DOBRODELNA AKCIJA: Stara plastenka za nov inkubator

V PGD Ivanje selo smo se pridružili dobrodelni akciji zbiranja starih plastenk. Sredstva se zbirajo v okviru ozaveščevalno-humanitarnega projekta Jaz, ti, mi, za Slovenijo in bodo v celoti namenjena za sofinanciranje nakupa ogrevalne mizice v izolski porodnišnici. Več odpadnih plastenk kot bo zbranih po slovenskih vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, fakultetah, podjetij in drugih organizacijah, višji bo finančni prispevek DROE Unirec za nakup ogrevalne posteljice za novorojenčke v izolski porodnišnici. Zbrane plastenke lahko vaščani in ostali dostavite do gasilskega doma Ivanje selo (lahko jih pustite pod nadstreškom na spodnji stani doma) in bodo ob koncu akcije prepeljani na zbirno mesto. Zaključek akcije bo 22. aprila 2017.

Kako zbiramo?

  • Zbirajo se le ODPADNE PLASTENKE PIJAČ IN MLEČNIH IZDELKOV, saj morebitni ostanki druge vsebine v odpadnih plastenkah PET (olje, kis, prašek, mehčalec, šampon …) lahko otežijo njihovo predelavo.
  • Vse zbrane odpadne plastenke morajo biti ločene DOSLEDNO in PRAVILNO:
    biti morajo popolnoma izpraznjene, stisnjene, če je mogoče, zaprte s pokrovčkov (da se ne razprejo ali ne izteče morebiten ostanek vsebine) in zbrane v posebni vreči, škatli ali zabojniku, brez morebitnih drugih odpadkov.

zbiranje plastenk 2017

Letni Občni zbor 2017

V soboto, 18.2.2017, smo v prostorih gasilskega doma izvedli letni Občni zbor. Na Občnem zboru so bili prisotni člani PGD Planina, Unec in Rakek, predstavnik GZ Cerknica, častni predsednik GZ Cerknica in domači gasilci. Po pozdravnem govoru predsednika društva in minuti molka za pokojne gasilce v preteklem letu, so sledila poročila predsednika, poveljnika, gospodarja, mladine, članic, veteranov, blagajnika, nadzornega odbora ter verifikacijske komisije. Na tokratnem Občnem zboru smo razrešili dosedanjega predsednika in izvolili novega predsednika, ki bo na tem položaju ostal do volitev, ki bodo prihodnje leto. Sledil je sprejem novih članov in podelitev mladinskih priznanj ter značk za dolgoletno delo. Po uradnem delu pa je sledilo prijateljsko druženje ob zvokih glasbe.

DSC_0960

Tečaj IDA 10 17

Na dan 10. in 11. februar je v ICZR RS na Igu potekal tečaj za nosilca izolirnega dihalnega aparata. Prvi dan tečaja so predavatelji podali teoretično znanje o dopolnilni opremi izolirnih dihalnih aparatov (IDA), pomenu zaščite dihal v gasilstvu ter osnove varne uporabe in gibanja z IDA. Po kosilu so nadaljevali s teoretičnim delom, kjer so predavatelji tečajnike seznanili s sestavnimi deli, pravilnim sestavljanjem in vzdrževanjem IDA ter o sami porabi zraka. Ob koncu dne je reševalec službe nujne medicinske pomoči (NMP) predstavil osnove dihanja in delovanja srca ter veliko povedal o prvi pomoči pri motnjah dihanja in delovanja srca.
Naslednji dan je bil rezerviran za praktično delo. Tečaja so se tečajniki udeležili z osebno zaščitno gasilsko opremo. Inštruktorji so vsakemu udeležencu tečaja dodelili svoj komplet dihalnega aparata. Na podlagi njihovih navodil so vadili sestavljanje, razstavljanje, nameščanje in snemanje IDA. Nato so začeli z vajo izvleka ponesrečenega gasilca, nameščanjem reševalne maske in iznosom ponesrečene osebe, po kosilu pa nadaljevali z vajami v notranjem poligonu, ki je oblikovan v smislu labirinta, po katerem se je treba večino časa plaziti, sklanjati, odpirati in zapirati jaške, se izogibati vrvem in visečim predmetom ter si med seboj pomagati. Ob koncu labirinta so ekipo čakale še fizične preizkušnje; kladivo na poteg, hitra hoja po stezi in “neskončna” lestev. Vajo labirinta so ponovili trikrat, tako da so se vsi iz ekipe preizkusili v različnih vlogah. Za konec so se podali še v zadimljeno stavbo, katero so preiskali in se varno vrnili iz stavbe. Omenjenega tečaja se je udeležil tudi naš član in ga uspešno zaključil. Čestitamo!

ida-obn

OBVESTILO

Vse člane in članice društva obveščamo, da bo letni Občni zbor PGD Ivanje selo v soboto, 18.2.2017, ob 19. uri v prostorih gasilskega doma Ivanje selo. Vljudno vabljeni!

Občni zbor mladine pa bo v soboto, 11.2.2017, ob 17. uri v prostorih gasilskega doma Ivanje selo. Mladina, lepo vabljena!

Vaje operative – TPO, AED, zajemalna nosila

Tokratne vaje operative so bile posvečene prvi pomoči. Na vadbeni lutki smo obnovili temeljne postopke oživljanja (TPO) in pokazali, kako se uporablja AED. Sledilo je delo z vratno opornico, kjer smo obnovili znanje iz pravilne nastavitve velikosti opornice in samega nameščanja na poškodovanca. V društvu smo se opremili z novimi zajemalnimi nosili in seveda smo se morali naučiti rokovanja z njimi. Tako smo si najprej pogledali, kako se rokuje z zajemalnimi nosili in čemu so namenjena, nato pa je sledila še demonstracija. Ko smo poškodovanca imeli na nosilih, smo ga še imobilizirali s kockami za imobilizacijo, ki se jih uporablja v primeru suma poškodbe na hrbtenico. Več slik pa v naši fotogaleriji.

DSC_0933

Vaje bolničarjev – prvi pregled

Na tokratnih prvih vajah bolničarjev v novem letu smo se dotaknili prvega pregleda. Najprej smo skozi teorijo povedali, kaj vse je potrebno paziti in upoštevati pri prvem pregledu in kako ga izvajamo. Sledil je še praktični del, kjer smo še na primeru izvedli prvi pregled.

Slika je simbolična. (foto: PGD Rakek)
Slika je simbolična. (foto: PGD Rakek)