Podjetje Dräger Slovenija in Webo med 6. in 8 novembrom 2018 v GC Stična organizirata taktično usposabljanje gašenja notranjih požarov z realno simulacijo požarov v simulatorju Fire Dragon 7000, pri izvajanju usposabljanja pa jim pomagajo priznani gasilski inštruktorji iz Slovenije. Mobilni objekt Dräger Fire Dragon 7000 gostuje po celotni Evropi. Objekt omogoča simulacijo gašenja požarov v varnem in nadzorovanjem okolju, ki vsebuje različne prostore, kot so stopnišče, kuhinja, spalnica…
Usposabljanje je eden ključnih elementov, s katerim se gasilci pripravljamo na nenadne dogodke. Med zahtevnejše intervencije sodijo notranji požari, kjer je potrebna avtomatizacija gibov, sprejemanje hitrih in tehtnih odločitev, pri tem pa uporabiti pravo mero občutkov.

Usposabljanja sva se udeležila tudi dva operativna gasilca PGD Ivanje selo. Na začetku smo teoretično ponovili delo pri gašenju notranjih požarov, nato je sledil opis simulatorja. Delo je potekalo v dvojicah, vsaka dvojica je v objekt vstopila dvakrat. Znotraj mobilnega objekta se je simuliralo požar v spalnem prostoru ter kuhinji, vmes pa je bilo potrebno preiskovanje prostora. Za konec nas je pričakal še požar v kletnih prostorih. Med gašenjem se je poškodovala plinska napeljava. Le-to je bilo potrebno ustrezno hladiti in zapreti ventil. Ob povratku iz kleti je med vzpenjanjem po stopnicah ravno pod njimi izbruhnil požar. Do takšne nepredvidljive situacije lahko pride tudi na intervenciji. S tem so preverili našo reakcijo, ki mora biti v dani situaciji hitra in odločna. Po vsakem prehodu je sledila analiza, na koncu pa še analiza celotne skupine. (Ž. Hrestak)