Vabilo Občni zbor 2022

V A B I L O

na redni letni občni zbor PGD Ivanje selo, ki bo
v soboto 12.03.2022 ob 19:00 uri
v prostorih gasilskega doma v Ivanjem selu.

Dnevni red:

1. Otvoritev občnega zbora.
2. Izvolitev organov občnega zbora.
3. Poročila:

  • predsednika,
  • poveljnika,
  • gospodarja,
  • komisij (mladina, članice, veterani),
  • finančno poročilo,
  • nadzornega odbora,
  • verifikacijske komisije.

4. Razprava na poročila in sprejem sklepov.
5. Obravnava programa dela in nabav za leto 2022 in potrditev.
6. Podelitev činov in značk za dolgoletno delo.
7. Pobude in predlogi za tekoče leto.

Občni zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov, ki imajo glasovalno pravico. Če
Občni zbor ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je Občni zbor
sklepčen, če se ugotovi, da so bili vabljeni vsi člani in je prisotna najmanj tretjina članov.


Občnega zbora se udeležimo v svečanih gasilskih uniformah ali delovnih uniformah.

Z gasilskim pozdravom NA POMOČ!

Predsednik PGD:
Nik Žorž

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja