RAZPIS KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA PGD IVANJE SELO 2018-2023

Kandidacijska komisija izvoljena dne, 30.11.2017, v sestavi:

  1. Sara Žorž, predsednica Kandidacijske komisije
  2. Matjaž Hribljan, podpredsednik Kandidacijske komisije
  3. Maksimiljan Jug, član kandidacijske komisije

objavlja

RAZPIS KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA PGD IVANJE SELO 2018
(PRENOS: Razpis_kandidacijski postopek_volitve 2018)

FUNKCIJE IN ORGANI ZA KATERE POTEKA KANDIDACIJSKI POSTOPEK

Kandidacijska komisija na osnovi Pravilnika o kandidacijskem postopku za volitve organov in funkcionarjev na volilnem Občnem zboru PGD Ivanje selo v letu 2018 razglaša, da izbira predloge kandidatov za naslednje funkcije vodstva PGD Ivanje selo:

  • Poveljnik PGD Ivanje selo
  • Predsednik PGD Ivanje selo
  • Predsednik in dva člana Nadzornega odbora PGD Ivanje selo
  • Predsednik in dva člana Disciplinske komisije PGD Ivanje selo

PREDLAGATELJI KANDIDATOV

Kandidate za predsednika PGD Ivanje selo lahko predlaga skupina najmanj 5 članov PGD Ivanje selo.

Kandidate za poveljnika PGD Ivanje selo lahko predlaga skupina 5 operativnih članov PGD Ivanje selo.

Kandidata za namestnika predsednika in člane Upravnega odbora predlaga izvoljeni predsednik v skladu s Statutom PGD Ivanje selo.

Kandidate za namestnika poveljnika in člane poveljstva pripravi izvoljeni poveljnik v skladu s Statutom PGD Ivanje selo.

ROK ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA KANDIDATE
 

Vloge morajo kandidati poslati na naslov društva: PGD IVANJE SELO, Ivanje selo 6, 1381 Rakek ali oddati osebno, najkasneje do vključno 04.02.2018.

Vloge oddajte v ZAPRTI KUVERTI s pripisom »NE ODPIRAJ – VOLITVE PGD IVANJE SELO 2018«.

Prispele vloge po tem datumu Kandidacijska komisija ne bo obravnavala.

 

Ivanje selo, 22.1.2018

Predsednica Kandidacijske komisije:
Sara Žorž

OBRAZCI:
(Klikni na izbran obrazec za prenos na računalnik)

PODPISNA LISTA ČLANOV PREDLAGATELJEV

IZJAVA-SPREJEM KANDIDATURE ZA PREDSEDNIKA, POVELJNIKA IN DRUGE ČLANE ORGANOV

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja