Vaje operative – notranji požari

Na tokratnih vajah operative smo vadili gašenje in reševanje ob požarih v objektih – notranjih požarih skupaj z gasilci PGD Unec in PGD Rakek. Usposabljanje se je začelo s kratkim predavanjem, kjer smo teoretično obnovili osnove, pregledali nove smernice posredovanja ob notranjih požarih, nadaljevalo pa se je s praktično vadbo.

Praktična vadba se je izvajala preko dveh delovnih točk. Na prvi delovni točki se je na improviziranih vratih vadilo postopke priprave cevovodov in pravilnega vstopa v objekt, na drugi pa se je izvajalo notranje napade v zadimljen objekt. V objektu se je izvajalo istočasno gašenje in preiskavo prostorov z dvema napadalnima skupinama, po vsaki izvedbi pa so inštruktorji z gasilci naredili kratko analizo posredovanja. Pogoji v objektu so bili zelo približani realnim situacijam, na katere lahko naletimo gasilci. Ob zaključku usposabljanja smo si pogledali še prezračevanje s pomočjo nadtlačnega prezračevalnika prostorov, katero bistveno olajša posredovanje notranjih napadalcev. Usposabljanja se je udeležilo 6 gasilcev iz PGD Ivanje selo. Več si lahko preberete na strani PGD Rakek, fotografije iz usposabljanja pa najdete v naši fotogaleriji in tukaj.

dsc_6884

Vaje pripravnikov – zavarovanje in prva pomoč

Tokratne vaje pripravnikov smo morali prilagoditi vremenu, zato so se izvajale v orodišču gasilskega doma. Najprej smo si ogledali opremo, ki jo imamo v vozilu GV-1 za zavarovanje (prometni stožci, triopana z različnimi prometnimi znaki, zavarovalni trakovi in loparček za usmerjanje prometa). Nato smo simulirali različne scenarije in preizkusili popolno in delno zaporo prometa ter usmerjanje prometa v praksi. Sledil je pregled opreme za prvo pomoč, ki jo imamo v društvu. Za praktični del prve pomoči smo se odpravili v Mercator Cerknica, kjer je danes v okviru Evropskega dneva oživljanja potekala predstavitev TPO in uporaba AED.

dsc_0519

dsc_0521

Gasilci v prometu – predavanje

V torek, 11.10.2016, je na Policijski postaji Cerknica potekalo predavanje na temo Gasilci v prometu. Predaval je pomočnik komandirja PP Cerknica, Alojzij Perko. Govora je bilo o vožnji osebnih vozil do gasilskega doma ob pozivu na intervencijo, vožnji vozil s prednostjo, kdo lahko vozi ta vozila, kakšne pogoje mora izpolnjevati, kdo je v primeru nesreče med intervencijsko vožnjo kriv, kdaj se uporabljajo modre luči in kdaj zvočni signali na intervencijskih vozilih, … Predavanja so se udeležili trije operativci.

dsc_0514

Gasilska maša 2016

V nedeljo, 9.10.2016, smo se udeležili že tradicionalne maše za pokojne in žive Unške ter Ivanjske gasilce, ki je potekala v cerkvi na Uncu. Mašo je daroval župnik G. Gorenc, udeležilo pa se je 12 gasilcev iz našega društva.

dsc_0503

Vaje operative – taktični nastopi

Na tokratnih vajah operative smo vadili taktične nastope gasilske enote. Na začetku smo pregledali opremo v vozilu GV-1. Nato je sledil prvi scenarij vaje, pri kateri je prišlo do lažje prometne nesreče. Poudarek je bil na prometnem in požarnem zavarovanju kraja ter nudenju prve pomoči poškodovanemu vozniku. Drugi scenarij je bil gašenje nestanovanjskega objekta z zunanjimi napadi. Poudarek pri tem scenariju je bil predvsem na pravilnem delu gasilcev, poročanju ter sami izvedbi vaje. Pri tretjem scenariju je prišlo do požara tovornega vozila na regionalni cesti. Tukaj smo predvsem preizkusili pripravo potrebnih stvari za gašenje s peno, katero bi nato opravili gasilci, ki po načrtu aktiviranja še posredujejo v takih situacijah. Zadnji scenarij pa je predvideval, da je zagorelo osebno vozilo. Po vsaki vaji je sledila analiza. Fotografije iz vaj najdete v fotogaleriji.

dsc_0496

Nenapovedana vaja na OŠ Rakek

V petek, 7.10.2016, okoli 9.30 nas je ReCO Postojna obvestil o požaru na OŠ Rakek. Seveda je šlo le za nenapovedano vajo sektorja Rakek in PGD Cerknica. Sprožil se je javljalnik požara na OŠ in sledila je evakuacija zaposlenih in učencev. Do požara naj bi prišlo v pralnici, ki se nahaja v kletnih prostorih šole. Po prihodu na kraj smo bili zadolženi za izvedbo enega notranjega napada preko glavnega vhoda za iskanje uslužbenke, ki naj bi se nahajala v pralnici, preostali del ekipe pa je pripravil napad za vstop v objekt iz igrišča šole. Po končani vaji je sledila analiza in pospravljanje opreme. Na vajo se je odzvalo skupaj 17 gasilcev, od tega 5 iz PGD Ivanje selo. Fotografije.

dsc_0461

Oktober – mesec požarne varnosti 2016

Vsako leto Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje v sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije ter Slovenskim združenjem za požarno varstvo pripravi aktivnosti s področja varstva pred požarom. V preteklih letih so bile izpostavljene predvsem teme o požarni varnosti, letos pa so vsebino razširili tudi na ostale naravne in druge nesreče.

Tematika letošnjega meseca varstva pred požari je namenjena splošni požarni varnosti v gospodinjstvih in problematiki ogljikovega monoksida. Zanjo smo se odločili skupaj z Upravo RS za zaščito in reševanje ter Združenjem za požarno varnost, zaradi pogostih nesreč z ogljikovim monoksidom in ponavljajočimi se požari, ki praviloma nastajajo zaradi človekove malomarnosti in neznanja. Geslo letošnjega oktobra je »Delujmo preventivno«.

11. novembra 2013 je bil sprejet Pravilnik o zahtevah za vgradnjo kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 100/13), ki med drugim določa, da se mora v prostore s kurilnimi napravami, odvisnimi od zraka v prostoru, namestiti CO-senzorje najkasneje do 1. januarja 2017.

Zavedati se moramo, da je preventivno delovanje zelo pomembno. Z ustreznim in pravočasnim ravnanjem lahko preprečimo marsikatero nesrečo ali vsaj zmanjšamo njene posledice. Poudariti pa velja, da je treba delovati preventivno vsak dan, ne le v mesecu oktobru.

delujmo-preventivno-2016

Požari na sredstvih cestnega prometa, 2.10.2016

Ob 17.28 je na avtocesti Unec – Logatec, na viaduktu Ivanje selo, v odbojno ograjo trčilo osebno vozilo. Iz vozila se naj bi tudi kadilo. Gasilci PGD Cerknica, Rakek, Ivanje selo in Logatec ter GB Ljubljana so zavarovali mesto nesreče, posuli izlite tekočine in poskrbeli za odklop akumulatorja. Odzvalo se je 10 gasilcev, vendar naše nadaljnje posredovanje ni bilo potrebno, ker do požara ni prišlo.

prometna1

prometna2