Praktične vaje OG – zunanji požari in rele

Minuli vikend so potekale druge in tretje praktične vaje iz predmeta Gasilska taktika na tečaju za operativnega gasilca. Tema tokratnih vaj so bili zunanji požari in dobava vode na dolge razdalje (rele). Na drugih vajah so tečajniki vadili delo z različnimi ročniki in oblikovanje curkov, rokovali z različnimi gasilskimi armaturami ter postavljali trodelno raztegljivo lestev za namen gašenja iz lestve. Po zaključku dela na delovnih točkah se je izvedlo še dve zaključni vaji, kjer so morali tečajniki pokazati osvojeno znanje tega dne.
V Rakovem Škocjanu so potekale tretje praktične vaje v sklopu tečaja za operativnega gasilca, na katerih je sodelovalo tudi naše društvo z GV-1 in voznikom-strojnikom ter 1 tečajnico. Glavna tema tokratnih vaj je bila postavitev releja z motornimi brizgalnami. Delo je potekalo po točkah in sicer postavitev sesalnega voda, postavitev B cevovoda in napeljava obvodov mimo MB ter postavitev napadov. Fotografije.

Tečaj INF 02 18

26.1. in 27.1.2018 je v ICZR na Igu potekal tečaj za informatika, kjer smo tečajniki imeli teorijo o varovanju podatkov in osnove gasilskega informacijskega sistema VULKAN in SPIN. Po kosilu smo začeli s praktičnim delom. Vnašali smo različne podatke v testno verzijo Vulkana (gasilci, priznanja gasilcev, evidenca intervencij, popis opreme, dodeljevanje činov, tekmovanja, …) in s tem tudi pridobivali znanje o tem sistemu.
Drugi dan smo to znanje utrjevali in nato je sledil pisni preizkus, katerega smo vsi tečajniki uspešno opravili.

Matjaž Hribljan

RAZPIS KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA PGD IVANJE SELO 2018-2023

Kandidacijska komisija izvoljena dne, 30.11.2017, v sestavi:

  1. Sara Žorž, predsednica Kandidacijske komisije
  2. Matjaž Hribljan, podpredsednik Kandidacijske komisije
  3. Maksimiljan Jug, član kandidacijske komisije

objavlja

RAZPIS KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA PGD IVANJE SELO 2018
(PRENOS: Razpis_kandidacijski postopek_volitve 2018)

FUNKCIJE IN ORGANI ZA KATERE POTEKA KANDIDACIJSKI POSTOPEK

Kandidacijska komisija na osnovi Pravilnika o kandidacijskem postopku za volitve organov in funkcionarjev na volilnem Občnem zboru PGD Ivanje selo v letu 2018 razglaša, da izbira predloge kandidatov za naslednje funkcije vodstva PGD Ivanje selo:

  • Poveljnik PGD Ivanje selo
  • Predsednik PGD Ivanje selo
  • Predsednik in dva člana Nadzornega odbora PGD Ivanje selo
  • Predsednik in dva člana Disciplinske komisije PGD Ivanje selo

PREDLAGATELJI KANDIDATOV

Kandidate za predsednika PGD Ivanje selo lahko predlaga skupina najmanj 5 članov PGD Ivanje selo.

Kandidate za poveljnika PGD Ivanje selo lahko predlaga skupina 5 operativnih članov PGD Ivanje selo.

Kandidata za namestnika predsednika in člane Upravnega odbora predlaga izvoljeni predsednik v skladu s Statutom PGD Ivanje selo.

Kandidate za namestnika poveljnika in člane poveljstva pripravi izvoljeni poveljnik v skladu s Statutom PGD Ivanje selo.

ROK ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA KANDIDATE
 

Vloge morajo kandidati poslati na naslov društva: PGD IVANJE SELO, Ivanje selo 6, 1381 Rakek ali oddati osebno, najkasneje do vključno 04.02.2018.

Vloge oddajte v ZAPRTI KUVERTI s pripisom »NE ODPIRAJ – VOLITVE PGD IVANJE SELO 2018«.

Prispele vloge po tem datumu Kandidacijska komisija ne bo obravnavala.

 

Ivanje selo, 22.1.2018

Predsednica Kandidacijske komisije:
Sara Žorž

OBRAZCI:
(Klikni na izbran obrazec za prenos na računalnik)

PODPISNA LISTA ČLANOV PREDLAGATELJEV

IZJAVA-SPREJEM KANDIDATURE ZA PREDSEDNIKA, POVELJNIKA IN DRUGE ČLANE ORGANOV

Praktične vaje OG – požari na prometnih sredstvih

V januarju so se pričele praktične vaje na Tečaju za operativnega gasilca, ki ga obiskuje naša članica in poteka v organizaciji GZ Cerknica. Na tokratnih prvih praktičnih vajah iz Gasilske taktike so se tečajniki spoznali s temo požarov na prometnih sredstvih. Vaje so potekale na treh delovnih točkah (prometno zavarovanje, gašenje z GVC 16/25, gašenje z GV-1 in GVV-1), kjer so se tečajniki seznanili s pravilnimi operativnimi postopki v primeru prej omenjenih požarov. Na koncu so sledile še tri zaključne vaje, kjer so morali tečajniki pokazati osvojeno znanje tega dne, nato pa je sledila še kratka anliza vsake vaje. Sodelovali smo z vozilom GV-1.

Prvi posredovalci – januar 2018

V petek in soboto, 12. in 13.1.2018, je potekal tečaj prvih posredovalcev v Cerknici. Udeležila sem se ga kot predstavnica PGD Ivanje selo. Tečaj je potekal tretjič in je namenjen vsem prostovoljnim gasilcem in gasilkam ter ostalim, ki želijo pomagati bližnjemu in jim nuditi prvo pomoč. Verjetno se večina ljudi sprašuje, kaj sploh so prvi posredovalci, saj se je sistem le-teh začel pri nas razvijati v zadnjih letih, po vzoru Srednje Evrope. To so prostovoljci, ki se udeležijo 10 urnega tečaja. Na njem spoznajo prve postopke pri reševanju življenj. Ko tečaj uspešno zaključijo, postanejo prvi posredovalci. Njihovo delo je oskrba in pomoč poškodovancu pred prihodom nujne medicinske pomoči. S strani ReCO na zahtevo zdravnika, so pozvani, kadar se v njihovi bližini zgodi srčni zastoj, huda krvavitev. Ker so lahko hitreje pri poškodovancu, s tem oboleli osebi lahko povečajo možnost preživetja.
Tečaj se je začel v petek v prostorih zdravstvenega doma v Cerknici. Na začetku smo imeli dvourno predavanje, nato pa je sledil praktični del. Tečaj temelji na praktičnem usposabljanju, literaturo pa mora predelati vsak sam. Na praktičnem delu smo spoznali pravilen pristop, kako ukrepati, ko naletimo na obolelo osebo, temeljne postopke oživljanja (utopljenca, otroka in odrasle osebe), digitalni pritisk, kaj storiti, ko se oseba duši in podobno.
V soboto smo začeli tudi s predavanjem, kjer pa so nam predstavili možgansko kap in srčni zastoj. Sledilo je delo po postajah, kjer so nam pripravili različne scenarije poškodb. Po praktičnem usposabljanju je sledilo pisno in praktično preverjanje znanja. Ta je bil tudi odločilen za uspešno opravljen tečaj, s tem pa naziv prvega posredovalca. (Katja Braniselj)

Čestitamo Katji za uspešno opravljen tečaj!

Foto: PGD Lesce

Vaje operative – preiskovanje prostorov

Na prvih vajah operative v letu 2018 smo vadili preiskovanje prostorov. Urjenje smo izvedli na stanovanjskem objektu v gasilskem domu, kjer smo se s pomočjo megle želeli približati čim bolj realnim razmeram. Najprej smo skozi teorijo spoznali, kakšne načine in taktiko preiskovanja poznamo, kakšno opremo morajo imeti notranji napadalci in kakšne nevarnosti pretijo na njih. Na objektu smo izvedli dve vaji. V obeh primerih je bilo potrebno iz objekta poiskati in iznesti ponesrečeno osebo in jeklenko s plinom. Na koncu smo objekt še prezračili.

Vaje bolničarjev – uvod 2018

Na uvodnih bolničarskih vajah v letošnjem letu smo obravnavali predlog plana bolničarskih usposabljanj za leto 2018. Termin bolničarskih vaj ostaja nespremenjen (vsak prvi četrtek v mesecu ob 19. uri). Vsaka vaja bo sestavljena iz krajše predstavitve teme, pravilnega pristopa do poškodovanca ter pravilne tehnike nudenja prve pomoči. Sledilo bo delo po posameznih točkah in na koncu vsake vaje še zaključna kompleksna vaja osvojenega znanja. Poudarek letošnjih bolničarskih vaj bo temeljil predvsem na ponavljanju in utrjevanju osvojenega znanja iz nudenja prve pomoči pri delu prvih posredovalcev (tujki v dihalih, močne bolečine v predelu prsnega koša, hude krvavitve, temeljni postopki oživljanja). Po končanem sestanku bolničarske ekipe smo v orodišču gasilskega doma pregledali opremo za nudenje prve pomoči ter ponovili nekaj osnovnih postopkov prvega hitrega pregleda poškodovane osebe (izmera krvnega tlaka, srčnega utripa, saturacije kisika, sladkorja v krvi).

Foto: PGD Rakek