Sektorske vaje – delo po točkah

Na to pestro soboto, 16.6.2018, se je v popoldanskem delu usposabljala še operativna enota. V Ivanjem selu so v okolici gasilskega doma potekale sektorske vaje na treh delovnih točkah. Na prvi točki se je vadilo s curki. Poudarek je bil na curkih, ki se jih uporablja v notranjih napadih (vstopni curek, ohlajevalni curek, gašenje). Na drugi točki se je vadilo postavitev trodelne raztegljive lestve in gašenje z nje. Tretja točka je bila namenjena urjenju notranjega napada (vstop v objekt, preiskovanje, gašenje, prezračevanje). Sledila je zaključna vaja s predpostavko požara v drugem nadstropju gasilskega doma s poškodovanimi osebami. Po vaji je sledila analiza celotnega dne. Skupnega mnenja smo bili, da je potrebno vaje s takšno tematiko izpeljati večkrat in do naslednjič odpraviti napake. Obseženjšo fotogalerijo najdete TUKAJ.

HEL 01 18 – teoretični del

V soboto, 16.6.2018, je v ICZR na Igu potekal teoretični del usposabljanja za delo s helikopterjem. Predavala sta nam Matej Hribernik, pilot zaposlen v 155. helikopterski eksadrilji in Darko Muhič, nam. poveljnika GZS. V svojem predavanju sta nam predstavila vključitve SV v sistem zaščite in reševanja, kakšne naloge opravlja SV, katere helikopterje uporabljajo, kakšna je delovna površina za obratovanje helikopterjev in nekaj napotkov za varno delo s helikopterjem. V nadaljevanju je bilo bolj podrobno predstavljeno oskrbovanje zračnih plovil z vodo, na kakšen način lahko polnimo rezervoarje in kdaj je smotrna uporaba helikopterja za gašenje. Na koncu je sledil še teoretični preizkus znanja. Praktični del bo izveden predvidoma v mesecu septembru zaradi tehničnih težav. (Ž. Hrestak)

Vaje bolničarjev – nesreče na intervencijah

Na vajah bolničarjev v mesecu juniju smo obravnavali tematiko o nesrečah pri gasilskih intervencijah. Na začetku smo povedali nekaj o varnosti in zdravju pri delu, upoštevanju varnostnih predpisov in uporabe osebne varovalne opreme. Pregledali smo različne tipe intervenciji in nevarnosti, ki pretijo na gasilce ter kako se jim izognemo oz. se pred njimi zavarujemo. V nadaljevanju smo si ogledali analizo nezgod v gasilstvu za desetletno obdobje, kateri telesni deli so bili največkrat poškodovani, v kakšnih primerih in na kakšen način so poškodbe nastale. Na koncu smo ponovili še reševanje in nudenje temeljnih postopkov oživljanja polno opremljenega gasilca z zaščitno obleko in dihalnim aparatom.

Vaje PPO – junij 2018

V mesecu junij smo se prvi posredovalci ponovno zbrali na vajah in obnovili svoje znanje skozi tri scenarije. Prvi scenarij je predvideval močno krvavitev iz roke zaradi ureznine in pa stanje nezavesti zaradi prevelike količine alkohola. Drugi scenarij je predvideval samomor z izpušnimi plini avtomobila v garaži. Zaradi reševanja osebe, je ki je hotela to storiti, je do izgube zavesti prišlo še pri eni osebi. V tretjem primeru pa je prišlo do zadušitve otroka z bonbonom, zraven pa je bil prisoten paničen oče. Po vsaki vaji je sledila kratka analiza.

Vaje operative – gašenje notranjih požarov

Na tokratnih vajah operative smo se dotaknili teme gašenja notranjih požarov. Vaje smo pričeli s teoretično predstavitvijo teme in nekaterih pojmov pri gašenju notranjih požarov. V praktičnem delu smo vadili oblikovanje curkov, ki jih potrebujemo za delo v notranjih napadih. Sledil je še prikaz in izvedba pravilnega dela napadalcev v notranjem napadu (odpiranje vrat, ohlajevanje prostora, gibanje in gašenje) brez uporabe IDA, katerega je vsak operativec preizkusil.

Tečaj GNPA 15 18

V torek in sredo, 15. in 16. maja, smo se trije gasilci udeležili usposabljanja gasilcev za gašenje notranjih požarov – modul A. Na prvem dnevu smo skozi teorijo gorenja in gašenja spoznali nevarnosti, ki nam pretijo ob vstopu v nek objekt in na kakšen način postopamo, da se nevarnostim izognemo. Sledile so osnovne gasilske veščine samega vstopa in gibanja po objektu. V popoldanskem delu smo poslušali še prvo pomoč, ki se je navezala bolj na opekline in možne poškodbe pri delu v notranjem napadu ter varnost in zdravje pri našem delu. Drugi dan usposabljanja smo preživeli na poligonu, kjer smo oblikovali curke in vadili gašenje ter vstope v objekt. Dopoldan smo preživeli v demo kontejnerju, kjer smo opazovali gibanje dimnih mas in sami preizkusili gašenje. Zatem smo si ogledali razvoj požara od začetka do konca v manjšem demonstracijskem kontejnerju in prikazali, kako pride do požarnega preskoka in povratnega ognja. V popoldanskem delu smo najprej vstopili v napadalni kontejner. Tu smo dvakrat izvedli vstop v objekt, prebijanje do požara z ohlajevanjem ter na koncu gašenjem in prezračevanjem. Sledil je še prikaz širjenja požara v večstanovanjskem objektu na manjšem lesenem objektu. Vsi tečajniki smo tečaj uspešno opravili, med njimi tudi naši člani: Aleš, Matjaž in Žan. Čestitamo!

Tečaj TRE 07 18

V četrtek, 10.5.2018, so se trije gasilci iz GZ Cerknica, med katerimi je bil tudi naš gasilec Matjaž Hribljan, odpravili na tri dnevni tečaj za tehnično reševanje na Igu. Prvi dan so osvežili znanje o varstvu pri delu in spoznali opremo ter znanje o tehničnem reševanju. Drugi dan je bilo dopoldan predavanje o prvi pomoči, ki ga je predaval Boštjan Triler, popoldan pa poleg predavanj o taktiki reševanja tudi prikaz elementov ter šibkih točk vozil. Zadnji, tretji dan, so bile zunaj praktične vaje. Gasilci so uporabljali in podrobno spoznali hidravlično orodje za tehnično reševanje, kot je razpiralo in škarje, pa tudi dvižne blazine in škripčevje, s katerim so premikali in dvigovali betonske stebre. Vrvno tehniko so uporabljali za reševanje z višine in iz globin, kjer so tudi osvežili znanje o vozlih, ponovili pa so tudi zavarovanje prometne nesreče in izvlek ponesrečencev iz vozil. Vsi udeleženci tečaja so uspešno zaključili tečaj. Čestitamo Matjažu za opravljeno specialnost in pridobljeno novo znanje!

Tečaj MEN 02 18

Dva konca tedna sta člana PGD Ivanje selo preživela na tečaju za Mentorja mladine, ki je potekal v ICZR na Igu. Predavatelji z veliko lastnimi izkušnjami so nam skozi predavanje in igro predstavili delo mentorja. Vzgoja in usposabljanje mladine, načrtovanje učnega procesa, oblike, metode in učna sredstva, tekmovanja, odnos mladina – mentor mladine, družabne igre, preventivne značke, veščine, kviz, orientacija, programi dela z mladimi so le nekatere tematike, ki smo jih skozi tečaj obdelali. Na koncu je sledilo testiranje tečajnikov v obliki testa, katerega pa so tečajniki vsi uspešno zaključili. Čestitamo novima mentorjema Sari in Žanu!

Evakuacija na POŠ Unec

Danes smo skupaj s PGD Unec poučili učence na POŠ Unec o evakuaciji. Najprej smo ponovili, kaj je evakuacija, kako ravnamo ob njej, kje je zbirno mesto ob evakuaciji, na kakšne načine se na šoli lahko evakuira, … Sledila je še evakuacija pod budnimi očesi gasilcev.