MEN 03 18 Notranjska

V soboto, 6.10.2018, se je v Logatcu za 31 tečajnikov uspešno zaključil tečaj za pridobitev specialnosti Mentor mladine. Tečaj je potekal 4 dni in zajemal različne teme: gasilska organizacija na Slovenskem, mladi v gasilski organizaciji, namen naloge dela z mladimi na vseh nivojih, programi dela z mladimi, vzgoja in usposabljanje mladine, načrtovanje učnega procesa, oblike, metode in učna sredstva, izvajalec in udeleženec učno-vzgojnega procesa, tekmovanja, odnos – mladina – mentor mladine, ter delo po skupinah na teme: kviz, orientacija, preventivne značke, veščine, družabne igre, letni program dela, zbor mladih, organizacija izletov. Z delom v skupinah smo se tečajniki med seboj tudi bolje spoznali in povezali ter delili izkušnje. Tečaj je bil zelo poučen in zanimiv, z njim pa smo pridobili nova znanja, ki jih bomo lahko širili na našo mladino, saj so oni naša prihodnost. (I. Hribljan)