ne bo obravnavala.

Ivanje selo, 20.1.2023

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja