Zaključni izpiti na tečaju OG

20. in 21. aprila 2018, so na Uncu potekali zaključni izpiti na tečaju za operativnega gasilca (OG). V petek so tečajniki pisali test pod budnim očesom predsednika komisije Borisa Peternelja (GZS), v soboto pa so tečajniki izvedli še praktični del izpita, katere je vodil Marko Adamič (GZS). S tem dejanjem se je tečaj uspešno zaključil, uspešno pa ga zaključila tudi naša tečajnica Alja, za kar ji iskreno čestitamo! V soboto sta na vajah sodelovala še 2 gasilca kot pomoč pri izvedbi vaj z enim vozilom.

Vaje PPO – april 2018

V aprilu smo se prvi posredovalci PGD Ivanje selo dobili na prvih vajah. Tako teoretično kot praktično smo obnovili znanje, ki smo ga pridobili na tečaju. Pregledali smo opremo, ki jo imamo za samo posredovanje in praktično vadili na treh scenarijih (srčni zastoj, krvavitev, tujek v dihalih).

Vaje operative – uporaba opreme

Tokratne vaje smo posvetili poznavanju opreme. Delali smo na dveh deloviščih. Na prvem smo spoznali rokovanje z MB. Seznanili smo se s pravilno in varno uporabo le te, kako dobavljamo vodo in na kaj moramo paziti. Na drugem delovišču smo spoznavali delovanje črpalke na VT – upravljanje s komandami, polnjenje vozila na različne načine, pravilna uporaba. Vsak od prisotnih operativcev je na posamezni točki moral izvedeti rokovanje s prej omenjeno opremo. Spoznali smo tudi delovanje omejevalca tlaka in turbo ročnika, njegovo funkcijo in uporabnost. Fotografije z vaje najdete TUKAJ.

Vaje bolničarjev – scenariji

Na aprilskih vajah bolničarjev smo skozi scenarije obnovili znanje prvih posredovalcev. Pri prvem scenariju se je v vozilu nahajala oseba z znaki srčne kapi, ki je kasneje tudi prenehala dihati. Drugi scenarij je predvideval samomor z izpušnimi plini v garaži, ob tem pa tudi psihične težave (agresivni napadi z noži) enega od bližnjih. Pri tretjem scenariju pa je prišlo do eksplozije plina v delavnici z več poškodovanimi (opekline). Po vsaki vaji je sledila analiza.

Praktične vaje OG – notranji napadi in nevarne snovi

Na dan mučenikov, so v prostorih stare šole na Rakeku, potekale še zadnje praktične vaje za tečaj operativni gasilec. Delo je potekalo na dveh deloviščih. Na prvem smo najprej teoretično ponovili osnove notranjih napadov (delo z IDA in vstopanje ter gašenje gorečega prostora), okoli šole pa smo vadili postavitev zunanjih napadov. Na drugem delovišču smo se naučili kako postopamo ob razlitju nevarnih snovi ter katere pripomočke pri tem uporabljamo.

Alja Čekada

Foto: PGD Rakek

Vaje operative – tehnična posredovanja in scenariji

Vaje operative v mesecu marcu smo zaradi vremenskih pogojev prilagodili. Tako smo si pogledali, katero opremo imamo na voljo za posredovanje v primeru tehnične intervencije in katere vrste intervencij spadajo med tehnična posredovanja. Sledilo je teoretično reševanje različnih scenarijev. Razdelili smo se v skupine po dva. Obdelali smo požar kuhinje v stanovanjskem objektu, požar celotnega 2. nadstropja stanovanjske hiše in požar večje količine bal sena. Ob taktični skici posameznega scenarija je sledila predstavitev in na koncu še analiza posredovanja.

Praktične vaje OG – tehnično reševanje

Na tokratnih praktičnih vajah za operativnega gasilca so tečajniki skozi tri delovne točke izvedli vaje tehničnega reševanja. Na prvi točki so se seznanili s poplavami, armaturami, ki se uporabljajo pri poplavah in polnjenjem protipoplavnih vreč, na drugi so z inštruktorji spoznavali delo z motorno žago, na tretji pa so spoznavali uporabo vrvne tehnike v gasilstvu. Na vajah so sodelovali inštruktorji iz PGD Unec, Rakek, Ivanje selo in SGLŠ Postojna. Fotografije.

Vaje bolničarjev – scenariji

Na marčevskih vajah bolničarjev smo vadili po različnih scenarijih, ki nas lahko doletijo. Delali smo v parih kot prvi posredovalci. Prvi scenarij je predvideval, da je vozilo povozilo peško, ta pa zaradi poškodb ne kaže znakov življenja. Pri drugem scenariju je med malico prišlo do hude zapore dihalne poti, sledila pa je izguba zavesti in prenehanje dihanja. Na zadnjem scenariju je med sanacijo poplave v kopalnici reflektor s poškodovanim priključnim kablom padel v vodo zaradi česar je prišlo do stika elektrike in osebe na mokri podlagi.

Vaje operative – prva pomoč

Tokratne vaje operative smo namenili obnoviti nekaterih tem iz prve pomoči. Na začetku smo pregledali opremo za nudenje prve pomoči, s katero razpolagamo v društvu, nato smo obnovili delo z zajemalnimi nosili. Sledila sta dva scenarija. Pri prvem je v delavnici pri popravilu motorne brizgalne prišlo do prehoda električnega toka skozi človeško telo, oseba ni kazala znakov življenja. Pri drugem je oseba med igro skočila pred vozilo, le-to pa jo je povozilo. Tudi ta oseba ni kazala znakov življenja in smo jo na kraju oskrbeli. Za namene vaj smo uporabili tudi AED. Po vsaki končani vaji smo opravili še analizo. Na vajah so sodelovali tudi prvi posredovalci.

Prvi posredovalci – februar 2018

V sredo, 14. in četrtek 15. februaruja, je v Zdravstvenem domu Cerknica potekal dvodnevni tečaj za usposabljanje prvih posredovalcev pod okriljem Slovenskega reanimacijskega sveta (SloRS) in Slovenskega združenja za urgentno medicino (SZUM). Tečaja so se udeležili trije člani PGD Ivanje selo. Na dvodnevnem tečaju, ki je obsegal 10 ur teorije in praktičnega dela, so se tečajniki posvetili predvsem zelo pomembni temi temeljnih postopkov oživljanja (TPO) z uporabo avtomatskega eksternega defibrilatorja (AED). Tako so na krajšem teoretičnem delu ponovili glavne in bistvene pomembne točke prvega pristopa do poškodovanca, oceno odzivnosti in prizadetosti poškodovane osebe ter pravilen postopek oživljanja z uporabo pripomočkov prvih posredovalcev (AED in AMBU dihalni balon s kisikovo jeklenko). Na praktičnem delu so tečajniki na različnih delovnih točkah vadili različne scenarije intervencij – tujek v dihalni poti, nezavestne osebe, neodzivne in v srčnem zastoju odrasle osebe, oživljanje dojenčkov, otrok, utopljencev in druga nujna življenjsko ogrožujoča stanja. Izpit je obsegal teoretični in praktični del pred komisijo zaposlenih v Nujni medicinski pomoči. Tečaj so uspešno opravili vsi trije naši predstavniki in tako smo v našem društvu bogatejši za eno certificirano prvo posredovalko in dva nova prva posredovalca. Čestitamo!

Prvi posredovalci PGD Ivanje selo:
Certificirani prvi posredovalec: 1
Prvi posredovalec: 3

Foto: ZD Cerknica