Skupščina GZ Cerknica 2018

V nedeljo, 25.3.2018, je v gasilskem domu v Cerknici potekala skupščina GZ Cerknica. Poleg predstavnikov iz prostovoljnih gasilskih društev GZ Cerknica, so se skupščine udeležili še župana občine Cerknica in Bloke, regijski poveljnik, predstavniki sosednjih GZ, GZS in ostali. Skupščina je potekala po dnevnem redu, najprej so bila na vrsti poročila o delu v preteklem letu in za preteklo mandatno obdobje, saj je bila ta skupščina tudi volilna za obdobje 2018-2023. Tako je bila naslednja točka dnevnega reda predstavitev novih kandidatov za predsednika in poveljnika GZ ter njihovih programov. Sledile so volitve, na katerih sta dobila večino glasov dosedanja funkcionarja, med volitvami pa so navzoče delegate nagovorili gostje. Po zaključku skupščine je sledila tradicionalna zakuska. (Z. Hrestak)

Foto: Ljubo Vukelič

Praktične vaje OG – notranji napadi in nevarne snovi

Na dan mučenikov, so v prostorih stare šole na Rakeku, potekale še zadnje praktične vaje za tečaj operativni gasilec. Delo je potekalo na dveh deloviščih. Na prvem smo najprej teoretično ponovili osnove notranjih napadov (delo z IDA in vstopanje ter gašenje gorečega prostora), okoli šole pa smo vadili postavitev zunanjih napadov. Na drugem delovišču smo se naučili kako postopamo ob razlitju nevarnih snovi ter katere pripomočke pri tem uporabljamo.

Alja Čekada

Foto: PGD Rakek

Regijski kviz 2018

V soboto, 10.3. 2018, je na OŠ Rakek potekalo regijsko tekmovanje gasilskega kviza mladine. PGD Ivanje selo se je tekmovanja udeležilo z 1. ekipo mladincev (Erik, Tea, Jan), ki so dosegli 7. mesto. Mladinci smo se redno od občinskega do regijskega tekmovanja pripravljali intenzivno. Vaje so potekale vsak dan od ponedeljka do petka. Veliko je bilo nepozabnega smeha in veliko trdega dela. Velike pohvale gredo naši mentorici Alji Čekada.

Erik Grgič

Vaje operative – tehnična posredovanja in scenariji

Vaje operative v mesecu marcu smo zaradi vremenskih pogojev prilagodili. Tako smo si pogledali, katero opremo imamo na voljo za posredovanje v primeru tehnične intervencije in katere vrste intervencij spadajo med tehnična posredovanja. Sledilo je teoretično reševanje različnih scenarijev. Razdelili smo se v skupine po dva. Obdelali smo požar kuhinje v stanovanjskem objektu, požar celotnega 2. nadstropja stanovanjske hiše in požar večje količine bal sena. Ob taktični skici posameznega scenarija je sledila predstavitev in na koncu še analiza posredovanja.

Praktične vaje OG – tehnično reševanje

Na tokratnih praktičnih vajah za operativnega gasilca so tečajniki skozi tri delovne točke izvedli vaje tehničnega reševanja. Na prvi točki so se seznanili s poplavami, armaturami, ki se uporabljajo pri poplavah in polnjenjem protipoplavnih vreč, na drugi so z inštruktorji spoznavali delo z motorno žago, na tretji pa so spoznavali uporabo vrvne tehnike v gasilstvu. Na vajah so sodelovali inštruktorji iz PGD Unec, Rakek, Ivanje selo in SGLŠ Postojna. Fotografije.

Vaje bolničarjev – scenariji

Na marčevskih vajah bolničarjev smo vadili po različnih scenarijih, ki nas lahko doletijo. Delali smo v parih kot prvi posredovalci. Prvi scenarij je predvideval, da je vozilo povozilo peško, ta pa zaradi poškodb ne kaže znakov življenja. Pri drugem scenariju je med malico prišlo do hude zapore dihalne poti, sledila pa je izguba zavesti in prenehanje dihanja. Na zadnjem scenariju je med sanacijo poplave v kopalnici reflektor s poškodovanim priključnim kablom padel v vodo zaradi česar je prišlo do stika elektrike in osebe na mokri podlagi.

Dan Civilne zaščite 2018

V četrtek, 1.3.2018, so na osrednji slovesnosti ob dnevu Civilne zaščite na Brdu pri Kranju posameznikov in organizacijam, ki delujejo v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami podelili priznanja Civilne zaščite. Priznanja za izjemno delo na področju zaščite in reševanja je letos prejelo 358 posameznikov oziroma organizacij, in sicer 217 bronastih, 77 srebrnih in 33 zlatih znakov, 30 plaket ter kipec Civilne zaščite. Na osrednji slovesnosti so podelili 45 priznanj, preostala pa bodo podeljena na 13 regijskih prireditvah v začetku marca. Osrednje slovesnosti ob dnevu Civilne zaščite so se udeležili tudi predsednik Republike Slovenije, Borut Pahor, predsednik Vlade Republike Slovenije, Dr. Miro Cerar, predsednik Državnega zbora Republike Slovenije, Milan Brglez, ministrica za obrambo, Andreja Katič in ostali visoki gostje.
Letos je bronasti znak Civilne zaščite prejela tudi naša članica, tajnica, Lucija Milavec. Bronasti znak Civilne zaščite se podeljuje za požrtvovalno in uspešno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči. Luciji iskreno čestitamo in smo ponosni, da imamo tako članico v naših vrstah.

Foto: URSZR

Volilni Občni zbor 2018

V soboto, 24.2.2018, smo v PGD Ivanje selo izvedli letni Občni zbor društva, ki pa je bil v letošnjem letu tudi volilni. Po uvodnem nagovoru predsednika društva, je Občni zbor vodil Matjaž Hribljan. Sledila so poročila predsednika, poveljnika in ostalih komisij v društvu. Zaradi volilnega leta smo morali razrešiti staro vodstvo. Po poročilu kandidacijske komisije in planu predsednika ter poveljnika za mandatno obdobje, smo predlagana kandidata izvolili. Na Občnem zboru se je podelilo čine za tečaj Mladinec in Višji gasilec ter značke za dolgoletno delo in za operativno delo. Vabilu na Občni zbor se je odzval župan Občine Cerknica, predstavniki GZ Cerknica, PGD Planina, PGD Nova vas na Blokah, PGD Unec in PGD Rakek. Novemu vodstvu želimo obilo upseha v tem mandatu. Prispevek občine Cerknica.

Za mandatno obdobje 2018-2023 je Občni zbor izvolil naslednje vodstvo:

Predsednik:

Nik Žorž
Nam. predsednika: Matjaž Hribljan
Tajnik: Lučka Milavec
Predsednik Nadzornega odbora: Stanislav Modic
Predsednik Disciplinske komisije: Leopold Novak
Predsednik komisije za mladino: Sara Žorž
Predsednik komisije za članice: Tina Hribljan
Predsednik komisije za veterane: Stanislav Oblak
Praporščak: Patrik Oblak

Poveljstvo:

Poveljnik: Zdenko Hrestak
Nam. poveljnika: Žan Hrestak
Pomočnik pov. za IDA: Matjaž Hribljan
Pomočnik pov. za PP: Alja Čekada
Pomočnik pov. za RZ: Katja Braniselj
Orodjar: Patrik Oblak
Glavni strojnik: Dušan Jug

Občinski kviz 2018

V soboto, 24.2.2018, je v OŠ Stari trg potekal gasilski občinski kviz GZ Loška dolina in GZ Cerknica. Tekmovalci so se pomerili v teoretičnem testu z različno gasilsko tematiko in pa dveh praktičnih vajah, ki so potekale v telovadnici OŠ. Tekmovanja smo se udeležili s 4 ekipami. Pionirji so dosegli 15. in 10. mesto, pripravniki 4. mesto in mladinci 2. mesto. Dolgoletno vztrajanje, sveže moči in trdo delo se je mladincem končno obrestovalo in so se preboja na regijski kviz neizmerno veselili. Čestitamo! Fotografije si lahko ogledate TUKAJ.

Vaje operative – prva pomoč

Tokratne vaje operative smo namenili obnoviti nekaterih tem iz prve pomoči. Na začetku smo pregledali opremo za nudenje prve pomoči, s katero razpolagamo v društvu, nato smo obnovili delo z zajemalnimi nosili. Sledila sta dva scenarija. Pri prvem je v delavnici pri popravilu motorne brizgalne prišlo do prehoda električnega toka skozi človeško telo, oseba ni kazala znakov življenja. Pri drugem je oseba med igro skočila pred vozilo, le-to pa jo je povozilo. Tudi ta oseba ni kazala znakov življenja in smo jo na kraju oskrbeli. Za namene vaj smo uporabili tudi AED. Po vsaki končani vaji smo opravili še analizo. Na vajah so sodelovali tudi prvi posredovalci.