Vaje operative – prva pomoč

Tokratne vaje operative smo namenili obnoviti nekaterih tem iz prve pomoči. Na začetku smo pregledali opremo za nudenje prve pomoči, s katero razpolagamo v društvu, nato smo obnovili delo z zajemalnimi nosili. Sledila sta dva scenarija. Pri prvem je v delavnici pri popravilu motorne brizgalne prišlo do prehoda električnega toka skozi človeško telo, oseba ni kazala znakov življenja. Pri drugem je oseba med igro skočila pred vozilo, le-to pa jo je povozilo. Tudi ta oseba ni kazala znakov življenja in smo jo na kraju oskrbeli. Za namene vaj smo uporabili tudi AED. Po vsaki končani vaji smo opravili še analizo. Na vajah so sodelovali tudi prvi posredovalci.

Občni zbor mladine 2018

V soboto, 17.2.2018, smo izvedli občni zbor mladine PGD Ivanje selo. Skozi poročilo smo se seznanili, kaj vse smo počeli v preteklem letu v planu pa smo si zastavili cilje, kater želimo doseči v letošnjem letu. Ker je leto 2018 volilno leto v gasilskih organizacijah, smo na zboru mladih izvolilo novo predsednico mladinske komisije. To je postala Sara Žorž. Na zboru so bili prisotni tudi gostje iz PGD Rakek. Po koncu je sledilo še okrepčilo. (Sara Žorž)

Prvi posredovalci – februar 2018

V sredo, 14. in četrtek 15. februaruja, je v Zdravstvenem domu Cerknica potekal dvodnevni tečaj za usposabljanje prvih posredovalcev pod okriljem Slovenskega reanimacijskega sveta (SloRS) in Slovenskega združenja za urgentno medicino (SZUM). Tečaja so se udeležili trije člani PGD Ivanje selo. Na dvodnevnem tečaju, ki je obsegal 10 ur teorije in praktičnega dela, so se tečajniki posvetili predvsem zelo pomembni temi temeljnih postopkov oživljanja (TPO) z uporabo avtomatskega eksternega defibrilatorja (AED). Tako so na krajšem teoretičnem delu ponovili glavne in bistvene pomembne točke prvega pristopa do poškodovanca, oceno odzivnosti in prizadetosti poškodovane osebe ter pravilen postopek oživljanja z uporabo pripomočkov prvih posredovalcev (AED in AMBU dihalni balon s kisikovo jeklenko). Na praktičnem delu so tečajniki na različnih delovnih točkah vadili različne scenarije intervencij – tujek v dihalni poti, nezavestne osebe, neodzivne in v srčnem zastoju odrasle osebe, oživljanje dojenčkov, otrok, utopljencev in druga nujna življenjsko ogrožujoča stanja. Izpit je obsegal teoretični in praktični del pred komisijo zaposlenih v Nujni medicinski pomoči. Tečaj so uspešno opravili vsi trije naši predstavniki in tako smo v našem društvu bogatejši za eno certificirano prvo posredovalko in dva nova prva posredovalca. Čestitamo!

Prvi posredovalci PGD Ivanje selo:
Certificirani prvi posredovalec: 1
Prvi posredovalec: 3

Foto: ZD Cerknica

OBVESTILO

OBČNI ZBOR MLADINE

Vso mladino PGD Ivanje selo vabimo na letni Občni zbor mladine, ki bo v soboto, 17.2.2018, ob 18. uri v prostorih gasilskega doma Ivanje selo. Pridite v delovnih oblekah. Vljudno vabljeni!

OBČNI ZBOR DRUŠTVA

Vse članice in člane društva VABIMO na letni Občni zbor PGD Ivanje selo v soboto, 24.2.2018, ob 19. uri v prostorih gasilskega doma Ivanje selo. Na letošnjem zboru potekajo tudi volitve za novo mandatno obdobje. Vljudno vabljeni!

Praktične vaje OG – gašenje notranjih požarov

Minulo nedeljo so v prostorih stare šole na Rakeku potekale praktične vaje v okviru tečaja za operativnega gasilca. Pripravniki smo se učili novih znanj na treh postajah in sicer na prvi smo se naučili kako odpiramo vrata in vstopimo v prostor, na drugi smo se naučili kako prostor ohladimo in na tretji smo vadili preiskovanje prostora. Na koncu smo se naučili zakaj in kako uporabljamo prezračevalnik in to smo tudi preizkusili. (A. Čekada)

Foto: PGD Rakek

Vaje bolničarjev – TPO in AED

Februarske vaje bolničarjev smo namenili praktičnemu delu. Na treh različnih scenarijih smo preigravali realne situacije, na katere lahko naletimo pri posredovanjih. Poudarek je bil na delu prvih posredovalcev, ki pridejo prvi na kraj intervencije, kasneje pa se jim pridružijo še ostali člani ekipe.
Prvi scenarij je predstavljal delovno nezgodo v garaži oz. delavnici, kjer je delavca stresla elektrika in s tem povzročila fibrilacijo srca ter posledično nezavest in srčni zastoj. Posredovalci so morali biti pozorni na nevarnosti v okolici in poškodovancu nuditi temeljne postopke oživljanja z uporabo AED.
V drugem scenariju se je dekle opeklo z vrelo vodo iz motorja avtomobila. Poleg oparin so morali posredovalci oskrbeti še njeno kolegico, ki se je zaradi močnega šoka onesvestila.
V zadnjem scenariju smo naleteli na primer, ki se lahko zgodi prav gasilcem med posredovanjem. Gasilec je med gašenjem zaradi eksplozije izgubil zavest, potrebno je bilo tudi nudenje temeljnih postopkov oživljanja, kar predstavlja pri polno opremljenem gasilcu posebni pristop. Poleg njega je bilo potrebno oskrbeti tudi poškodovanega drugega gasilca, ki je imel močne krvavitve v predelu roke in rame.

Foto: Mitja Trebec

Praktične vaje OG – zunanji požari in rele

Minuli vikend so potekale druge in tretje praktične vaje iz predmeta Gasilska taktika na tečaju za operativnega gasilca. Tema tokratnih vaj so bili zunanji požari in dobava vode na dolge razdalje (rele). Na drugih vajah so tečajniki vadili delo z različnimi ročniki in oblikovanje curkov, rokovali z različnimi gasilskimi armaturami ter postavljali trodelno raztegljivo lestev za namen gašenja iz lestve. Po zaključku dela na delovnih točkah se je izvedlo še dve zaključni vaji, kjer so morali tečajniki pokazati osvojeno znanje tega dne.
V Rakovem Škocjanu so potekale tretje praktične vaje v sklopu tečaja za operativnega gasilca, na katerih je sodelovalo tudi naše društvo z GV-1 in voznikom-strojnikom ter 1 tečajnico. Glavna tema tokratnih vaj je bila postavitev releja z motornimi brizgalnami. Delo je potekalo po točkah in sicer postavitev sesalnega voda, postavitev B cevovoda in napeljava obvodov mimo MB ter postavitev napadov. Fotografije.

Tečaj INF 02 18

26.1. in 27.1.2018 je v ICZR na Igu potekal tečaj za informatika, kjer smo tečajniki imeli teorijo o varovanju podatkov in osnove gasilskega informacijskega sistema VULKAN in SPIN. Po kosilu smo začeli s praktičnim delom. Vnašali smo različne podatke v testno verzijo Vulkana (gasilci, priznanja gasilcev, evidenca intervencij, popis opreme, dodeljevanje činov, tekmovanja, …) in s tem tudi pridobivali znanje o tem sistemu.
Drugi dan smo to znanje utrjevali in nato je sledil pisni preizkus, katerega smo vsi tečajniki uspešno opravili.

Matjaž Hribljan

RAZPIS KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA PGD IVANJE SELO 2018-2023

Kandidacijska komisija izvoljena dne, 30.11.2017, v sestavi:

  1. Sara Žorž, predsednica Kandidacijske komisije
  2. Matjaž Hribljan, podpredsednik Kandidacijske komisije
  3. Maksimiljan Jug, član kandidacijske komisije

objavlja

RAZPIS KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA PGD IVANJE SELO 2018
(PRENOS: Razpis_kandidacijski postopek_volitve 2018)

FUNKCIJE IN ORGANI ZA KATERE POTEKA KANDIDACIJSKI POSTOPEK

Kandidacijska komisija na osnovi Pravilnika o kandidacijskem postopku za volitve organov in funkcionarjev na volilnem Občnem zboru PGD Ivanje selo v letu 2018 razglaša, da izbira predloge kandidatov za naslednje funkcije vodstva PGD Ivanje selo:

  • Poveljnik PGD Ivanje selo
  • Predsednik PGD Ivanje selo
  • Predsednik in dva člana Nadzornega odbora PGD Ivanje selo
  • Predsednik in dva člana Disciplinske komisije PGD Ivanje selo

PREDLAGATELJI KANDIDATOV

Kandidate za predsednika PGD Ivanje selo lahko predlaga skupina najmanj 5 članov PGD Ivanje selo.

Kandidate za poveljnika PGD Ivanje selo lahko predlaga skupina 5 operativnih članov PGD Ivanje selo.

Kandidata za namestnika predsednika in člane Upravnega odbora predlaga izvoljeni predsednik v skladu s Statutom PGD Ivanje selo.

Kandidate za namestnika poveljnika in člane poveljstva pripravi izvoljeni poveljnik v skladu s Statutom PGD Ivanje selo.

ROK ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA KANDIDATE
 

Vloge morajo kandidati poslati na naslov društva: PGD IVANJE SELO, Ivanje selo 6, 1381 Rakek ali oddati osebno, najkasneje do vključno 04.02.2018.

Vloge oddajte v ZAPRTI KUVERTI s pripisom »NE ODPIRAJ – VOLITVE PGD IVANJE SELO 2018«.

Prispele vloge po tem datumu Kandidacijska komisija ne bo obravnavala.

 

Ivanje selo, 22.1.2018

Predsednica Kandidacijske komisije:
Sara Žorž

OBRAZCI:
(Klikni na izbran obrazec za prenos na računalnik)

PODPISNA LISTA ČLANOV PREDLAGATELJEV

IZJAVA-SPREJEM KANDIDATURE ZA PREDSEDNIKA, POVELJNIKA IN DRUGE ČLANE ORGANOV

Praktične vaje OG – požari na prometnih sredstvih

V januarju so se pričele praktične vaje na Tečaju za operativnega gasilca, ki ga obiskuje naša članica in poteka v organizaciji GZ Cerknica. Na tokratnih prvih praktičnih vajah iz Gasilske taktike so se tečajniki spoznali s temo požarov na prometnih sredstvih. Vaje so potekale na treh delovnih točkah (prometno zavarovanje, gašenje z GVC 16/25, gašenje z GV-1 in GVV-1), kjer so se tečajniki seznanili s pravilnimi operativnimi postopki v primeru prej omenjenih požarov. Na koncu so sledile še tri zaključne vaje, kjer so morali tečajniki pokazati osvojeno znanje tega dne, nato pa je sledila še kratka anliza vsake vaje. Sodelovali smo z vozilom GV-1.